інтегрований урок Диктатори 30-х років ХХ ст. Політичний портрет. І

Про матеріал

Конспект інтегрованого уроку з всесвітньої Історії та інорматики за темами Всесвітня історіяДиктатори 30-х років ХХ ст. Політичний портрет.

Інформатика.Потокові презентації. Створення потокових презентацій засобами WindowsMovieMaker. Настроювання часових параметрі аудіо-, відеоряду. Практична робота № 9. Створення відеокліпу.

Перегляд файлу

Всесвітня історіяДиктатори 30-х років ХХ ст. Політичний портрет.

Інформатика.Потокові презентації. Створення потокових презентацій засобами WindowsMovieMaker. Настроювання часових параметрі аудіо-, відеоряду. Практична робота № 9. Створення відеокліпу.

Мета: 

Всесвітня історія:

 • узагальнити знання про особливості розвитку тоталітарних держав;
 • про політичних діячів  їх роль в політичному, економічному розвитку та становленні тоталітарних систем в своїх державах;
 • визначити роль народних мас у становленні культу особи;
 • розвивати вміння використовувати різні історичні джерела, критично аналізувати інформацію, пояснювати, порівнювати, оцінювати історичні події;
 •  сприяти правовому вихованню.

Інформатика:

 • ознайомити зі способами створення відеокліпів за допомогою програми Windows MovieMaker;
 • удосконалити навички використання відео переходів та відео ефектів, створення назв та титрів;
 • розвивати творчий потенціал  та світогляд;
 • виховувати інформаційну культуру.

Тип уроку: урок-дослідження на основі аналізу візуальних джерел.

Основні поняття:

Інформатика:відеокліп; фільм; титри; відеоефект; відеоперехід; аудіо- та відеоряд.

Хід уроку

І. Організаційна частина уроку.

ІІ. Актуалізація опорних знань, умінь, навичок.

Учитель історії

Про яке явище говорив Б. Муссоліні: «Усе в державі,нічого поза державою, нічого проти держави»?

ХХ століття увійшло в історію як століття тоталітаризму. То була епоха, коли впродовж десятиліть в країнах панувала система тотального державного контролю над громадським та приватним життям людей.

Бесіда:

 • Охарактеризуйте основні ознаки тоталітаризму.
 • У яких країнах панував тоталітарний режим? Чому? (Ті, що програли війну; «переможені в стані переможців»; новоутворені країни)
 • Пояснити цитату Е. Есара і: "Тоталітаризм - система управління, за якої все, що не заборонено, - обовязково".
 • Яким шляхом це досягалось?

             ( великі жертви, насильство, переслідування,порушення прав людини)

 • Тоталітаризм – це …
 • Вправа «Сенкан» термін «тоталітаризм» (1-термін, 2-прикметника, 3-дієслова, вираз, якій виражає явище; висновок, що відповідає явищу).

Тоталітаризм

Всеохоплюючий, всевладний

Підкорює. Контролює. Уніфікує.

Монополізує владу

Система.

Учитель інформатики

 1. Назвіть складові мультимедійних документів. Заповніть схему:

 

 

 

 1. «Установіть відповідність».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ІІІ. Мотивація навчальної діяльності

Бaгaтo в чoмy oбличчя ХХ стoлiттявизнaчилитi пoлiтичнi дiячi, які стoялибiлякеpмa дepжaвчи ypядiв. Мабуть, неможливо збaгнyти нaйвaжливiшi події  століття, нe oзнaйoмившись з нapисамипopтpeтiвтиx людeй, якi впливaли нa пoлітичний клiмaт планет впpoдoвж  багатьох  poкiв.

Слово «диктатор» давньоримського походження. Так називали особу, яка у часи лихоліття зосереджувала у своїх руках усю повноту влади. Максимальний термін  – півроку. Знаючи, що у диктаторів Сталіна, Гітлера та Муссоліні владу вирвала з рук лише смерть, можемо бачити, як трансформувалося це поняття за багато століть.

IV. Оголошення теми та очікуваних навчальних результатів

Тоталітарні режими асоціюються з людьми, які створили такий режим у свої державі.

Як звичайні земні чоловіки стають напівбогами та можуть керувати мільйонами, змінювати хід історії, здаються всесильними і безсмертними?

Це ті питання, на які ми спробуємо знайти відповідь на цьому уроці.

Хто вони?

Вожді чи тирани

Диктатори чи політичні діячі

V. Вивчення  нової теми

Учитель інформатики

Під відеофільмом, як і кінофільмом (англ. cine-film - кіноплівка, кінофільм), ми здебільшого розуміємо твори кіномистецтва.

Відеофільм складається з кадрів - окремих фрагментів рухомого (відео) або нерухомого (фото) зображення. Кадри утворюють відеоряд і розміщуються у відеоредакторі на спеціальній відеодоріжці.

Відеофільм, зазвичай, містить такі об'єкти:

 

http://www.baraka-technology.es/wp-content/uploads/2013/09/video-barcelona.png

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Під час створення відеофільмів варто дотримуватися певної послідовності:

Кіностудія Windowsє новою версією редактора відеоданих WindowsMovieMaker.Кіностудія Windowsпризначена для створення відеофільмів, що можуть містити відеофрагменти, фотографії, звуковий супровід (дикторський текст), різноманітні написи (титри). Створене відео можна опублікувати в Інтернеті або зберегти у файлі одного з можливих форматів.

Загальний вигляд вікна програми Кіностудія Windows

 

 

 

 

 

 

 

 

Для додавання до проекту мультимедійних об'єктів, що зберігаються у файлах, слід скористатись інструментами з групи Додавання вкладки Головна.

 

Як додати відеозаписи та зображення:

 1. На вкладці Головна, у групі Додавання, виберіть Додати відеозаписи чи фотографії.
 2. Виберіть відео або зображення, які потрібно використати, і натисніть кнопку Відкрити.

Як додати музику:

 1. На вкладці Головна, у групі Додавання, виберіть Додати музику.
 2. Виберіть музичний файл, який потрібно використати, і натисніть кнопку Відкрити.
 3. Додавати музичний супровід до відеокліпу можна як з аудіофайлів, збережених на комп'ютері, так і з Інтернету.
 4. Відеокліп можна доповнити звуковим супроводом у вигляді дикторського тексту, який може бути записаний із використанням мікрофону. Для запису й додавання до проекту відео чи дикторського тексту необхідно обрати відповідний інструмент у групі Додавання на вкладці Головна, та скористатись інструментом Записати для початку запису.

Використовуючи інструменти Заголовок, Підпис, Титри з групи Додавання вкладки Головна, можна додати до проекту текстові написи: назву фільму, пояснення чи коментарі до окремих кліпів, титри наприкінці фільму з відомостями про авторів, використані матеріали тощо.

Аналогічно до анімаційних ефектів зміни слайдів у комп'ютерних презентаціях, під час створення фільму можна додавати відеопереходи між окремими кліпами. Перелік відеопереходів міститься на вкладці Анімацїі. Для додавання відеопереходів до проекту достатньо виділити відеокліп та обрати один з ефектів переходу або панорамування й масштабування.

Отже, словник термінів  «Створення відеокліпу»

Мультимедіа (це програмний продукт, що містить колекції зображень, текстів і даних, які супроводжуються звуком, відео, анімацією та іншими візуальними ефектами, оснащений інтерактивним інтерфейсом з елементами керування);

Кіностудія Windows (програма для створення, редагування і монтажу відеороликів або відеофільмів);

Кліп (файл, який може бути відкритий і використаний в програмі Кіностудія Windows);

Мультимедійний програвач (програма, призначена відтворювати файли мультимедіа);

Кадр (статичні зображення, що з’єднуються послідовно і утворюють відео);

Проект (документ програми Кіностудія Windows);

Перехід (заміна одного кліпа іншим);

Фільм (готовий проект, що зберігався за допомогою майстра збереження фільмів);

Титри (текст, що виводиться у фільмі);

Частота кадрів (кількість кадрів в 1 сек під час показу відео);

Монтаж (процес створення кліпа шляхом додавання або видалення файлів).

Інтерактивна вправа – «Знайди помилку». Складіть алгоритм створення відеоролику за допомогою програми Windows MovieMaker.

 1. Створення та збереження проекту відеофільму, імпорт відео, звуку та фото
 2. Перетягти відео, звук, фото в область монтажу
 3. Вставити титри, назви
 4. Монтаж відеофільму
 5. Вставити відеопереходи
 6. Відеоефекти
 7. Робота зі звуком
 8. Збереження відеофільму
 9. Формат відеофільму (якщо потрібно)

Практична робота. Робота в групах. (досліджують  джерела на основі  додатків та матеріалу випереджувального завдання)

 • Перша група - Б. Муссоліні.
 • Друга група – А. Гітлер.
 • Третя група – Ф. Франко

2.Кожна група представляє своє бачення політичної діяльності лідера у вигляді відеокліпу. Документи, відео фрагменти, портрети, зображення учні можуть знайти у відповідні папці, що збережена у компютерах.

3. Дискусія:

 • Які засоби для досягнення мети використовував Б. Муссоліні? Чи можна було обійтись без насильства?
 • Соратники по партії називали Гітлера особистістю,  справді великою людиною. А як вважаєте ви?
 • Як ви вважаєте ф. Франко – вождь чи диктатор?

VI. Закріплення вивченого.

За допомогою діаграми Вена знайдіть спільне  та відмінне в політичних портретах політичних лідерів.

 

Спільне:

встановилитоталітарний режим, сила,терор,репресії на шляху до влади

 

 

Особливе:

Б. Муссоліні

А. Гітлер

Ф. Франко

 • Культ вождя;
 • «одна держава - вождь інших»
 • Жодногоконфлікту з церквою;
 • Війна – фактор існування
 • Солідарність з нацизмом
 • Вождь нацистськоїпартії;
 • Нацистська доктрина, домінуваннянімецькоїарійської на раси, боротьба за чистоту раси;
 • Антисемітизм;
 • Агресивназовнішняполітика.

-військово- фашистська диктатура;

- підтримкаГітлера і Муссоліні на шлях до влади;

- у роки Другоїсвітовоївійни

зайнявпозиціюнейтралітету.

 

Впишіть у відповідні кола діаграми Вена номери властивостей, що притаманні кліпам і фільмам одночасно (на перетині кіл) або одному з цих елементів (у колах).

 1.      Відтворення звуку;
 2.      Виконання за клацанням миші;
 3.      Анімаційні ефекти;
 4.      Кадри;
 5.      Вставка об’єктів;
 6.      Кнопки, що дозволяють керувати показом;
 7.      Можливість збереження у різних форматах;
 8.      Редагування;
 9.      Довготривалий.

 

Питання:

 • «Тоталітарна система – це абсолютне зло, створене самими людьми»  ХаннаАрендт
 • «Єдине, що потрібно для тріумфу зла – це те, щоб добрі люди нічого не робили»(Е. Берк). 

?Чи підтверджує історія ці вислови? Проілюструйте прикладами.

Учитель історії. Роль політичних диктаторів ХХст. в історії є неоднозначна, але незаперечним є той факт, що саме вони підштовхнули людство до страшної катастрофи – ІІ світової війни. Не можна не згодитися з твердженням Р. Конквеста (США), який  зауважував, що головний урок ХХ століття  – «уникати нових гітлерів і сталіних».

Яким чином цього можна досягнути?

Поміркуйте, якими методами демократичними чи тоталітарними можна привести країну до стабільності і процвітання? На вашу думку, у сьогоднішній ситуації в нашій країні для виходу з кризи нам потрібен Рузвельт чи Гітлер?

Учитель інформатики. Прошу виконати компютерне тестування за темою «Кіностудія Windows», що становлене на вишихкомп’ютерах.

 

VІІ.Підсумки уроку. Оцінювання знань і навичок учнів.

VІІІ.  Домашнє завдання.

Написати  історичне есе «Чи можна було запобігти фашизації країн Європи», «Чи є альтернатива тоталітаризму».

Підготуватися до контрольної роботи.

 

 

docx
Додано
25 липня 2018
Переглядів
558
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку