12 жовтня о 18:00Вебінар: Медіаграмотність на уроках української мови: фейки, перевірка інформації та створення медіапроєктів

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019) Творчість Є. Плужника, Є. Маланюка, В. Домонтовича, М. Хвильового Тестування ВІДПОВІДІ

Про матеріал
КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019) Творчість Є. Плужника, Є. Маланюка, В. Домонтовича, М. Хвильового Тестування (два варіанти) ВІДПОВІДІ Усього 24 бали, де одна відповідь - 1 бал, дві відповіді - 2 бали, установити відповідність - 4 бали.
Перегляд файлу

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019)

Творчість Є. Плужника, Є. Маланюка, В. Домонтовича, М. Хвильового

Тестування

Варіант 1

 1. Укажіть літературний напрям кінця ХІХ – початку ХХ століття

А модернізм

Б соцреалізм

В постмодернізм

Г романтизм

 1. Кантемиряном називали

А Є. Плужника

Б Є. Маланюка

В В. Домонтовича

Г М. Хвильового

 1. Укажіть письменників «Празької школи»

А Олег Ольжич, Ю. Дараган, Є. Маланюк, Н. Лівіцька-Холодна

Б І. Сенченко, П. Панч, А. Головко, Н. Забіла

В Б. Антоненко-Давидович, В. Підмогильний, М. Івченко, Є. Плужник

Г У. Самчук, Іван Багряний, О. Теліга, Д. Гуменна

 1. Укажіть літературне угрупування, до якого належав Микола Хвильовий

А «Плуг»

Б «Гарт»

В МАРС

Г ВАПЛІТЕ

 1. Пригадайте , проти чого виступав М. Хвильовий у літературній дискусії

А непрофесіоналізму й «масовізму» в літературі

Б перекладацької роботи

В засвоєння досвіду всесвітнього письменства

Г «двоколійності» літературного процесу

 1. Згадайте, про кого Я (Микола Хвильовий «Я (Романтика)») зазначав: «Це сторожі моєї душі»

А про доктора Тагабата й Андрюшу

Б про дегенерата й доктора Тагабата

В про Андрюшу й матір

Г про Й. Сталіна і його прибічників

 1. Визначте художні засоби, використані в реченні Таємні вершники летять, ритмічно похитуючись, до отрогів, і гасне день; біжить у могилах дорога, а за нею – мовчазний степ...

А метафора, епітет

Б гіпербола, порівняння

В тавтологія, метонімія

Г оксиморон, антитеза

 1. За мотивами якого твору було поставлено на сцені виставу

А «Я (Романтика)»

Б «Дівчина з ведмедиком»

В «Кіт у чоботях»

Г «Малоросійство»

 1. Автором творів «Дівчина з ведмедиком», «Аліна й Костомаров», «Романи Куліша» є

А М. Хвильовий

Б В. Домонтович

В Є. Маланюк

Г Є. Плужник

 1. Назвіть ім’я «товариша Жучка»

А Галина

Б Килина

В Гапка

Г Химка


 1. Укажіть ознаки «романтики вітаїзму» (дві відповіді)

А проголошення концептуального розриву між ідеалом і дійсністю

Б віра у всесвітню місію пролетаріату

В документальна достовірність у зображенні дійсності

Г поєднання ідеї соціального й національного визволення

 1. Укажіть, якими словами передано характеристику «чорного трибуналу» у новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)» (дві відповіді)

А «...бандит – за одною термінологією...»

Б «...бенкет дикої країни»

В «...майже невинний обивательський хлам...»

Г «...тиша й мовчазний передзвін сердець...»

 1. Оберіть правду про роман «Дівчина з ведмедиком» (дві відповіді)

А подружжя Тихменєвих: Олександр Владиславович і Мар’я Семенівни

Б події відбуваються місті  Києві

В Зина – старша сестра, а Леся – менша

Г  Зина накладає на себе руки на очах у Варецького

 1. Установіть відповідність між твором і жанром 

1 «Малоросійство»

2 «Дівчина з ведмедиком»

3 «Один вечір»

4 «Я (Романтика)»

А новела

Б вірш

В філософсько-інтелектуальний роман

Г історичний роман

Д есей  1-д, 2-в, 3-б, 4-а

 1. Установіть відповідність між назвою й уривком поезій Євгена Маланюка
 1. Пам’ятаєте? Клавікорди

Мелодійно вели менует,

Засвітився Ваш профіль гордий,

І в П’єро запалав поет.

 

 1. Херсонські прерії — мов Січ,

А кобзарем — херсонський вітер,

І рідним був одразу клич:

— Вставайте! Кайдани порвіте!

 

 1. Напружений, незломно-гордий,

Залізних імператор строф —

Веду ці вірші, як когорти,

В обличчя творчих катастроф.

 

 1. Там свист херсонського простору!

Там вітер з кришталевих хвиль!

А тут: в вікні опустиш штору —

І п’єш, самотній, смертний біль.

 

А «Уривок із поеми»

Б «Малоросійство»

В «Напис на книзі віршів»

Г «Під чужим небом»

Д «Один вечір»   1-д, 2-а, 3-в , 4-г

 

КОНТРОЛЬНА РОБОТА №2. Українська література, 11 клас, філологічний профіль (2019)

Творчість Є. Плужника, Є. Маланюка, В. Домонтовича, М. Хвильового

Тестування

Варіант 2

 1. На світлині зображено

А Євгена Маланюка

Б Євгена Плужника

В Миколу Хвильового

Г Віктора Домонтовича

 1. Укажіть вид лірики «Під чужим небом» Є. Маланюка

А філософська

Б пейзажна

В громадянська

Г інтимна

 1. Віршем, у якому постає образ «імператора строф», є

А «Один вечір»

Б «Напис на книзі віршів»

В «Під чужим небом»

Г «Ніч... а човен – як срібний птах...»

 1. Укажіть справжнє прізвище Миколи Хвильового

А Губенко                        Б Фітільов                      В Елланський                   Г Лозов’ягін     

 1. Укажіть роки літературної дискусії, яку очолив Микола Хвильовий

А 1921 – 1925 рр.

Б 1925 – 1928 рр.

В 1925 – 1929 рр.

Г 1930 – 1933 рр.

 1. Оберіть твір, якому присвячена новела Миколи Хвильового «Я (Романтика)»

А «Перехресні стежки» І. Франка

Б «Intermezzo» М. Коцюбинського

В «Цвіт яблуні» М. Коцюбинського

Г «Лісова пісня» Лесі Українки

 1. Визначте, про кого з героїв новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)» сказано: «...Розвалився на широкій канапі вдалі від канделябра, і я бачу тільки білу лисину й надто високий лоб»

А про Я

Б про доктора Тагабата

В про Андрюшу

Г про дегенерата

 1. Укажіть позасюжетний елемент, зразком якого є уривок із новели Миколи Хвильового «Я (Романтика)»: «Помешкання наше – фантастичний палац: це будинок розстріляного шляхтича. Химерні портьєри, древні візерунки, портрети княжої фамілії»

А ліричний відступ

Б інтер’єр

В пейзаж

Г ремарка

 1. Оберіть правильне твердження

 А Вибір між красою та служінням суспільним інтересам – визначальна проблема збірки Є. Маланюка «Стилет і стилос».

Б У збірці «Земна мадонна» Є. Маланюк усебічно розкриває тему голодомору в Україні.

В «Празька школа» українських письменників – це навчальний заклад, у якому працювали передові українські письменники.

Г Є. Маланюк – автор поетичних збірок «Три перстені», «Зелена Євангеліє», «Книга Лева».

 1. «Мурахи революції», які легко прийняли комуністичні гасла й побачили в революції сенс свого існування, із часом перетворились на справжніх фанатиків класової моралі з книжечок на кшталт «Что такое коммунизм». Саме люди цього типу з радісним піднесенням схвалювали й підтримували будь-які, навіть злочинні дії влади: чи то був голодомор, чи то масові репресії — усе заради «революції» та «ідеального нового світу». В якому ж творі йдеться про таких людей?

А «Я (Романтика)»

Б «Уривок із поеми»

В «Кіт у чоботях»

Г «Дівчина з ведмедиком»

 1. Іполіт Варецький є оповідачем

А новели «Я (Романтика)»

Б вірша «Уривок із поеми»

В новели «Кіт у чоботях»

Г роману «Дівчина з ведмедиком»

 1. Визначте основні мотиви творів Євгена Плужника (дві відповіді):

А громадянська війна, масовий терор, моральна деградація сучасників

Б цінність людського життя, протест проти бездумної революційної жорстокості

В суперечність між справжнім сенсом людського життя та його зовнішніми проявами

Г замилування красою рідної природи

 1. Укажіть проблеми, розглянуті в новелі Миколи Хвильового «Я (Романтика)» (дві відповіді)

А осмислення мистецтва як елементу культури певного часу

Б добро і зло в суспільному житті та в душі людини

В європейської ідеї бунту

Г внутрішнього роздвоєння людини, її вибору між гуманізмом і обов’язком

 1. Установіть відповідність між героями твору та характеристиками (Микола Хвильовий «Я(Романтика)»)

1 «Я»

2 дегенерат

3 Андрюша

4 доктор Тагабат

А жорстока людина «з холодним розумом і каменем замість серця», п’яничка і людожер з інтелігентною зовнішність

Б чекіст мимоволі, людина з нормальною психікою і чутливим серцем, який серед звірів сам фактично став звіром

В вірний пес революції, вартовий із душею «палача з гільйотини»

Г філософ, шукач нової правди, чекає приходу нового спасителя світу

Д людина із суперечливою психологією повстанця, трагічно роздвоєна між уявленнями про норми моральної людської поведінки та обов’язком виконувати «чорне брудне діло»        1-д, 2-в,3-б, 4-а

 1. Установіть відповідність між назвою й уривком поезій Євгена Маланюка
 1. Пам’ятаєте? Клавікорди

Мелодійно вели менует,

Засвітився Ваш профіль гордий,

І в П’єро запалав поет.

 

 1. Напружений, незломно-гордий,

Залізних імператор строф —

Веду ці вірші, як когорти,

В обличчя творчих катастроф.

 

 1. Там свист херсонського простору!

Там вітер з кришталевих хвиль!

А тут: в вікні опустиш штору —

І п’єш, самотній, смертний біль.

 

 1. Херсонські прерії — мов Січ,

А кобзарем — херсонський вітер,

І рідним був одразу клич:

— Вставайте! Кайдани порвіте!

 

А «Уривок із поеми»

Б «Малоросійство»

В «Напис на книзі віршів»

Г «Під чужим небом»

Д «Один вечір»     1-д, 2-в, 3-г , 4-а

 

docx
Додано
4 листопада 2019
Переглядів
6535
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку