7 грудня о 18:00Вебінар: Як перетворити традиційний офлайн-урок на сучасний онлайн-урок

Презентація до уроку в 10 класі "Архітектура, образотворче і музичне мистецтво Арабського Сходу.Стилі арабської каліграфії. Арабеска в живописі, архітектурі. "

Про матеріал
ознайомитися з культурою арабо-мусульманського регіону, а саме застосування каліграфії у мистецтві оформлення; уміння оперувати інформацією про культурний розвиток регіону, складати загальний образ рівня життя мусульман
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Стилі арабської каліграфії. Арабеска в живописі, архітектурі.

Номер слайду 2

Каліграфія. Каліграфія перетворилася на одну з форм орнаменту, що відіграв значну роль у мистецтві мусульманського Середньовіччя. Писали справа наліво, використовуючипевний графічний стиль. Відомий релігійний вираз в стилі куфі у формі башт чотирьох мінаретів

Номер слайду 3

Арабська каліграфія або мистецтво зображення слова є ключовим елементом ісламської культури, такою ж невід'ємною її частиною, як мусульманство або арабська мова. В країнах Сходу це мистецтво було доведено до абсолютного ступеня довершеності. Володіння каліграфією в арабських країнах з часом стало показником освіченості та духовної довершеності

Номер слайду 4

Стилі арабської каліграфіїЗа каноном класичне арабське письмо включає шість стилів (почерків): 1) насх - стиль листування; 2) мухаккак - правильний, відрізняється виразністю чітких літер; 3) Райхане - базиліковий, вишуканість букв якого порівнювали з ароматом квітучого базиліка; 4) урочистий сульс(сулюс) (1/3) - криволінійні і прямолінійні елементи співвідносяться в пропорції 1:3; 5) місткий почерк Тауке (указ); 6) ріка - скоропис. Також: Хатт-мансуба, Калам, Куфі, Тасхіб

Номер слайду 5

Куфі (араб. الخط كوفي al-Ḫaṭṭ al-kufi - куфічний почерк) - один з найстаріших видів арабського письма, створений в кінці VIII століття після заснування двох іракських міст - Басра і Куфа. Куфічне письмо зіграло велику роль у подальшому розвитку всієї арабської каліграфії. Куфі

Номер слайду 6

Насх. Насх (араб. نسخ‎) — основний і найпоширеніший шрифт для запису більшості мов, що використовують арабський алфавіт.

Номер слайду 7

Мухаккак  («правильний») — жирне накреслення з широкими діагональними розчерками. Рідко зустрічається після XVI століття.

Номер слайду 8

Рихана, риханна, Райхан, Райхане - різні назви одного й того ж почерку. У перекладі слово позначає «базилік», від дієслова «пахнути». Цей почерк являє собою стиль мухаккак, скорочений до розмірів насха. Рихана активно використовувався для переписування Корану аж до кінця 17 століття, коли йому на зміну прийшов насх. Райхані

Номер слайду 9

Сульс (сулюс) (араб. ثلث‎ — букв. третина) — різновид стилю арабської каліграфії з округлими і переплетеними формами літер, частіше використовується для заголовків, ніж для написання основного тексту. В XI столітті сулюс витіснив поширений до того куфічний стиль.

Номер слайду 10

Тауке. Стиль Тауке - різновид каліграфічного почерку сульс, але його букви заокруглені і знаходяться в більш тісному розташуванні. Іншою особливістю цього стилю є злитість з подальшими буквами серединних або початкових букв. Стиль Тауке використовувався перськими майстрами для оформлення останньої сторінки книги, дляколофона, де вказується дата і місце створення, а також ім'я переписувача.

Номер слайду 11

Ріка. Почерк ріка являє собою зменшений варіант почерка таукі, для нього характерні ті ж основні особливості. Цей стиль, який спочатку був пристосований для кореспонденції, а також для передачі епічних оповідей, в більш пізній час став широко використовуватися для колофонних сторінок Корану, тобто, завершальних.

Номер слайду 12

На базі цих канонічних стилів потім була розроблена безліч похідних. Талік і насталікдекоративні вишукані стилі письма, розроблені перськими каліграфами на основі класичної арабської каліграфії.

Номер слайду 13

Дивані каліграфічний стиль арабського письма, напрацьований турками-османами в XVI ст. для використання у своїй імперії, яка об'єднувала численні народи (в тім числі й тих, для яких арабська мова не була рідною). Безпосереднім розробником стилю дивані називають Ібрагіма Муніфа, але винайшов його Хусам Румі.

Номер слайду 14

Тугра. Стилізоване зображення імен османських султанів, яке спочатку вживалось як віза для імператорських указів. Пізніше тугру використовували правителі не лише Османської імперії, а й інших арабських країн як царську емблему на монетах і печатках аналогічно тому, як європейські монархи використовували герби або монограми. Офіційний підпис султана Сулеймана Пишного (1520-1566), Туреччина.

Номер слайду 15

Мусанна. Цей стиль не є шрифтом як таким, а складається з тексту, виконаного стандартним шрифтом, наприклад насхом, в формі де одна частина є дзеркальним відображенням іншою. Ще цікавішою був різновид каліграфії, де текст (зазвичай вираз з Корану) розписаний в форму птиці, тварини, дерева або якогось іншого предмету.

Номер слайду 16

Шедеври арабського мистецтва справедливо посідають одне з чільних місць у художній скарбниці людства. Своєрідністю ху-дожньої культури ісламу була відсутність у ній пластики, оскількирелігія забороняла зображати Аллаха й усе, що належало до сферибожественного.

Номер слайду 17

Арабеска в живописі, архітектуріАрабеска (італ. Arabesco - арабська) - європейська назва складного східного середньовічного орнаменту, що складається з геометричних і рослинних елементів, іноді містять цитати з Корану, будується на повторенні і множенні одного або декількох фрагментів візерунка. Такий  орнамент фактично виключає фон, так як один візерунок вписується в інший, закриваючи поверхню (європейці називали це «боязню порожнечі»). Арабески можна розміщувати на поверхні будь-якої конфігурації, плоскої або опуклої. Немає ніякої принципової різниці між композиціями на стіні або на килимі, на палітурці рукопису або на кераміці.

Номер слайду 18

Арабеска – (арабський)Складний східний середньовічний орнамент, що складається з геометричних , каліграфічних та рослинних елементів і створений на основі точного математичного розрахунку.

Номер слайду 19

Види орнаменту: геометричний - "гіріх" і рослинний - "іслімі". Як правило вони вживаються порізно. Але можуть бути використані разом.

Номер слайду 20

Гіріх - в перекладі з арабського означає "вузол". Створюють гіріх на "сітках", які в свою чергу утворюють "вузли". Вся суть його зводиться до знаходження основної фігури і її точного місцезнаходження на "сітці". Іноді одна орнаментальна сітка як би накладається на іншу. В основі зображення гіріха найчастіше лежить геометрія кола, правильно поділеного на частини, за допомогою яких виникає зображення квадрата, прямокутника або багатокутника, інакше кажучи, гіріх створюється за допомогою циркуля і лінійки. В композиції гіріха змагаються між собою десятки різноманітних геометричних орнаментів, які художник отримує внаслідок накладення багатокутників один на одного, багатокутників на коло, і т. п. Будь-який гіріх детально вивірений з математичної точки зору і побудований згідно раціональному порядку, який дає можливість створити орнамент з одного нескінченно і механічно повторюваного елементу.

Номер слайду 21

Номер слайду 22

Малюнок  - іслімі, зазвичай створюється від руки, але його складові елементи підпорядковані ритму кривих завитків, що мають форму дуги окружності, хвилі або спіралі. Малюнок побудований на чіткому вираженні ритму і вільної симетрії, при дотриманні законів двовимірності і площинності зображення. Всі рослинні елементи, отримавши форму плавних ліній, завитків і хвиль, розкладені і затиснуті в одній площині. При цьому контур відіграє головну роль. Найбільшого поширення іслімі отримав в одязі, книжках, внутрішній обробці мечетей, посуді.

Номер слайду 23

Номер слайду 24

Кундальтехніка розпису дрібним багатобарвним рослинним візерунком. Кундаль - рельєфний візерунок, що складається з рослинних форм і написів, покривався золотом; фон прописували синьою (ляпіс-лазур), квіти та орнаменти темно-червоною, зеленою, рожевою, блакитною, ліловою і білою фарбами.

Номер слайду 25

Арабеска в архітектурі

Номер слайду 26

Блакитна мечеть (Султанахмет) Соборна мечеть ( Петербург)

Номер слайду 27

Мечеть в столиці Ємену

Номер слайду 28

Мечеть шейха Зайда

Номер слайду 29

Мавзолей Шах-Черах в Ірані. «Дзеркальна мечеть»

Номер слайду 30

Мечеть Ар-Рахма

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 3
Оцінки та відгуки
 1. Вальчишин Олена Олегівна
  Дякую, це те, чого мені не вистачало.
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 2. Матвійчук Сергій Анатолійович
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
 3. Попович Ігор
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
1 травня 2019
Переглядів
4734
Оцінка розробки
5.0 (3 відгука)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку