26 серпня о 18:00Вебінар: Навчання в умовах пандемії: рекомендації ООН та світовий досвід

Фізичні диктанти до підручника "Фізика 7 клас" В.Д. Сиротюка

Про матеріал
Даний матеріал може бути використаний для перевірки засвоєння матеріалу з підручника, бо книга має бути одним із основних засобів опанування школярами предметних компетентностей з природничо-математичних дисциплін. Розроблені фізичні диктанти та відповіді до них стануть у нагоді при підготовці до занять, різних позакласних заходів вчителям фізики, які хочуть організувати роботу учнів з підручником.
Перегляд файлу

 

Фізичні диктанти

для 7 класу

(за підручником В.Д.Сиротюка)

На допомогу вчителям фізики

 

Розділ 3. Взаємодія тіл. Сила.

§22. Взаємодія тіл. Явище інерції

 1.               Що має подіяти на тіло, щоб воно почало рухатися?
 2.               Що має відбутись з тілами, щоб вони деформувались чи змінили напрям?
 3.               Чи зупиниться тіло само по собі?
 4.               Чи можна миттєво зупинити автомобіль, що рухається з великою швидкістю?
 5.               Що зроблять пасажири автобуса при гальмуванні чи повороті автобуса?
 6.               Чи пробігаєте ви ще зайві метри, здаючи біг на 60 мпід час фізкультури?
 7.               Що зберігають тіла під час свого руху?
 8.               Якби на тіло не діяло інше тіло швидкість і напрям руху тіла змінювались би?
 9.               Як називається явище збереження швидкості руху тіла за відсутності впливу на нього інших тіл?
 10.          А хто відкрив це явище?
 11.          Тобто, якщо на тіло не діяти, то воно буде рухатись рівномірно і прямолінійно вічно?
 12.          А чи може тіло рухатись за інерцією, перебуваючи у стані спокою?

 

§23. Інертність тіла. Маса тіла

 1.               Якщо тіло відносно повільно змінює свою швидкість руху, то кажуть, що воно яке?
 2.               Що потрібне тілу для зміни його швидкості під час взаємодії з іншим тілом?
 3.               Яку властивість має кожне тіло?
 4.               Що є кількісною мірою інертності тіла?
 5.               Чим масивніше тіло, тим воно є ще яким?
 6.               Чим більша маса тіла, тим притягання до Землі буде яким?
 7.               Як називають прилад для вимірювання маси?
 8.               Як називають метод визначення маси тіла терезами?
 9.               Як позначають масу, що є одиницею в СІ?
 10.          Що є основною частиною навчальних терезів?
 11.          Що потрібно мати ще окрім навчальних терезів, щоб визначити масу тіла?
 12.          Чи всі тіла можна зважити?

 

§24. Густина речовини

 1.               Чи можна стверджувати, що тіла однакового об’єму мають однакову масу?
 2.               Якщо різні речовини мають однакову масу, то об’єми в них як правило які?
 3.               Як називають величину, яка вказує на масу речовини в одиниці об’єму?
 4.               Які величини треба знати, щоб визначити густину?
 5.               Як у фізиці позначають масу, яка її одиниця в СІ?
 6.               Як позначають об’єм, яка одиниця об’єму в СІ?
 7.               Запишіть формулу для обчислення густини.
 8.               Яка одиниця густини в СІ?
 9.               А яка ще є позасистемна одиниця її вимірювання?
 10.          Яка між цими одиницями рівність?
 11.          Яке тверде тіло має найбільшу густину з таблиці 5?
 12.          Які гази мають однакову густину з таблиці 7?

 

§25. Сила

§26. Сила тяжіння

 1.               Як називають величину, яка є мірою взаємодії тіл?
 2.               Від чого залежить результат дії одного  тіла на інше?
 3.               Від чого  крім значення ще залежить ?
 4.               Від чого ще крім значення і точки прикладання залежить ?
 5.               Як називають величини, які мають напрям у просторі?
 6.               Як позначають силу?
 7.               Що притягує всі тіла поблизу Землі?
 8.               Чи притягують тіла Землю?
 9.               Як називають силу притягання Землею всіх тіл?
 10.          Яку масу має мати тіло, щоб на нього діяла сила тяжіння в один ньютон?
 11.          За якою формулою обчислюють силу тяжіння?
 12.          Як називають явище взаємопритягання всіх тіл Всесвіту?

 

§27. Сила пружності. Закон Гука. Вага тіла. Невагомість

 1.               Як називають явище зміни форми або розмірів тіла?
 2.               Як називається сила, що виникає внаслідок деформації тіла?
 3.               Який напрям відносно напрямку переміщення частин тіла має мати сила пружності?
 4.               Хто детально вивчав пружні властивості тіла?
 5.               Як позначається зміна довжини тіла?
 6.               Запишіть формулу для обчислення сили пружності.
 7.               Символом kу цій формулі позначають що?
 8.               Яка одиниця жорсткості в СІ?
 9.               Як називають прилад для вимірювання сили?
 10.          Як називають силу, з якою тіло діє на підвіс або опору?
 11.          Яка одиниця ваги в СІ?
 12.          Як називають стан, коли вага тіла зникає?

 

§28. Динамометри. Вимірювання сил

 1.               Як називають прилад для вимірювання сили?
 2.               Від скількох грецьких слів походить слово «динамометр»?
 3.               Як буде слово «сила» грецькою?
 4.               Що означає в перекладі на українську слово «метрео»?
 5.               Що необхідно мати для найпростішого динамометра?
 6.               Яка сила тяжіння діє на тягарець масою 102 г?
 7.               Під дією якої сили розтягуватиметься пружина з важками?
 8.               Що наносять на дощечку із зміною положення покажчика стержня?
 9.               Що ще можна нанести між штрихами?
 10.          Що означає нанести на прилад шкалу з поділками?
 11.          На честь кого названий шкільний лабораторний динамометр?
 12.          Окрім шкільних механічних динамометрів зараз використовують ще які?

 

§29. Тертя. Сили тертя. Коефіцієнт тертя ковзання

 1.               Як називається сила, яка виникає між стичними поверхнями тіл і перешкоджає їх переміщенню?
 2.               Скільки причин тертя наведено в цьому параграфі підручника?
 3.               Скільки видів тертя наведено в цьому параграфі підручника?
 4.               Який вид тертя перешкоджає розв’язуванню шнурків на кросівках?
 5.               Що робить сила тертя із збільшенням навантаження на рухоме тіло?
 6.               Чи  залежить сила тертя від якості поверхонь рухомих тіл?
 7.               За якою формулою обчислюють силу тертя?
 8.               Як позначають коефіцієнт тертя і силу реакції опори?
 9.               У яких матеріалів з таблиці 8 підручника коефіцієнт тертя мінімальний?
 10.          Що більше за однакових навантажень сила тертя кочення чи ковзання?
 11.          Що вводять між стичними поверхнями тіл, щоб зменшити їх тертя?
 12.          Як називають силу тертя, яка заважає руху у рідині або газі?

 

§30. Додавання сил. Рівнодійна сил

 1.               Як називають силу, яка є сумою всіх сил, які діють на тіло?
 2.               Чому рівна рівнодійна двох сил, які діють на тіло в один бік по прямій?
 3.               Чому рівна рівнодійна двох сил, які діють на тіло в протилежні сторони по прямій?
 4.               Якщо сили рівні,але протилежно напрямлені, то чому рівна їх рівнодійна?
 5.               Яка буде швидкість тіла, якщо рівнодійна сил, які подіяли на нього рівна нулю?
 6.               Які мають бути за значенням сили, щоб вони компенсували одна одну?
 7.               Скільки сил діє на нерухомий підручник на вашій парті?
 8.               А якщо перетягатимете книжку по парті?
 9.               А якщо штовхатимете підручник так, щоб він рухався по поверхні столу?
 10.          Як завжди напрямлена сила тертя?
 11.          Запишіть рівність для обчислення рівнодійної двох співнапрямлених сил.
 12.          Запишіть рівність для обчислення рівнодійної двох сил, які мають протилежні напрямки.

 

§31. Тиск твердих тіл на поверхню. Сила тиску

 1.               Чим характеризують дію одного тіла на інше?
 2.               Від чого ще залежить результат дії сили окрім її значення?
 3.               Як називають силу, що діє перпендикулярно до поверхні тіла?
 4.               Як називають величину, що є відношенням сили тиску до площі поверхні, на яку вона діє?
 5.               Як позначають тиск, яка його одиниця в СІ?
 6.               На честь кого названа одиниця тиску?
 7.               За якою формулою обчислюють тиск?
 8.               Скільки паскаль містить один гектопаскаль?
 9.               А скільки паскаль в кілопаскалі?
 10.          Тоді в одному кілопаскалі скільки гектопаскаль?
 11.          Що потрібно одягати на палець при ручному шитті голкою?
 12.          Збільшують чи зменшують тиск на дорогу вантажних автомобілів?

 

§32. Тиск рідин і газів. Закон Паскаля

 1.               Як передається тиск на рідину, що чинять зовнішні сили?
 2.               Чий закон підтверджує, що і в газах тиск передається однаково?
 3.               Який тиск усередині рідини на тому самому рівні в усіх напрямках?
 4.               Як змінюється тиск із збільшенням глибини занурення?
 5.               Як називають тиск рідини, що виникає під дією сили тяжіння?
 6.               За якою формулою обчислюють тиск?
 7.               За якою формулою обчислюють вагу?
 8.               За якою формулою обчислюють масу?
 9.               За якою формулою обчислюють об’єм?
 10.          За якою формулою обчислюють гідростатичний тиск?
 11.          Чи залежить гідростатичний тиск від форми посудини, а від маси рідини?
 12.          Чи однакова дія гідростатичного тиску на одному рівні на стінки і дно посудини?

 

§33. Гідравлічні машини

 1.               На чиєму законі ґрунтується будова і дія гідравлічних машин?
 2.               Як називаються машини, які працюють під дією рідини?
 3.               Чи однаковий діаметр циліндричних посудин гідравлічної машини?
 4.               Чим між собою сполучені посудини машини?
 5.               Що вільно переміщається усередині посудини, добре припасоване до її стінок?
 6.               Чим зазвичай заповнюють посудину під поршнями?
 7.               Якими мають бути тиски у циліндрах, щоб рідина не перетікала з одного в інший циліндри?
 8.               Запишіть умову рівноваги рідини в гідравлічній машині.
 9.               Що дає змогу збільшити гідравлічна машина?
 10.          Як називають машину призначену для пресування тіл?
 11.          Коли почали практично використовувати гідравлічні преси?
 12.          Як називають гідравлічний механізм, який використовують в автомобілях?

 

§34. Сполучені посудини

 1.               Як називають посудини, які з’єднані між собою отвором?
 2.               Як називається приклад сполучених посудин, яким ми користуємось щодня?
 3.               На якому рівні перебуватиме рідина у сполучених посудинах різної форми?
 4.               Якою має бути рідина, щоб вона була на однаковому рівні у сполучених посудинах?
 5.               Який тиск створюють різні рідини у сполучених посудинах?
 6.               Чи на однаковій висоті встановлюються вільні поверхні рідин різної густини у сполучених посудинах?
 7.               Яка пропорційна залежність між висотами різнорідних рідин і їх густинами?
 8.               Запишіть у вигляді пропорції закон сполучених посудин для різнорідних рідин.
 9.               Що розміщують якнайвище у системі водопроводу?
 10.          Як називають споруди для переміщення суден з одного рівня води на інший?
 11.          З чого складається будь-який шлюз?
 12.          Скільки мінімально воріт містить будь-який шлюз?

 

§35. Атмосферний тиск. Барометри

 1.                      Як називається оболонка, яка оточує Землю?
 2.                      Як ще називають безповітряний простір?
 3.                      Як змінюється густина повітря із збільшенням висоти підйому?
 4.                      Як  називають тиск газової оболонки Землі на всі тіла поблизу неї та на її поверхні?
 5.                      Яке значення нормального атмосферного тиску?
 6.                      На якій висоті встановиться ртуть у трубці при нормальному тиску?
 7.                      Скільки одиниць виміру тиску подано в підручнику?
 8.                      Чи змінюється значення атмосферного тиску з часом для одного і того ж місця?
 9.                      Як називається найпростіший прилад  з трубкою для вимірювання атмосферного тиску?
 10.                 Як називають прилад, який використовують для прогнозування погоди?
 11.                 Що є основною частиною цього приладу?
 12.                 Як називають пристрій для записування змін атмосферного тиску?

 

§36. Манометри

 1.               Як називають прилади для вимірювання тисків або їх різниці?
 2.               Скількох типів бувають манометри?
 3.               Як називають манометри, для яких використовують рідину?
 4.               Чим заповнюють цей манометр для вимірювання тиску?
 5.               Який максимальний тиск може виміряти рідинний манометр?
 6.               Як називають найпоширеніші манометри?
 7.               Хто і коли їх винайшов?
 8.               За деформацією чого визначають тиск у цих манометрах?
 9.               Що може бути чутливим елементом у деформаційних манометрах?
 10.          Який максимальний тиск може виміряти манометр на мал.187,а?
 11.          Яка назва манометрів сьогодення?
 12.          Як змінюється гідростатичний тиск із зануренням на більшу глибину?

 

§37. Рідинні насоси

 1.               З яких двох основних елементів складається рідинний насос?
 2.               Які рухомі елементи містяться в циліндрі й поршні?
 3.               Що тисне на клапани, щоб вони закривались або відкривались?
 4.               Який клапан відкривається, коли вода заповнює циліндр?
 5.               Що робить нижній клапан, коли поршень рухається вниз по циліндру?
 6.               Який клапан відкривається при цьому?
 7.               Куди прямує вода під час наступного руху поршня вгору?
 8.               Що містить поршневий рідинний насос, який використовують на практиці?
 9.               Як називають клапан під поршнем у рідинному насосі з повітряною камерою?
 10.          Як називають клапан повітряної камери?
 11.          На яку висоту можна підняти воду рідинним насосом?
 12.          З якої глибини можна качати воду поршневими рідинними насосами?

 

§38. Виштовхувальна сила. Закон Архімеда

 1.               Що робиться з видовженням пружини, при зануренні тіла, підвішеного до неї у воду?
 2.               Як називають силу, що діє на тіло з боку рідини, в яку його помістили?
 3.               Чи діятиме виштовхувальна сила газів на тіло, що в них розміщено?
 4.               Як змінюється виштовхувальна сила, якщо об’єм тіла буде збільшуватись?
 5.               Як змінюється виштовхувальна сила із збільшенням густини рідин, у які занурюють тіло?
 6.               Чому рівна вага рідини (газу), витиснутої тілом під час занурення?
 7.               Хто відкрив закон виштовхувальної сили?
 8.               Як ще називають виштовхувальну силу?
 9.               Запишіть формулу закону Архімеда.
 10.          Запишіть значення g у цій формулі.
 11.          Що викликає виникнення архімедової сили в природі?
 12.          Що потрібно зробити із значенням сили тяжіння у повітрі й рідині аби знайти виштовхувальну силу?

 

§39. Умови плавання тіл

 1.                      Скільки сил діє на занурене у рідину тіло?
 2.                      Що буде робити тіло, якщо виштовхувальна сила більша за силу тяжіння, яка на нього діє?
 3.                      А якщо ці сили рівні?
 4.                      А коли сила тяжіння більша за виштовхувальну силу?
 5.                      Як називають рівновагу, коли густина тіла й речовини, в яку його помістили рівні?
 6.                      Хто винайшов акваланг?
 7.                      Як називають міцну сталеву кулю з ілюмінаторами?
 8.                      Як називають судно , яке вільно переміщується на глибинах?
 9.                      Як називають прилад для вимірювання густини рідини?
 10.                 Як називають глибину, на яку може зануритись судно?
 11.                 Як називають вагу води, витиснутої судном з вантажем?
 12.                 Як називають судна, для перевезення нафти?

 

Відповіді: 

§22:

 1.        Інше тіло
 2.        Взаємодія
 3.        Ні
 4.        Ні
 5.        Нахиляється
 6.        Так
 7.        Швидкість і напрям
 8.        Ні
 9.        Інерція
 10.   Галілей
 11.   Так
 12.   Так

 

 

§23:

 1.        Інертніше
 2.        Час
 3.        Інертність
 4.        Маса
 5.        Інертнішим
 6.        Більшим
 7.        Терези
 8.        Зважування
 9.        m, 1 кг
 10.   Стержень
 11.   Набір гир
 12.   Ні

 

 

§24:

 1.        Ні
 2.        Різні
 3.        Густина
 4.        Масу та об’єм
 5.        m, кг
 6.        V, м³
 7.        ρ=m/V
 8.        кг/м³
 9.        г/см³
 10.   1г/см³
 11.   1г/см³=1000 кг/м³
 12.   Осмій
 13.   Азот і чадний газ

 

§25, 26:

1. Сила

2. Від значення сили

3. Від точки прикладання

4. Від напрямку дії

5. Векторні

6. F

7. Земля

8. Так

9. Тяжіння

10. 102 г

11. F=gm, 1H

12. Всесвітнє тяжіння

 

 

§27:

 1.        Деформація
 2.        Пружності
 3.        Протилежний
 4.        Роберт Гук
 5.        Δх
 6.        Fпр = - k Δх
 7.        Жорсткість тіла
 8.        1 Н/м
 9.        Динамометр
 10.   Вага
 11.  
 12.   Невагомість

 

 

§28:

 1.   Динамометр
 2.   Двох
 3.   Динаміс
 4.   Вимірюю
 5.   Пружину
 6.  
 7.   Тяжіння
 8.   Штрих
 9.   Поділки
 10. Проградуювати
 11. Бакушинського
 12. Цифрові

 

 

§29:

 1.        Тертя
 2.        2
 3.        3
 4.        Спокою
 5.        Збільшується
 6.        Так
 7.        F=μN
 8.        μ, N
 9.        Сталь по льоду
 10.   Ковзання
 11.   Мастило
 12.   Опору

 

 

§30:

 1.        Рівнодійна
 2.        Сумі
 3.        Різниці
 4.        Нулю
 5.        Та ж
 6.        Однакові
 7.        Дві
 8.        Чотири
 9.        Три
 10.   Проти руху
 11.   Fрівн. = F1+ F2
 12.   Fрівн. = F1 - F2

 

 

§31:

 1.        Силою
 2.        Площі
 3.        Сила тиску
 4.        Тиск
 5.        р, 1 Па
 6.        Блеза Паскаля
 7.        р= F/S
 8.        100
 9.        1000
 10.   10
 11.   Наперсток
 12.   Зменшують

 

 

§32:

 1.        Однаково
 2.        Паскаля
 3.        Однаковий
 4.        Збільшується
 5.        Гідростатичний
 6.        р= F/S
 7.        Р=mg
 8.        m=ρV
 9.        V=Sh
 10.   р=gρh
 11.   Ні, ні
 12.   Так

 

 

§33:

 1.        Паскаля
 2.        Гідравлічні
 3.        Ні
 4.        Трубкою
 5.        Поршні
 6.        Машинним маслом
 7.        Рівні
 8.        F2/ F1 =S2/ S1
 9.        Силу
 10.   Гідравлічним пресом
 11.   XVIII-XIX ст.
 12.   Гідравлічні гальма

 

 

§34:

 1.        Сполучені
 2.        Чайник
 3.        Однаковому
 4.        Однорідна
 5.        Однаковий
 6.        Ні
 7.        Обернено пропорційна
 8.        h1/h221
 9.        Водонапірна башта (бак)
 10.   Шлюзи
 11.   Шлюзової камери
 12.   Двоє

 

 

§35:

 1.        Атмосфера
 2.        Вакуум
 3.        Зменшується
 4.        Атмосферний
 5.        101325 Па
 6.        760 мм
 7.        Три
 8.        Так
 9.        Ртутний барометр
 10.   Барометр-анероїд
 11.   Гофровані металеві коробочки
 12.   Барограф

 

 

§36:

 1.        Манометри
 2.        Двох
 3.        Рідинні
 4.        Ртутного
 5.        160 ммрт. ст.
 6.        Деформаційні
 7.        Е.Бурдон, 1848р.
 8.        Пружинного чутливого елемента
 9.        Трубчаста пружина
 10.   16кПа
 11.   Цифрові
 12.   Збільшується

 

 

§37:

 1.        Циліндр і поршень
 2.        Клапани
 3.        Вода
 4.        Нижній
 5.        Закривається
 6.        Верхній
 7.        У відвідну трубу
 8.        Повітряну камеру
 9.        Всмоктувальний
 10.   Нагнітальний
 11.   На 10336 мм
 12.   До 10 м

 

 

§38:

 1.        Зменшується
 2.        Виштовхувальна
 3.        Так
 4.        Збільшиться
 5.        Збільшується
 6.        Виштовхувальній силі
 7.        Архімед
 8.        Архімедовою
 9.        FАр gVт
 10.   g=9,8 Н/кг
 11.   Гідростатичний тиск
 12.   Відняти

 

 

§39:

 1.        Дві
 2.        Спливе
 3.        Плаватиме
 4.        Потоне
 5.        Байдужа
 6.        Жав-ІвКусто
 7.        Батисфера
 8.        Батискаф
 9.        Аерометри (денсиметри)
 10.   Осадка
 11.   Водотоннажність, тоннажність
 12.   Танкери
docx
Додав(-ла)
Сержанюк Олена
До підручника
Фізика 7 клас (Сиротюк В. Д.)
До уроку
Тестові завдвння
Додано
18 грудня 2019
Переглядів
448
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку