Презентація до уроку в 9 класі "Поліхудожній образ світу. Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв"

Про матеріал
Подати інформацію про поліхудожність світу, дати поняття мистецтву як чуттєво-образному пізнанню світу, навчити інтерпретувати прослухані твори, порівнювати твори різних епох, і видів мистецтв, Узагальнити та перевірити знання учнів з теми, виховувати інтерес до різних видів мистецтв. виховувати любов до мистецтва.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Поліхудожній образ світу. Поліхудожні явища сучасної культури. Синтез мистецтв

Номер слайду 2

Просинається день – не з повстання багряного сходу,Не від шелесту тиші й останнього сплеску зорі.Ізсерéдини нас він художником в люди виходитьІ кладе на полóтна туману свої кольорú. Кожен день починається в нас із уяви і плоті,Зі штриха промінця на небесному білому тлі,Із ескізу самóго себé і душі у польоті,Яку нам повертають щораз навесні журавлі. Наш характер і коди вбирає пора світанкова,Розливає по крапельці барви в холодній росі. А які вже слова віднайдуться у фарбах для Слóва,На палітрі звучатимуть так і пастелі усі. Вибираємо кожен собі по подобі картину,І шукаємо в ній розмальовану вічністю мить. Починається день – розриває нічну павутину,І на сонячне світло із тіні виходимо ми.

Номер слайду 3

Поліхудожній образ світу - це дійсність, відображена у сукупності різних видів мистецтв, це комплексний влив на людину різних видів мистецтв. Цей вираз уживають щодо художнього твору що поєднує у собі різні види мистецтв, наприклад музику, поезію, танець, живопис, але при цьому жоден з них не домінує над іншим.

Номер слайду 4

Поліхудожній Префікс полі - означає «багато», отже культуру можна трактувати як багатоманітність художніх явищ, які іноді тісно переплітаються, а часом, зливаючись, породжують мистецький синтез.  

Номер слайду 5

Яку роль відіграє мистецтво у житті людини? це форма суспільної свідомості засіб пізнання- галузь духовного самовираження особистостіМета мистецтва – всебічний розвиток особистості.

Номер слайду 6

Поліхудожність виявляється:у відтворенні певного образу кількома видами мистецтв;- у проникненні мистецтва крізь культуру різних народів і різних вікових груп;- у проникненні мистецтва крізь часи і віки;- у проникненні мистецтва у різні галузі діяльності людини, в побут, науку.

Номер слайду 7

Мистецтво - творче відображення дійсності в художніх образах

Номер слайду 8

Мистецтво включає в себе літературу (мистецтво слова), музику (мистецтво звуку), архітектуру (мистецтво будувати і прикрашати будівлі), мистецтво  живопису, кіномистецтво, театр, фотографію

Номер слайду 9

Мистецтво — це засіб пізнання світу. Воно представляє собою певну, зовсім особливу, діяльність людства, де ціннісні ідеї перетворюються на спеціально створений художній образ. охарактеризуємо кожен з видів мистецтва і згадаємо, за допомогою чого в них створюється художній образ.

Номер слайду 10

Архітектура —мистецтво створення споруд, які формують про­сторове середовище для життя і діяльності людини. Водночас зведення буді­вель має відповідати духовним потребам людства, впливати на його естетич­ний смак.

Номер слайду 11

Скульптура — вид мистецтва, пов'язаний зі створенням об'ємних художніх форм у реальному просторі. Саме тому скульптор спирається на прак­тику пластики та моделювання, які необхідні йому для відтворення об'ємності фігури чи предмета.

Номер слайду 12

Живопис –вид образотворчого мистецтва, специфічною особ­ливістю якого є відтворення художніх образів на площині. Відображаючи на по­лотні навколишній світ, художник виражає своє ставлення до нього.

Номер слайду 13

Музика – вид мистецтва, художні образи якого створюються за допомогою звуків.

Номер слайду 14

Графіка – зображення предметів і явищ за допомогою крапок,ліній штрихів виконаний олівцем, тушшю, вугіллям.

Номер слайду 15

Література – вид мистецтва, що зображує дійсність в художніх образах за допомогою слова

Номер слайду 16

Театр — це вид мистецтва, що образно відбиває дійсність, худож­ньо опановує світ у формах драматичної дії. Природа мистецтва театру синте­тична, адже його художній образ виникає завдяки синтезу драматургії, архітек­тури, живопису, скульптури, музики, майстерності актора.

Номер слайду 17

Хореографічне мистецтво — це дуже об'ємне поняття» яке містить балет, мистецтво народного сучасного танцю. Хореографія сформулювала цілу систему специфічних засобів і прийомів, свою художньо виразну мову, за допо­могою чого створюється хореографічний образ, який виникає з музично-рит­мічних рухів.

Номер слайду 18

Кінематограф — наймолодший вид мистецтва, виникнення яко­го безпосередньо пов'язане з розвитком науково-технічного прогресу, передусім у галузі оптики, хімії, фотографії.

Номер слайду 19

Синтез – це процес, а явище полі художності є результатом синтезу. Художній образ — багатозначний, він має глибокий зміст. Кожна епоха знаходить свої риси у художньому образі 

Номер слайду 20

яку музику і літературний твір ви б запропонували для прослуховування під час споглядання цієї картини?

Номер слайду 21

Нема мистецтва гіршого чи кращого. Воно або є, або його не­має. Усі види мистецтва рівноцінні між собою, а їхнє розмаїття дає змогу пізна­вати світ у всій його складності та багатогранності.

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Балко Лідія
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
До підручника
Мистецтво 9 клас (Масол Л.М.)
Додано
31 березня 2019
Переглядів
709
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку