Контрольна робота № 4 (10 кл. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ) Фразеологія. Українська лексикографія. Морфеміка й словотвір ВІДПОВІДІ

Про матеріал
ВІДПОВІДІ Контрольна робота № 4 (10 кл. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ) Фразеологія. Українська лексикографія. Морфеміка й словотвір Тестування у двох варіантах
Перегляд файлу

Контрольна робота № 4 (10 кл. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ)

Фразеологія. Українська лексикографія. Морфеміка й словотвір

Тестування

ВАРІАНТ 1

 1. Укажіть рядок із фразеологізмами

А набити ґулю, товкти просо в ступі, каша з молоком, відкрита каструля

Б гнути залізо, дати хліба, відкрита душа, водити за руку

В ні риба ні м’ясо, гнути кирпу, білий папір, кров із молоком

Г відкрита душа, набити руку, товкти воду в ступі, водити за носа

 1. Оберіть фразеологізми, синонімічні до виразу «бити байдики»

А купатися в золоті, справляти смішки, ловити удачу

Б ловити ґав, давати горобцям дулі, годувати баглаї

В держати хвіст бубликом, мозолити руки, гнути кирпу

Г зуби їсти, водити за носа, влипнути в халепу

 1. Укажіть рядок спільнокореневих слів

А блакитний, блакитнуватий, блакитнуватого

Б блакитний, блакитніє, блакитного

В блакитний, блакитнуватий, блакитноокий

Г блакитний, блакитні, блакитного


 1. Виберіть рядок слів, які не мають закінчення

А мадам, метро, спересердя

Б зараз, працюючи, учень

В шкандибати, пальто, швидко

Г календар, зазвичай, івасі


 1. Визначте синтаксичну роль фразеологізму у реченні Дівча як кров з молоком намагалися переспівати парубків.

А підмет

Б додаток

В означення

Г обставина


 1. Спільнокореневими до слова безліч є всі наведені слова, ОКРІМ

А перелік

Б лічити

В лікувати

Г лічба

Д полічений


 1. Суфіксальним способом утворено слово, витлумачене в рядку

А незалежність держави

Б віддалений куток

В водій таксі

Г частина розділу

Д один з авторів


 1. Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ

А вод..свяття, чорн..бривці

Б щир..сердний, літ..писний

В брон..двері, гучн..мовець

Г бетон..змішувач, вір..вчення

Д свіж..вмитий, перш..рядний


 1. Установіть відповідність між фразеологізмами та антонімами

1 хоч головою об стінку товчи

2 хоч греблю гати

3 хоч у рамку вправ

4 хоч проти шерсті гладь

1г, 2в, 3 а, 4б  

А глянути гидко

Б пальця в рот не клади

В як кіт наплакав

Г хоч у вухо бгай

Д мухи не зачепить


 1. Установіть відповідність між словником та упорядником

1 «Словарь української мови» в 4 томах

2 Словник 1596 року

3 «Словник української мови» в 11 томах

4 «Лексикон» 1627

1г, 2б, 3д, 4а

А Памва Беринда

Б Лаврентій Зизанія

В Іван Котляревський

Г Борис Грінченко

Д Інститут мовознавства Академії наук України


 1. Установіть відповідність між різновидами неморфологічного способу словотворення та прикладом

1 морфолого-синтаксичний

2 лексико-синтаксичний

3 лексико-семантичний

1в, 2а, 3б  

А перекотиполе полетіло

Б парк автобусів

В весною прилетіли


 • Прочитайте текст, виконайте завдання 12-16

Вказівка на приємність чогось неприємного

1. Що таке пілюля, знає кожен: це маленький шар, скат/ан/ий із лікувальної речовини (латинське слово «pillila» означає «шарик»). 2. Однак навряд чи хтось із вас бачив колись «золочені» пілюлі.

3. Ліки, які вживають у пілюлях, далеко не за/в/жди є приємними на смак та вигляд. 4. Тому в давнину аптекарі часто покривали їх солодкою речовиною красивого золот/ист/ого відтінку, бажаючи тим самим полонити маленьких дітей. 5. Однак, бу/ду/чи красивими зовні, пілюлі не втрачали своєї гіркоти.

6. Звідси пішло значення одного із фразеологізмів: «...пілюлю», що вказує на приємність чогось приємного. 7. Подібними до нього є «пом'якшити образу», «скрасити неприємність».

(Із кники «У світі крилатих слів»)

12. Продовжте твердження: «Фразеологізми сьомого речення є ...»:

А антонімічними         Б синонімічними             В омонімічними                  Г паронімічними 

13. Укажіть слово, правильно поділене на морфеми:

А скат/ан/ий                Б за/в/жди                       В золот/ист/ого                       Г бу/ду/чи

 1. Оберіть слово, утворене суфіксальним способом:

А покривали

Б гіркоти

В неприємного

Г скрасити


 1. Слово, пропущене у шостому реченні, яке утворює фразеологізм

А підсолодити

Б позолотити

В прикрасити

Г підкинути


 1. Віднайдіть синонімічні фразеологічні звороти (дві відповіді)

А теревені правити, теліпати язиком

Б заливати за шкуру сала, допікати до живого

В ставати під вінець, два рази ступнути

Г одним ликом шиті, брати шлюб

Оцінювання: кожна правильна відповідь – 1 бал (9 і 10 по 4 бали, 11 – 3 бали); усього – 24 бали ділимо на 2 – буде оцінка.

 

 Контрольна робота № 4 (10 кл. ФІЛОЛОГІЧНИЙ ПРОФІЛЬ)

Фразеологія. Українська лексикографія. Морфеміка й словотвір

Тестування

ВАРІАНТ 2

 1.   Укажіть рядок із фразеологізмами

А насупити брови, покласти край, жаль бере, бити в барабан

Б іти світ за очі, наріжний камінь, чути запах носом, позичити в Сірка очей, вивести на чисту воду

В купити кота в мішку, серед зими льоду не випросиш, виляти хвостом, почистити зуби

Г пасти задніх, яблуку ніде впасти, передати куті меду, море по коліна

 1.   Оберіть фразеологізм, антонімічний виразу «опускати руки»

А держати хвіст бубликом

Б влипнути в халепу

В змішатися з болотом

Г грати першу скрипку


 1.   Укажіть рядок спільнокореневих слів

А уночі, ночувати, ночви

Б косити, закосичити, косовиця

В водянистий, привід, водичка

Г книжник, книгозбірня, книжка


 1.  Визначте рядок із нульовим закінченням

А шимпанзе, відповідь, зараз

Б нині, кратер, мандрівник

В совість, ніяк, провесінь

Г монітор, відгомін, фосфор


 1.  Визначте синтаксичну роль фразеологізму у реченні Язикатій Хвесьці не можна казати нічого.

А підмет

Б присудок

В додаток

Г означення


 1.  Спільнокореневими до слова роса є всі наведені слова, ОКРІМ

А зрошений

Б росяний

В зароситися

Г росинка

Д рослинка


 1. Шляхом переходу однієї частини мови в іншу утворено слово, витлумачене в рядку

А мешканець Харкова

Б приміщення під землею

В другий місяць року

Г огорожа з живих квітів

Д атака у відповідь на атаку


 1.   Літеру о замість пропуску треба писати в обох словах усіх рядків, ОКРІМ

А грушоподібний, чортополох

Б жовчокам’яний, вітровій

В коренеплід, рівноправність

Г вантажопідйомник, чорногуз

Д кавомолка, сивоголовий


 1.   Установіть відповідність між фразеологізмами та синонімами

1 мати голову на плечах

2 прикусити язика

3 мати зуб

4 не спускати очей

1б, 2д, 3а, 4в  

А затаїти зло

Б не в тім’я битий

В їсти очима

Г держати розум у голові

Д ні пари з вуст


 1. Установіть відповідність між словником та упорядником

1 Словник 1596 року

2 «Лексикон» 1627

3 «Словарь української мови» в 4 томах

4 «Словник української мови» в 11 томах

1г, 2д, 3в, 4б

А Іван Котляревський

Б Інститут мовознавства Академії наук України

В Борис Грінченко

Г Памва Беринда

Д Лаврентій Зизанія


 1. Установіть відповідність між різновидами неморфологічного способу словотворення та прикладом

1 морфолого-синтаксичний

2 лексико-синтаксичний

3 лексико-семантичний

1б, 2в, 3а  

А місто Дніпро

Б щасливі наречені

В вищезгаданий прийом


Прочитайте текст, виконайте завдання 12-16

Катюзі по заслузі

1. За часів глибокої давнини ці суворі слова були формулою прав/о/судд/я, означали вони: «Злочинець має постраждати так само, як постраждала його жертва». 2. «Той, хто відсік руку, най втратить руку, хто вибив око, розпро/ща/ти/ся зі своїм оком». 3. Як закон ці слова були зап/ис/ан/і в давньоєврейській книзі – Бібліїї. 4. Багато народів, у тому числі й наші пре/дки, додержувалися схожих законів.

5. Зараз фразеологізм «…» набув більш мирного значення. 6. У нас воно означає те саме, що й «катюзі по заслузі», «як гукнеш, так і відгукнеться».

(Із кники «У світі крилатих слів»)

12. Продовжте твердження: «Фразеологізми сьомого речення є ...»:

А синонімічними             Б антонімічними         В омонімічними                  Г паронімічними 

13. Укажіть слово, правильно поділене на морфеми:

А прав/о/судд/я                Б розпро/ща/ти/ся                  В зап/ис/ані                 Г пре/дки

 1. Оберіть слово, утворене суфіксальним способом:

А злочинець

Б відсік

В давньоєврейський

Г законів


 1. Слово, пропущене у п'ятому реченні, яке утворює фразеологізм

А прокрустове ложе

Б око за око, зуб за зуб

В сім разів відміряй, один раз відріж

Г не вартий і мідного гроша


 1. Віднайдіть антононімічні фразеологічні звороти (дві відповіді)

А тримати в кулаці, попускати віжки

Б тримати в тіні, піджимати хвоста

В тримати хвіст трубою, тримати в пазурах

Г триматися гоголем, опускати руки

Оцінювання: кожна правильна відповідь – 1 бал (9 і 10 по 4 бали, 11 – 3 бали); усього – 24 бали ділимо на 2 – буде оцінка.

 

docx
Додано
11 лютого
Переглядів
5122
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку