Аналіз уроку основ здоров'я 2 клас

Про матеріал
Аналіз уроку основ здоров'я Клас: 2, вчитель : Думич Т.Н. Дата проведення : 13.09. 2018 р. К-ть учнів у класі – 6; присутніх – 6 (100%). Тема уроку : Здоров’я і хвороби. Профілактика захворювань. Мета уроку: • формування предметних компетентностей: ознайомити учнів з ознаками хворої та здорової людини, зі способами зміцнення здоров’я; навчити правил поведінки під час захворювання; розвивати мотиваццію основ збереження та зміцнення здоров’я; виховувати бажання щоденно дотримувати корисних для здоров’я звичок; • формування ключових компетентностей: уміння вчитися: формувати готовність самостійно працювати з новим , доступним за складністю матеріалом; інформаційної: розвивати здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти та оперувати інформацією; здоров’язбережувальної: працювати над удосконаленням фізичної складової здоров’я; соціальної: учити учнів продуктивно співпрацювати з різними партнерами в групі. Тип уроку: урок формування вмінь та навичок. Обладнання: малюнок скрині; іграшки; картки зі словами; зошити з друкованою основою. Мета відвідування: вивчення стану викладання предмета.
Перегляд файлу

Аналіз уроку основ здоров'я

 

Клас:  2,   вчитель : Думич Т.Н.    

Дата проведення : 13.09. 2018 р.

К-ть учнів у класі – 6; присутніх – 6 (100%).

Тема уроку :  Здоров’я і хвороби. Профілактика захворювань.

Мета уроку:

 • формування предметних компетентностей:

ознайомити учнів з ознаками хворої та здорової людини, зі способами зміцнення здоров’я; навчити правил поведінки  під час захворювання; розвивати мотиваццію основ збереження та зміцнення  здоров’я; виховувати бажання щоденно дотримувати корисних для здоров’я звичок;

 • формування ключових компетентностей:

уміння вчитися: формувати готовність самостійно працювати з новим , доступним  за складністю матеріалом;

інформаційної: розвивати здатність учнів орієнтуватися в інформаційному просторі, володіти та оперувати  інформацією;

здоров’язбережувальної: працювати над удосконаленням фізичної складової здоров’я;

соціальної: учити учнів продуктивно співпрацювати  з різними партнерами в групі.

Тип уроку:  урок формування вмінь та навичок.

Обладнання: малюнок скрині; іграшки; картки зі словами; зошити з друкованою основою.

Мета відвідування: вивчення стану викладання предмета.

 

Хід уроку

І. Вступна частина.

1. Зворотній зв’язок.

2. Вправа-очікування «Чарівна скринька».

3. Вправа «Знайомство».

4. Повторення правил тренінгу.

ІІ. Основна частина.

 1.               «Мозковий штурм»
 2.               Інформаційне повідомлення.
 3.               Робота з підручником (с.10-13)

3.1.Робота в парах «навчаючи вчуся».

3.2.Робота над прислів’ями, загадками.

3.3. Складання діалогу.

3.4. Поетична хвилинка. Читання вірша Ліни Костенко «Соловейко застудився.

3.5.Відгадування загадки-добавлянки(с.13).

3.6. Рольва гра «На прийомі у лікаря».

4. Руханка.

5. Гра «Навпаки».

6. Робота в групах.

7. Гра «Так чи ні?»

8. Хвилинка художника.

9. Робота в зошитах з друкованою основою (с.8-9)

ІІІ. Заключна частина.

 1.               Гра «Здоров’ятко».
 2.               Д.З.
 3.               Поетична хвилинка.
 4.               Технологія «Мікрофон».
 5.               Вправа «Віночок побажань»

Підготовка до уроку 
1,5 Учитель Думич Т.Н. чітко поставила мету, спрямовану на формування ключових та предметних компетентностей. Визначила навчальну мету з урахуванням місця даного уроку в системі уроків, спрямовану на формування в учнів предметних компетентностей, що передбачає засвоєння знань на п'яти рівнях: 
1) ознайомлення, 2) розуміння, 3) запам'ятовування, 4) уміння  використовувати, 5) перенесення знань в нові ситуації
1,5 Визначила розвивальні цілі уроку з урахуванням вимог програми щодо формування загальнонавчальних умінь і навичок учнів (організаційних, загальномовленнєвих, загальнопізнавальних), що безпосередньо пов'язано з розвитком ключових компетентностей молодших школярів. Доцільно передбачила: розвиток сприймання, уваги, пам'яті, логічного мислення, формування прийомів розумових дій (порівняння, аналізу, синтезу, абстрагування, класифікації, узагальнення; орієнтація на тривалість часу та доцільність його використання. 
1 Спрямувала виховні цілі на формування гуманних почуттів у дітей, їхнього позитивного, емоційно-ціннісного ставлення до процесу й результату навчання, до навколишньої дійсності, до інших людей, до самого себе. 
1 Точно визначила тип уроку, доцільно обрала обладнання 
Поетапний аналіз уроку 
10 Учитель залучала учнів до визначення теми і завдань (плану) уроку; вдало мотивувала навчальну діяльність, що розбудило в учнів бажання здобувати нові знання й уміння;дозволило учням безпосередньо побачити зміст подальшої діяльності вже на початку уроку;допомогло здійснювати мотивацію навчання. протягом уроку. 
Мотивувала навчання: а) створила умови для виникнення внутрішньої потреби включення в навчально-пізнавальну діяльність на уроці ("хочу"); б) визначила зміст навчально-пізнавальної діяльності учнів на уроці ("зможу"); в) актуалізувала вимоги до учнів з боку навчально-пізнавальної діяльності ("треба"). 
5 Актуалізувала опорні знання учнів та їх життєвий досвід (підготовка до вивчення нового матеріалу): учні виконали системи вправ, які враховують особливості подальшої роботи, набуті знання стали складовою нових або основою для їх пояснення. 
10 Спланувала навчальні завдання для організації діяльності учнів щодо ознайомлення з новим матеріалом (відкриття нового знання на основі проблемної ситуації): з'ясувала місця і причини утруднення, побудувала план виходу з утруднення, реалізувала побудований план з врахуванням пізнавальних можливостей учнів 
10  Учні результативно виконали доцільно визначені вчителем завдання на засвоєння нового та закріплення вивченого навчального матеріалу на різних рівнях складності: 
• завдання репродуктивного характеру, які передбачають відтворення засвоєних знань, етап первинного закріплення (колективно, коментування уголос); 
• завдання з метою формування вмінь у знайомих та нових умовах 
завдання творчого характеру, які передбачають формування нестандартного мислення молодших школярів ;
10 На уроці здійснювався контроль за якістю засвоєння навчального матеріалу у процесі уроку, об’єктивністю оцінних суджень учнів;
10 Вдало дібрала методичні засоби ( підручники, довідники, енциклопедії, таблиці, ілюстрації, відеоматеріали, телебачення, особистий досвід учнів та ін.), їх ефективність у забезпеченні активного характеру пізнавальної діяльності учнів. 
10 Ефективно використала інноваційні технології початкової освіти, що забезпечило активний характер пізнавальної діяльності учнів. 
Зміст домашнього завдання ( не задається) 
5 Контрольно-оцінний етап відбувався з обговоренням реалізації плану, рефлексії . Співставлення результатів діяльності з постановкою мети та завдань (планом) на початку уроку і з'ясування, на які питання тепер можна відповісти, а які так і залишились без уваги. ,а які ще будуть розглядатися в майбутньому. 
Основні напрямки: діяльнісний підсумок уроку (що ми з вами встигли зробити?); розвивальний підсумок уроку (чого ви навчились?, на яку сходинку піднялися?, у чому стали розумнішими..);змістовий (на які питання, що були поставлені на початку та в процесі уроку, змогли відповісти ? що нового дізналися ?);емоційний (кому з учнів ви б хотіли подякувати за співпрацю?, чи сподобався вам урок?) 
5 Результативно організовувалася рефлексія учнів стосовно сприйняття     зробленого на окремих етапах та на уроці в цілому. Розвиток самооцінної діяльності учнів, побудований та аналізі відповідної особистої діяльності, міркування про якість роботи і про те, як її можна підвищити. 
Загальні характеристики 
5 Урок відповідає структурі його змісту і меті; спостерігався логічний зв'язок між основними етапами уроку. Доцільно змінювалися види діяльності учнів на кожному етапі уроку . 
5 Раціонально розподілений час на основні етапи уроку; діти залучалися до орієнтування в часі та доцільності його використання протягом уроку. 
5 Навчання носило гуманістичний характер: підтримка і допомога у підсистемах "учитель-клас", "учитель-учень"; вчитель дотримувалася норм педагогічної етики; створювала умови психологічного комфорту, доброзичливості, взаєморозуміння, врахування вікових та індивідуальних особливостей учнів. 
5 Навчання носило діалогічний характер,учні залучалися до співробітництва, результативним було взаємонавчання в підсистемах "учень-учень", "учень-клас":, , створення ситуацій вибору, "розмірковування", проблемних й творчих ситуацій у процесі оптимального поєднання парної, групової, колективної та індивідуальної форм роботи 
5 Г.В. виявила майстерність, винахідливість , гнучкість у формулюванні питань під час вивчення теми; вчитель вміє здійснювати проблемно-пошуковий діалог з учнями; учитель володіє талантом до емпатії, динамізму, артистизму, емоційної стійкості; здатністю до імпровізації на уроці; умінням знаходити раціональний вихід з непередбачених педагогічних ситуацій, наявністю динамічної системи знань з педагогіки, психології та методик навчання.

Зі 120 можливих балів урок отримує 105 балів. 
Таким чином, урок проведено на високому методичному рівні.

Загальна оцінка:10 балів.

Пропозиції:

 1. Учителю Думич Т.Н.  дотримуватися   вимог навчальної програми з    основ здоров'я (протягом року).
 2. Здійснювати психолого-педагогічний супровід учнів 2 класу (протягом року) відповідно до їх вікових та індивідуальних  особливостей.
 3. Ширше застосовувати ТЗН.

 

Ознайомлена:                    Т.Н. Думич

 

13.09.2018 р.

 

doc
Додано
3 квітня 2019
Переглядів
3040
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку