Поради щодо покращення екологічного стану річки Інгулець

Про матеріал

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ НА ТЕРИТОРІЇ КРИВОРІЖЖЯ

На теперішній екологічний стан р. Інгулець впливає ряд чинників. Серед яких слід особливо відзначити ряд небезпечних антропогенних забруднювачів: комунальне господарство, чорна металургія, сільське господарство. Дані підприємства підвищують процеси дисбалансу у самоочищенні річки, які проявляються у замуленні, занесенні, ерозії річкових схилів на водозборі.

З метою покращення екологічного стану р. Інгулець автор пропонує заходи по відновленню екологічної рівноваги басейну річки:

- зниження наявності біогенних речовин, пестицидів, іонів водних металів [2, с. 152];

- удосконалення системи моніторингу та контролю водного басейну;

- збір компетентної інформації щодо реальних забруднювачів басейну р. Інгулець;

- використання квартальних новітніх методів контролю по дослідженню екологічного стану водного басейну річки, особливо у районах постійної дії металургійних комбінатів (півдНГЗК, півнНГЗК тощо);

- використання водних ресурсів лише в якості технічних вод;

- перехід промислових підприємств до оборотної і повторно використовуваної води, з метою зменшення часткових скидів у водойму;

Перегляд файлу

 

УДК 502.211(477.63)(282.247.3)

А.С. Кожаєва

Студентка І курсу природничо-географічного факультету

(МДПУ ім. Б. Хмельницького)

 

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОГО СТАНУ БАСЕЙНУ РІЧКИ ІНГУЛЕЦЬ НА ТЕРИТОРІЇ КРИВОРІЖЖЯ

 

На теперішній екологічний стан р. Інгулець впливає ряд чинників. Серед яких слід особливо відзначити ряд небезпечних антропогенних забруднювачів: комунальне господарство, чорна металургія, сільське господарство. Дані підприємства підвищують процеси дисбалансу у самоочищенні річки, які проявляються у замуленні, занесенні, ерозії річкових схилів на водозборі.

З метою покращення екологічного стану р. Інгулець автор пропонує заходи по відновленню екологічної рівноваги басейну річки:

- зниження наявності біогенних речовин, пестицидів, іонів водних металів [2, с. 152];

- удосконалення системи моніторингу та контролю водного басейну;

- збір компетентної інформації щодо реальних забруднювачів басейну р. Інгулець;

- використання квартальних новітніх методів контролю по дослідженню екологічного стану водного басейну річки, особливо у районах постійної дії металургійних комбінатів (півдНГЗК, півнНГЗК тощо);

- використання водних ресурсів лише в якості технічних вод;

- перехід промислових підприємств до оборотної і повторно використовуваної води, з метою зменшення часткових скидів у водойму;

- облік і аналіз біогенно-токсичного та антропогенного навантаження;

- регулювання стану та очищення берегових смуг технічними засобами;

- обробка статистичної інформації з метою її оприлюднення в засобах масової інформації та в мережі Інтернет;

- порушення питання з присвоєнням окремим територіям р. Інгулець стану природо-заповідного фонду;

- виділення обласних інвестицій на реалізацію комплексу заходів по екологічному оздоровленню р. Інгулець;

- інтенсивне застосування методів очищення стічних вод, а саме:

  •                 фізична очистка, що полягає у використанні механічних пристроїв, сучасного фільтраційного устаткування;
  •                 метод ультрафільтрації, тобто розчинення більшості шкідливих домішок;
  •                 метод гіперфільтрації;
  •                 хімічні методи утилізації нерозчинних сполук;
  •                 методи біотестування, що передбачають розмноження організмів-індикаторів в межах басейну р. Інгулець.
  •                 перехід до сучасних методів сорбції, абсорбції, коагуляції, іонного обміну тощо.

- актуалізація питань збереження малих річок на регіональному рівні;

- введення рішучих заходів по введенню штрафних санкцій за порушення екологічного балансу водної геосистеми та нераціональне використання ресурсного потенціалу р. Інгулець;

- будівництво очисних споруд не лише в межах розвитку індустрійних центрів, але і в місцях утилізації шкідливих відходів;

- спосіб додаткової очистки спеціальними водяними фільтрами з додатковою промивкою через грауваки;

- організація заходів щодо розробки стаціонарних контрольних точок створу на визначення наявності шкідливих елементів та виявлення їх міграційних особливостей [1, с. 25-30];

- введення в дію розробки програми з екологічного оздоровлення басейну р. Інгулець по підтриманню її гідробіологічного балансу;

- поширення інформації щодо екологічного стану басейну;

- розробка факультативних занять та спецкурсів з метою введення у варіативну частину навчального процесу в загальноосвітніх школах;

- розробка адаптивної моделі по підвищенню якості поверхневих вод в межах басейну р. Інгулець на достроковий період.

 

Список використаної літератури:

  1.               Кожаєва А.С. Сучасний стан річки Інгулець та фактори впливу на її екологічних потенціал в межах Криворізького регіону./Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди / Гуманітрний простір науки:досвід і перспективи. 27 лютого 2017 р., С. 25-30.
  2.               В.К. Хільчевський, Гідрохімічний режим та якість води Інгульця в умовах техногенезу : Монографія – К.: Ніка-центр, 2012. – С. 152. Режим доступу: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis64r_81/cgiirbis_64.exe?I21DBN=VFEIR&P21DBN=VFEIR&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&2_S21P03=A=&2_S21STR=%D0%A5%D0%86%D0%9B%D0%AC%D0%A7%D0%95%D0%92%D0%A1%D0%AC%D0%9A%D0%98%D0%99%20%D0%92.%20%D0%9A. (Дата звернення – 26.02.2017).

 

 

 

 

 

 

 

АНКЕТА УЧАСНИКА

П.І.Б.

Кожаєва Аліна Сергіївна

Курс:

1

Місце навчання:

Мелітопольський державний педагогічний університет імені Богдана Хмельницького

E-mail:

kozhaeva.1998@mail.ru

Контактний телефон:

0679282090

Тема статті:

Пропозиції щодо покращення екологічного стану водного басейну річки Інгулець на території Криворіжжя

Назва розділу:

Екологія

Сертифікат участі у PDF форматі

так потрібен

Збірник у PDF форматі

так потрібен

 

 

 

doc
Додано
18 жовтня 2018
Переглядів
253
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку