Зберігаємо спокій. Віримо в ЗСУ. Разом до перемоги! 🇺🇦

Контрольна робота по розділу І "Національна економіка та світове господарство"

Про матеріал
Різнорівнева контрольна робота з географії для учнів 9 класу по розділу І "Національна економіка та світове господарство"
Перегляд файлу

Географія  9 клас

Контрольна робота за  розділом І: «Національна економіка та світове господарство»

І варіант

І рівень ( по 0, 5 балів)

1.Система економічних суб’єктів і зв’язків між ними з виробництва, розподілу, обміну та споживання товарів та послуг – це…

А) світове господарство                     Б)світовий ринок                                                                                В)національна  економіка                  Г) ринкова економічна система

2. Сукупна вартість усіх товарів і послуг, вироблених протягом року на території держави – це… 

А)індекс розвитку  людини               Б)собівартість виробленої продукції В)національний дохід                        Г) валовий внутрішній продукт

3. До первинного сектора національної економіки належить:
А) будівництво                                   Б) металургійне виробництво
В) сільське господарство                   Г) банківські послуги

4.Який чинник  визначає розміщення підприємств, які потребують значної кількості вихідних матеріалів на виробництво одиниці кінцевої продукції?

А) транспортний                                 Б) енергетичний
В) споживчий                                     Г) сировинний

5. Тип економічної системи, заснованої на приватній власності, свободі вибору та конкуренції - це…
А) змішана                                          Б) традиційна
В) ринкова                                          Г) командна

6. Укажіть країну яка НЕ належить до «Великої  двадцятки»:

А) Аргентина                                      Б) Японія                                                                         В)Ізраїль                                              Г) Австралія

ІІ рівень ( по 1 балу)

7. Розшифруйте абревіатуру.

ІРЛ - ____________________________________________________________.

МГПП- _________________________________________________________.

8. Продовжте речення.

А) Суспільство, яке існує в умовах панівного третинного сектора економіки називають_______________________________________________________.

Б) Система національних економік, пов’язаних між собою різними формами економічних відносин – це ________________________________________________________________.

В) До країн «Великої сімки» належать країни_________________________.

Г)До країн-гігантів, які є лідерами серед країн світу, що розвиваються належать __________________________________________________________.

9.Які регіони світу становлять ядро( центри) світового господарства:
А)Європейський Союз                               Б) Східна Європа
В) Північна  Америка                                 Г) Латинська Америка
Д)Африка                                                    Е) Північна і Центральна Азія
Є) Азіатсько-Тихоокеанський регіон

__________________________________________________________________

ІІІ рівень ( по 1 балу)

10. Встановіть відповідність між типами країн світу за рівнем економічного розвитку та їх прикладами.

1.

найменш розвинуті країни

А)

Бразилія, Мексика, Таїланд

2.

країни “ Великої  двадцятки

Б)

Куба, Камбоджа, Грузія

3.

нові індустріальні країни

В)

Ефіопія, Гаїті, Лаос

4.

країни-експортери нафти

Г)

Німеччина, Британія, США

 

 

Д)

Венесуела, Лівія, Іран

_______________________________________________________________

11.    Установіть відповідність між термінами і їх визначеннями:
1.    Спеціалізація                 А )   Організація виробничих зв’язків між  підприємствами для випуску певної продукції
2 .   Комбінування              Б)    Сукупність розміщених і поєднаних між собою підприємств в одному місті
3.    Кооперування              В)   Поєднання на одному підприємстві кількох виробництв
4.    Концентрація              Г)    Випуск однорідної продукції
                                            Д)    Зосередження виробництва на великих підприємствах

__________________________________________________________________12.Встановіть логічну послідовність причинно-наслідкових зв’язків у формуванні  світового господарства.

А)міжнародний географічний поділ праці

Б) світове господарство

В)спеціалізація країн

Г) світовий ринок

________________________________________________________________

IV рівень(по 1, 5 бали)

Завдання відкритого типу.

13. Що таке економічна система? Коротко схарактеризуйте типи економічних систем та їх основні ознаки.

 

14. Що таке глобалізація? Які позитивні та негативні наслідки має процес глобалізації?

 

 

Географія  9 клас

Контрольна робота за  розділом І: «Національна економіка та світове господарство»

ІІ варіант

І рівень ( по 0, 5 балів)

1. Для оцінювання якості життя у державі найширше використовують такий показник:
А) коефіцієнт сталого розвитку                       Б) індекс розвитку людини
В) валовий внутрішній продукт                       Г) індекс спеціалізації

2.Як називається форма суспільної організації виробництва, яка передбачає поєднання на одному підприємстві кількох виробництв?                                                                   А) спеціалізація                                                 Б) кооперування                                                         В) концентрація                                                 Г)  комбінування

3. Як називається процес спеціалізації країни або регіонів на виробництві певних видів продукції або наданні певних послуг.

А)світовий ринок                                               Б) світове господарство
В)міжнародна спеціалізація                             Г)міжнародний географічний поділ праці

 4. Тип економічної системи, за якої всі ресурси і засоби виробництва є власністю народу, але в реальності   центральна влада  повністю контролює виробництво і розподіл продукції - це…
А) змішана                                                         Б) традиційна
В) ринкова                                                          Г) командна

5.Встановіть міжнародну організацію, яка створена для захисту інтересів країн-експортерів нафти:

А) ОПЕК;                                                           Б) ФКЕГ ;                                                       

В) НАФТА;                                                        Г) АСЕАН

6. Укажіть країну яка НЕ належить до «Великої  сімки»:

А)США                                                              Б) Японія                                                                         В)Швейцарія                                                     Г) Італія

ІІ рівень ( по 1 балу)

7. Розшифруйте абревіатуру.

ВВП - ____________________________________________________________.

ТНК- __________________________________________________________.

8. Продовжте речення.

А) Суспільство, яке існує в умовах панівного первинного сектора економіки називають_______________________________________________________.

Б)Місто або група близько розташованих населених пунктів в з великою кількістю взаємопов’язаних підприємств  складають ___________________.

В)Серед соціально-економічних типів країн світу, Україна належить до_____________________________________________________________.

Г)До країн-експортерів нафти належать країни: _____________________________________________ ___________________.

9. Виберіть головні чинники розміщення виробництва:
А) сировинний                                Б) постіндустріальний
В) паливно-енергетичний              Г) дисперсний
Д) централізований                        Е) багаторівневість світового господарства
Є) транспортний

__________________________________________________________________

ІІІ рівень ( по 1 балу)

10. Встановіть відповідність між типами країн світу за рівнем економічного розвитку та їх прикладами.

1.

Нові індустріальні країни

А)

Норвегія, Данія, Щвейцарія

2.

Найменш розвинуті країни

Б)

Китай, Індія, Аргентина

3.

Малі високорозвинені країни Європи

В)

Багами, Сейшели, Барбадос

4.

країни-«дрібні острови»

Г)

Таїланд, Індонезія, Малайзія

 

 

Д)

Ефіопія, Афганістан, Гаїті

_________________________________________________________________

11.Установіть відповідність між секторами економіки та видами господарської діяльності, що до них належать.

1.

Первинний сектор

А)

Банківсько-фінансові, юридичні послуги

2.

Вторинний сектор

Б)

Переробна промисловість

3.

Третинний сектор

В)

Транспортні та житлово-комунальні послуги

4.

Четвертинний сектор

Г)

Освіта і наукові дослідження

 

 

Д)

Сільське господарство, добувна промисловість

 

 

12.Роставте типи країн світу за кількістю держав, що до них належать, починаючи з найбільш чисельної групи.

А)країни, що розвиваються

Б) країни з перехідною економікою

В)високорозвинені країни

Г) країни з плановою( командною) економікою

________________________________________________________________

 

IV рівень(по 1, 5 бали)

Завдання відкритого типу.

 

13. Які ви знаєте форми економічної інтеграції? Наведіть приклади.

       14. Охарактеризуйте етапи розвитку світового господарства.

 

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.7
Оригінальність викладу
4.3
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Брижик Наталія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Николаенко Ваня
  Як виконати тест онлайн?
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Марчук Наталія Володимирівна
  Загальна:
  4.0
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  3.0
  Відповідність темі
  5.0
docx
До підручника
Географія 9 клас (Гільберг Т.Г., Савчук І. Г., Совенко В.В.)
Додано
21 листопада 2020
Переглядів
5173
Оцінка розробки
4.7 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку