К.Р. №4 Закон Архімеда. Плавання тіл.

Про матеріал
Контрольна робота з теми "Закон Архімеда. Плавання тіл" призначена для перевірки знань учнів про фізичні величини і зв'язки між ними; вміння застосовувати формули для розв'язування конкретних задач.
Перегляд файлу

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

1 варіант

1. Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках. (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ густини є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в кілопаскалях тиск 557 мм рт. ст. (1 бал)

 

5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар меду висотою 0,07 м. Густина меду 1420 кг/м3. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

 

Відповідь:

6. На тіло занурене у морську воду діє виштовхувальна сила 1,03 кН. Обчисліть об’єм зануреного тіла. (1 бал)

Дано:

Розв’язання

 

 

 

Відповідь:

 

7. Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 80 Н, то на більший поршень площею 2400 см2 передається сила тиску 3,2 кН. Яка площа меншого поршня? (2 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

8. Залізну деталь розмірами 20×20×25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь у воді? (3 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь: потрібно прикласти силу 680 Н


Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

2 варіант

 1. Посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетікати рідина. (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ сили Архімеда є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Гідростатичний тиск визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 127 кПа. (1 бал)

 

5.  Ящик тисне на підлогу із силою 600 Н. Який тиск створює на підлогу ящик, якщо площа його основи 0,3 м2? (2 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

 

6. У відкритій цистерні, яка наповнена до рівня 4 м, знаходиться рідина. Її тиск на дно цистерни дорівнює 28 кПа. Знайдіть густину цієї рідини. (Дію атмосферного тиск не враховуйте) (1 бал)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

7. Площа малого поршня гідравлічної машини 10 см2, на нього діє сила 1 кН. Яку силу необхідно прикласти до великого поршня, щоб поршні були в рівновазі? Площа великого поршня 500 см2. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

 

Відповідь:

8. На поверхні води плаває тіло правильної форми. Знайдіть об’єм тіла, якщо його маса 70 кг, а об’єм частини тіла над водою дорівнює 7 дм3. (3 бали)

Дано:

 

Розв’язання

 

Тіло плаває у випадку, якщо

На занурену у воду частину дошки діє сила Архімеда:

 

Підставимо отримані результати в умову плавання тіл:

 

Відповідь:

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

3 варіант

1. Тиск, який створює стовп ртуті висотою 760 мм (1 бал)

а) Атмосферний тиск                 б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини         

 

2. Одиницею вимірювання в СІ площі поверхні є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Сила гідростатичного тиску визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в кілопаскалях тиск 230 мм рт. ст. (1 бал)

 

5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар нафти висотою 0,15 м. Густина нафти 800 кг/м3. (2 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

6. На тіло об’ємом 0,002 м3 діє виштовхувальна сила 0,016 кН. Обчисліть густину рідини, в яку занурене тіло. (1 бал)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

 

7. На малий поршень гідравлічного преса, площа якого 200 см2 діє сила 100 Н. Яка площа великого поршня, якщо рідина тисне на нього із силою 2 кН? (2 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

 

8. Алюмінієву деталь розмірами 30×30×15 см занурюють в олію. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь в олії? (3 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь: потрібно прикласти силу 243 Н

 

 


Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

4 варіант

1. Тиск нерухомої рідини (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск            г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ гідростатичного тиску є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Сила Архімеда визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 90 кПа. (1 бал)

 

5.  Мішок картоплі тисне на підлогу із силою 350 Н. Який тиск створює на землю мішок картоплі, якщо площа поверхні, шо спирається на землю 0,28 м2? (2 бали)

Дано:

Розв’язання

Відповідь:

 

6. Тиск, що створюється водою на дні озера, дорівнює 4 МПа. Густина води 1000 кг/м3. Яка глибина озера? (Дію атмосферного тиск не враховуйте) (1 бал)

Дано:

Розв’язання

 

 

Відповідь:

7. На менший поршень гідравлічної машини, площа якого 2 см2, діє сила 5000 мН. Яку силу тиску буде створювати більший поршень, площа якого 100 см2? (2 бали)

Дано:

Розв’язання

 

 

 

Відповідь:

 

8. На поверхні води плаває тіло правильної форми. Знайдіть висоту частини тіла, що виступає над поверхнею води, якщо його густина 800 кг/м3, а товщина 50 см. (3 бали)

Дано:

Розв’язання

 

Тіло плаває у випадку, якщо

           

 

На занурену у воду частину тіла діє сила Архімеда:

 

Підставимо отримані результати в умову плавання тіл:

Відповідь: .

 

 

Перегляд файлу

Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

1 варіант

1. Тиск, створюваний на нерухому рідину, передається рідиною однаково в усіх напрямках. (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ густини є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Тиск твердого тіла на поверхню визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в кілопаскалях тиск 557 мм рт. ст. (1 бал)

 

5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар меду висотою 0,07 м. Густина меду 1420 кг/м3. (2 бали)

 

6. На тіло занурене у морську воду діє виштовхувальна сила 1,03 кН. Обчисліть об’єм зануреного тіла. (1 бал)

 

7. Якщо на менший поршень гідравлічного преса діє сила 80 Н, то на більший поршень площею 2400 см2 передається сила тиску 3,2 кН. Яка площа меншого поршня? (2 бали)

 

8. Залізну деталь розмірами 20×20×25 см занурюють у воду. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь у воді? (3 бали)


Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

2 варіант

 1. Посудини, з'єднані між собою в нижній частині так, що між ними може перетікати рідина. (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ сили Архімеда є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Гідростатичний тиск визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 127 кПа. (1 бал)

 

5.  Ящик тисне на підлогу із силою 600 Н. Який тиск створює на підлогу ящик, якщо площа його основи 0,3 м2? (2 бали)

 

6. У відкритій цистерні, яка наповнена до рівня 4 м, знаходиться рідина. Її тиск на дно цистерни дорівнює 28 кПа. Знайдіть густину цієї рідини. (Дію атмосферного тиск не враховуйте) (1 бал)

 

7. Площа малого поршня гідравлічної машини 10 см2, на нього діє сила 1 кН. Яку силу необхідно прикласти до великого поршня, щоб поршні були в рівновазі? Площа великого поршня 500 см2. (2 бали)

 

8. На поверхні води плаває тіло правильної форми. Знайдіть об’єм тіла, якщо його маса 70 кг, а об’єм частини тіла над водою дорівнює 7 дм3. (3 бали)


Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

3 варіант

1. Тиск, який створює стовп ртуті висотою 760 мм (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск               г) Сполучені посудини         

 

2. Одиницею вимірювання в СІ площі поверхні є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Сила гідростатичного тиску визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в кілопаскалях тиск 230 мм рт. ст. (1 бал)

 

5. Визначте тиск рідини на дно посудини, якщо в неї налили шар нафти висотою 0,15 м. Густина нафти 800 кг/м3. (2 бали)

 

6. На тіло об’ємом 0,002 м3 діє виштовхувальна сила 0,016 кН. Обчисліть густину рідини, в яку занурене тіло. (1 бал)

 

7. На малий поршень гідравлічного преса, площа якого 200 см2 діє сила 100 Н. Яка площа великого поршня, якщо рідина тисне на нього із силою 2 кН? (2 бали)

 

8. Алюмінієву деталь розмірами 30×30×15 см занурюють в олію. Яку силу потрібно прикласти, щоб утримати цю деталь в олії? (3 бали)

 

 


Контрольна робота № 4 з теми «Тиск. Закон Архімеда. Плавання тіл»

4 варіант

1. Тиск нерухомої рідини (1 бал)

а) Атмосферний тиск                  б) Закон Паскаля

в) Гідростатичний тиск              г) Сполучені посудини               

 

2. Одиницею вимірювання в СІ гідростатичного тиску є: (1 бал)

а) м2                 б) кг/м3                в) Н               г) Па

 

3. Сила Архімеда визначається за формулою: (1 бал)

а) p = ρgh                б) F = ρgV                 в) F = ρghS               г)

 

4. Подайте в міліметрах ртутного стовпа тиск 90 кПа. (1 бал)

 

5.  Мішок картоплі тисне на підлогу із силою 350 Н. Який тиск створює на землю мішок картоплі, якщо площа поверхні, шо спирається на землю 0,28 м2? (2 бали)

 

6. Тиск, що створюється водою на дні озера, дорівнює 4 МПа. Густина води 1000 кг/м3. Яка глибина озера? (Дію атмосферного тиск не враховуйте) (1 бал)

 

7. На менший поршень гідравлічної машини, площа якого 2 см2, діє сила 5000 мН. Яку силу тиску буде створювати більший поршень, площа якого 100 см2? (2 бали)

 

8. На поверхні води плаває тіло правильної форми. Знайдіть висоту частини тіла, що виступає над поверхнею води, якщо його густина 800 кг/м3, а товщина 50 см. (3 бали)

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. angelovskaya angelina
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
zip
До підручника
Фізика 7 клас (Бар’яхтар В.Г., Довгий С.О., Божинова Ф.Я., Горобець Ю.І., Ненашев І.Ю., Кірюхіна О.О.; за редакцією Бар’яхтара В.Г., Довгого С.О.)
До уроку
Розділ 3. Взаємодія сил. Сила
Додано
20 жовтня 2020
Переглядів
7036
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку