Презентація до уроку "Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість"

Про матеріал
Презентація до уроку "Поняття про сигнальні системи. Мова. Мислення. Свідомість". Метою уроку є: ознайомити учнів з фізіологічними основами мовлення; сформувати уявлення про сигнальні системи; розкрити значення другої сигнальної системи для людини, значення усної та писемної мови для людства; ознайомити учнів із процесами мислення та свідомості людини, розглянути механізми й принципи мислення та свідомості людини
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Сигнальні системи. Мова. Мислення та свідомість

Номер слайду 2

Пригадайте: Що таке вища нервова діяльність?Що таке розумова діяльність? Які нервові центри узгоджують роботу ВНД? Що таке інстинкт?В чому полягає відмінність умовних і безумовних рефлексів?

Номер слайду 3

Епіграф до уроку: Людини – суспільна істота. Арістотель

Номер слайду 4

Для чого людині навчатися?Мозок людини здатен учитися все життя - з моменту народження до самої смерті. Гордон Драйден

Номер слайду 5

Вправа «Знайди помилку»1. Умовні рефлекси формуються на основі інстинктів. 2. Умовні рефлекси вини-кають за участю спинного мозку. 3. Безумовні рефлекси є набутими. 4. Умовні рефлекси утворюються на все життя. 5. Безумовні рефлекси не успадковуються. 6. Чхання та кашель є умовними рефлексами. 7. Умовні рефлекси забезпечують існування в перші моменти після народження. 8. Безумовні рефлекси є індивідуальними. 9. Безумовні рефлекси є тимчасовими. 10. Безумовні рефлекси забезпечує кора головного мозку. 11. Повертання голови на звук — це приклад умовного рефлексу. 12. Реакція учнів на дзвінок — приклад безумовного рефлексу.

Номер слайду 6

Психічні процеси – це процеси відображення людиною об’єктивної дійсності за допомогою ЦНСвідчуттясприйняттяуявленняувагапам’ятьемоціїмованаучіннямисленнясвідомість

Номер слайду 7

У людини виробляються умовні рефлекси на різні сигнали зовнішнього світу та внутрішнього стану організму.?Світло, звук, запах, смак, температура, вологість, дотик Біль, температура, бажання їсти, пити, спати, необхідність сечовипускання, дефекації ?СЛОВО

Номер слайду 8

Сигнальні системи – це системи безумовно- і умовно-рефлекторних звязків, які сигналізують про початок певної подіїперша сигнальна системавластива людині і тваринам; проявляється в рефлексах у відповідь на подразники – сигнали: запах форму смак колір тощо;забезпечує конкретне мислення друга сигнальна системавластива тільки людині;пов’язана зі свідомістю;проявляється у відповідь на сигнали: слова усної і письмової мови знаки, символи малюнки мову жестів;забезпечує абстрактне мислення

Номер слайду 9

Метод «Мозковий штурм»В Індії, у лігві вовків, було знайдено двох дівчаток дво- і семирічного віку. Опинившись знову серед людей, вони продовжували бігати на чотирьох. Старша дівчинка через два роки навчила­ся стояти, а через шість – ходити, але бігати на двох ногах так і не змогла. Після чотирьох років навчання вона знала 6 слів, а ще через 7 – тільки 45, але не навчилася складати речення. Усі діти видавали нечленороздільні звуки, не вміли ходити, мали велику силу м’язів і сприт­ність, швидко бігали. Мали добре розвинені зір, слух і нюх у них. Навіть після тривалого перебування серед людей так і не навчилися говорити. Чому?

Номер слайду 10

Що забезпечує наше мовлення. Апарат мовлення (механізм говоріння)Легені, гортань, голосові зв'язки, рот, ніс, м'яке піднебіння, рухома нижня щелепа, губи, язик. Мовленнєві центри мозку. Пам’ять

Номер слайду 11

Мова - це форма спілкування людей за допомогою усних чи писемних знаків та символів, що склалося історично.

Номер слайду 12

Мовленнєві центри у головному мозку

Номер слайду 13

Мова. За процеси мови відповідають мовні центризона Брока – руховий центр мови – відповідає за вимову Пошкодження зони Брока призводить до погіршення або втрати здатності говоритизона Верніке – сенсорно-мовний центр – здатність розуміти мову. Пошкодження зони Верніке призводить до втрати здатності розуміти усну чи письмову мову

Номер слайду 14

Подумайте!З якими аналізаторамитісно в’язанипой мовно-руховий аналізатор?

Номер слайду 15

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини окремих предметів та явищ за допомогою органів чуттів Відчуттяекстерорецептивніінтерорецептивніпропріорецептивніінтерорецепториу внутрішніх органахрецептори зору, слуху, нюху, болю тощо

Номер слайду 16

– це процес чуттєвого відображення в мозку людини цілісних образів. Сприйняття

Номер слайду 17

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення. Результати мислення – це судження, міркування, умовиводи, поняття. Послідовність розумових операцій в процесі мислення:аналіз – поділ об’єктів і явищ на складові;синтез – об’єднання частин об’єкта в ціле;порівняння – зіставлення об’єктів і явищ;узагальнення - об’єднання об’єктів і явищ за спільними ознаками;абстагування – виокремлення головного і відокремлення другорядного

Номер слайду 18

Номер слайду 19

Види мислення: Конкретне мислення – це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів навколишнього світу, що надходять від рецепторів за допомогою першої сигнальної системи. Абстрактне мислення – це форма мислення, що пов’язана з аналізом і синтезом сигналів, що надходять у вигляді слів за участю другої сигнальної системи. Основними формами мислення є поняття, міркування та умовивід, що відображають ознаки предметів, можливі зв’язки та відношення між предметами.

Номер слайду 20

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення. Функціональна асиметрія півкуль великого мозкуконтроль правої половини тілалогікааналізмовивимоваписьмолінійні уявленняоперації з числамиконкретністьраціональністьпослідовністьконцентрація увагисприйняття часуконтроль лівої половини тілаінтуїціяобразипочуттяемоційність вимовиколірмріїпросторові уявленняабстрактністьуяваодночасністьрозподіл увагисприйняття просторуліва півкуля права півкуля

Номер слайду 21

– це психофізіологічний процес, що забезпечує відображення в мозку людини предметів і явищ навколишнього світу у зв’язках та відношеннях. Мислення

Номер слайду 22

– це здатність людини пізнавати навколишній світ і себе за допомогою мислення і розуму, внаслідок чого формується інтелект. Свідомість. Критерії свідомості:людина може зосередитись на явищах відповідно до обстановки;людина може висловлювати думки і оперувати ними;людина може оцінювати майбутній вчинок і його наслідки;людина може усвідомити своє Я і визнавати інших;людина може оцінити значення естетичних та етичних цінностей

Номер слайду 23

СВІДОМІСТЬ - це форма відображення навколишнього світу, що розвинулась в людини як суспільної істоти внаслідок оволодіння мовою і спільною діяльністю з іншими людьми

Номер слайду 24

Номер слайду 25

Психічні процеси – це процеси відображення людиною об’єктивної дійсності за допомогою ЦНСвідчуттясприйняттяуявленняувагапам’ятьемоціїмованаучіннямисленнясвідомість

Номер слайду 26

«Закінчити речення»- Сьогодні на уроці головним було.....- Сьогодні на уроці цікавим було......- Мені не сподобалось…- Я знаю....- Я вмію....

Номер слайду 27

Чи залишились запитання?

Номер слайду 28

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 8
Оцінки та відгуки
 1. Сабанцева Тетяна Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Левкова Лариса Валентинівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Потапова Галина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 4. Рибак Наталія Іванівна
  Шикарна презетація! Готовий урок. Є все, що потрібно. Щиро дякую!
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 5. Ільницька Ірина Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 6. Ошийко Надія Іванівна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 7. Товстолес Лариса
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 8. Галятовська Галина
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
Показати ще 5 відгуків
pptx
До підручника
Біологія 8 клас (Матяш Н.Ю., Остапченко Л.І., Пасічніченко О.М., Балан П.Г.)
Додано
24 квітня 2020
Переглядів
9459
Оцінка розробки
5.0 (8 відгуків)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку