КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019) Творчість М.Семенка, М. Рильського, О. Турянського, В. Свідзинського, Б-І. Антонича відповіді

Про матеріал
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №1. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019) ВІДПОВІДІ Творчість М.Семенка, М. Рильського, О. Турянського, В. Свідзинського, Б-І. Антонича Тестування, ДВА ВАРІАНТИ
Перегляд файлу

Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019)

Творчість М.Семенка, М. Рильського, О. Турянського, В. Свідзинського, Б-І. Антонича

Тестування

Варіант 1

 1. Укажіть літературний напрям, який домінував в українській літературі з 1930-х років

А модернізм

Б соцреалізм

В постмодернізм

Г романтизм

 1. Уперше назву «розстріляне відродження» використав 1959 року в Парижі

А Юрій Лавріненко

Б Микола Хвильовий

В Максим Рильський

Г Євген Сверстюк

 1. Укажіть художній стиль, до якого належить творчість М. Рильського

А футуризм

Б символізм

В неокласицизм

Г імпресіонізм

 1. Продовжте визначення: «Неокласицизм . це …»

А напрям у європейському мистецтві та літературі 10 – 20-х років XX століття, одна з течій авангардизму

Б умовна назва естетичних тенденцій у європейській літературі кінця XIX — початку XX століття, характеризується культом героїки, уславленням мужності, утвердженням нового героя — мужньої людини, життя якої пов'язане з ризиком і незвичайними пригодами

В одна з течій у літературі, у принципах поетики якої було руйнування норм морфології та синтаксису, використання образів-символів і звуконаслідування

Г течія в літературі й мистецтві, що проявилась у використанні античних тем та сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми в оспівуванні земних насолод

 1. Укажіть автора та назву поезії

... візники – люди

трамваї – люди

автомобілі

бігорух рухобіги

А Михайль Семенко «Бажання»

Б Михайль Семенко «Місто»

В М. Рильський «Солодкий світ!..»

Г В. Свідзинський «Холодна тиша. Місяцю надламний» 

 1. Визначте ідею поезії М. Рильського «У теплі дні збирання винограду»

А возвеличення почуття кохання, яке знаходить людину в усі часи – і в молодості, і в зрілості

В мистецтво — вічна цінність 

Б возвеличення краси й гармонійності світу, висловлення бажання жити

Г треба насолоджуватися життям, поки є така можливість

 1. Назва збірки славетного українського поета, яку запозичив Михайль Семенко, щоб протиставити їй авангардистську поезію, міститься в рядку

А «Кобзар»      Б «Зів’яле листя»         В «Мій Ізмарагд»           Г «Semper tiro»

 1. Рядки

Солодкий світ! Простір блакитно-білий

І сонце — золотий небесний квіт.

Благословляє дух ширококрилий

Солодкий світ.

поєднані

А рефреном

Б анафорою

В епіфорою

Г інверсією

 1. З якої поезії взято рядок «Світи щодня лампаду Кіпріді добрій»?

А «Бажання»

Б «Зелене євангеліє»

В «Прозорий січень небо розтворив»

Г «У теплі дні збирання винограду»

 1. Збірки «Ліричні поезії» (1922), «Вересень» (1927) і «Поезії» (1940) належать

А Михайлю Семенку

Б Максимові Рильському

В Володимирові Свідзинському

Г Богдану-Ігореві Антоничу

 1.  Художні засоби, які використано в уривку

Холодна тиша. Місяцю надламаний,

Зо мною будь і освяти печаль мою.

Вона, як сніг на вітах, умирилася.

Вона, як сніг на вітах, і осиплеться.

А епітети, анафора, порівняння

Б метафора, гіпербола, метонімія

В оксиморон, порівняння, епітети

Г гіпербола, епітети, звуконаслідування

 1. Назва групи західноукраїнських письменників християнського спрямування містяться в рядку

А «Плуг»

Б «Гарт»

В «Логос»

Г «Митуса»

 1. Під псевдонімом Іван Думка писав

А Б.-І. Антонич

Б Ю. Шкрумеляк

В О. Назарук

Г О. Турянський

 1. Жанр твору «Поза межами болю»

А роман

Б повість

В поема в прозі

Г драма в прозі

 1. Скільки було полонених, які відстали?

А 7      Б 8      В 9       Г 10

 1. Установіть відповідність між характеристикою та героєм твору О . Турянського «Поза межами болю».

1 організатор танцювальних вечорів

2 скрипаль

3 помер першим, з його одягу запалили багаття

4 урятував оповідача

А Штранцінгер

Б Бояні

В Добровський

Г Пшилуський

Д Василь Романишин

Г, А, Б, Д

 1. Установіть відповідність між автором твору та назвою.

 1. В. Свідзінський 
 2. М. Семенко 
 3. М. Рильський 
 4. Б.-І. Антонич 

А «Холодна тиша. Місяцю надламаний»

Б «Коляда»

В «Місто»

Г «У теплі дні збирання винограду»


Ключ: 1 — А; 2 — В; 3 — Г; 4 — Б.

 

 

 

 

 

Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019)

Творчість М.Семенка, М. Рильського, О. Турянського, В. Свідзинського, Б-І. Антонича

Тестування

Варіант 2

 1. Укажіть літературний напрям кінця ХІХ – початку ХХ століття

А модернізм

Б соцреалізм

В постмодернізм

Г романтизм

 1. Хто Микола Хвильовий — визнаний літературний лідер і прихильник європейського розвитку українського мистецтва. Він став ініціатором літературної дискусії 1925—1928 років

А Михайль Семенко

Б Микола Зеров

В Микола Хвильовий

Г Максим Рильський

 1. Визначте автора збірки «На білих островах»

А П. Тичниа

Б М. Рильський

В М. Зеров

Г М. Семенко

 1. Продовжте визначення: «Футуризм – це...»:

А одна з течій у літературі, у принципах поетики якої було руйнування норм морфології і синтаксису, використання образів-символів і звуконаслідування

Б течія в літературі й мистецтві, що проявилась у використанні античних тем і сюжетів, міфологічних образів і мотивів, проголошенні гасел «чистого» мистецтва та культу позбавленої суспільного змісту художньої форми в оспівуванні земних насолод

В напрям у європейському мистецтві та літературі 10 – 20-х років XX століття, одна з течій авангардизму, що відкидала поетично-мистецькі традиції

Г умовна назва естетичних тенденцій у європейській літературі кінця XIX – початку XX століття, які характеризуються культом героїки, уславленням мужності, утвердженням нового героя – мужньої людини, життя якої пов'язане з ризиком і незвичайними пригодами

 1. Укажіть автора та назву поезії

Чому не можна перевернути світ?

Щоб поставити все догори ногами?

Це було б краще. По-своєму перетворити.

А то тільки ходиш, розводячи руками.

А Михайль Семенко «Бажання»

Б Михайль Семенко «Місто»

В В. Свідзинський «Холодна тиша. Місяцю надламний» 

Г М. Рильський «Солодкий світ!..»

 1. Поет і філософ Євген Сверстюк уточнив, що ж саме означає ця назва: «Слова, які ввійшли в історію і означили в ній долю української культури після революції і програної війни. Причому ця метафора охоплює і мертвих, і живих, яких не страчено, але позбавлено свободи творити». Про яку назву йде мова?

А МАРС

Б ВАПЛІТЕ

В «Розстріляне відродження»

Г «Ґроно п’ятірне»

 1. Поетом, про якого В . Стус написав: «його поезії — …щоденникові записи інтелігента . . , така поезія … — то тільки засіб шляхетної герметизації власного духу», є

А Максим Рильський

Б Михайло Драй-Хмара

В Володимир Свідзинський

Г Михайль Семенко

 1. Зі спогадів Ольги Олійник: «… у цей час був немовби на роздоріжжі. Не знав, чому присвятити себе — музиці чи малярству. «Про поезію, — говорив мені не раз, — я якось не думав. Може, тому, що підсвідомо відстрашували мене труднощі, які прийдеться переломити при вивченні мови». Труднощі справді були великі, бо ... розмовляв лемківським діалектом, а літературну українську мову треба було вивчати від початку.

А Михайль Семенко

Б Макисм Рильський

В О. Турянський

Г Б.-І. Антонич

 1. Замість пропусків має бути

Чи янголи нам свічі засвітили

По довгих муках безсердечних літ,

Чи ми самі прозріли й зрозуміли

... …?

А метафора

Б порівняння

В епітет

Г гіпербола

 1. Збірки «Синя далечінь» (1922), «Крізь бурю й сніг» (1925), «Троянди й виноград» (1957) належать

А Михайлю Семенку

Б Максимові Рильському

В Володимирові Свідзинському

Г Богдану-Ігореві Антоничу

 1. Стіл ясеновий, дзбан, карусель, гірське село, морель – це все образ із поезії

А «Різдво»

Б «Зелене євангеліє»

В «Коляда»

Г «Вишні»

 1. Назва літературної групи, членом якої був Б.-І. Антонич, міститься в рядку

А «Дванадцятка»

Б «Дажбог»

В «Горно»

Г «Митуса»

 1. Автором історичного твору «Роксоляна» є

А В. Пачовський

Б О. Назарук

В І. Вільде

Г Б.-І. Антонич

 1. Особи, яким присвятив свій твір О. Турянський, названі у рядку

А доктор Романишин і сестри шпиталю

Б дружина і син

В сестра і син

Г мати й батько

 1. Рік, коли відбуваються події твору О. Турянського «Поза межами болю» названо в рядку

А 1914          Б 1915           В 1919             Г 1930

 1. Установіть відповідність між персонажем і його національністю.

1 Пшилуський

2 Сабо

3 Оглядівський

4 Штранцінгер

А австрієць

Б українець

В угорець

Г поляк

Д серб         Г, В, Б, А

 1. Установіть відповідність між автором твору та назвою.
  1. М. Семенко А «Місто»
  2. М. Рильський Б «Різдво»
  3. В. Свідзинський В «У теплі дні збирання винограду»
  4. Б.-І. Антонич Г «Холодна тиша. Місяцю надламний»

Ключ: 1 – А; 2 - В; 3 - Г; 4 - Б.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.5
Оригінальність викладу
4.5
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 2
Оцінки та відгуки
 1. Sikorskiy Anatoliy
  Загальна:
  4.3
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  4.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Майданій Тетяна Степанівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
Додано
3 жовтня
Переглядів
8793
Оцінка розробки
4.7 (2 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку