Презентація " Гравітаційне поле"

Про матеріал
Ми знаємо, що планети, зокрема Земля, обертаються навколо Сонця. Сонце притягує планети. Земля притягує Місяць, утримуючи його на орбіті. Від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами? Чи тільки небесні тіла можуть взаємодіяти?
Зміст слайдів
Номер слайду 1

УРОК 21 Гравітаційне поле. Сила тяжіння. Перша космічна швидкістьwww.fizikanova.com.ua

Номер слайду 2

Проблемні запитання. Ми знаємо, що між собою взаємодіють. Від чого залежить сила взаємного притягання між небесними тілами? Чи тільки небесні тіла можуть взаємодіяти?

Номер слайду 3

Гравітаційна взаємодія. Гравітаційна взаємодія – взаємодія, яка є властивою всім тілам у Всесвіті й виявляється в їхньому взаємному притяганні одне до одного. Гравітаційна взаємодія здійснюється за допомогою гравітаційного поля

Номер слайду 4

Гравітаційна взаємодія. Гравітаційна хвиля – поширення змінного гравітаційного поля в просторіОфіційно підтверджені 11 лютого 2016 року. Випромінюється рухомою масою і може відірватися від свого джерела

Номер слайду 5

Закон всесвітнього тяжіння. Як розрахувати силу гравітаційного притягання?

Номер слайду 6

Закон всесвітнього тяжіння: Між будь-якими двома тілами діють сили гравітаційного притягання, які прямо пропорційні добутку мас цих тіл і обернено пропорційні квадрату відстані між ними. Закон всесвітнього тяжіння𝑚1 𝑚2 𝐹1 𝐹2 𝑟 𝐹=𝐺𝑚1𝑚2𝑟2 

Номер слайду 7

Гравітаційна стала. Генрі Кавендіш (1731 – 1810)Виміряв гравітаційну сталу (1798 р.)𝐺=6,67∙10−11 Н∙м2кг2 1 м 1 кг 1 кг 𝐹=6,67∙10−11 Н 

Номер слайду 8

Гравітаційна стала𝑀 𝑀 𝑚 𝑚 Схема досліду з визначення гравітаційної сталої

Номер слайду 9

Сила тяжіння. Сила тяжіння 𝑭тяж – сила, з якою Земля (або інше астрономічне тіло) притягує до себе тіла, що перебувають на її поверхні або поблизу неї 𝐹тяж=𝐺𝑚𝑀З𝑟2 𝐹тяж=𝐺𝑚𝑀З𝑅З+h2 𝑅З h 𝑟 𝑟=𝑅З+h 

Номер слайду 10

Прискорення вільного падіння𝑔=𝐹тяж𝑚 Прискорення вільного падіння𝑔↑↑𝐹тяж 𝑔 𝐹тяж 𝐹тяж=𝑚𝑔 𝐹тяж=𝐺𝑚𝑀З𝑅З+h2 𝑔=𝐺𝑀З𝑅З+h2 

Номер слайду 11

Прискорення вільного падіння1. Прискорення вільного падіння не залежить від маси тіла 2. Прискорення вільного падіння зменшується в разі збільшення висоти h тіла над поверхнею Землі3. Якщо тіло перебуває на поверхні Землі 𝒉=𝟎 або на висоті кількох кілометрів 𝒉≪𝑹З: 𝑔=𝐺𝑀З𝑅З2≈9,8мс2 Аналіз формули 𝑔=𝐺𝑀З𝑅З+h2 

Номер слайду 12

Перша космічна швидкість. Прокоментуйте слова Ціолковський Костянтин (1857-1935) «Людство не залишиться назавжди на Землі, але в гонитві за простором спочатку несміливо проникне за межі атмосфери, а потім підпорядкує собі весь навколосонячний простір»

Номер слайду 13

Перша космічна швидкість. Штучний супутник Землі – це тіло, яке рухається на певній висоті над поверхнею Землі по коловій орбітіПростий Супутник-1 (Перший штучний супутник Землі 4 жовтня 1957)

Номер слайду 14

Перша космічна швидкість – це швидкість, яку потрібно надати тілу в момент запуску з даної планети, щоб тіло стало її штучним супутником і при цьому рухалося б по колу, центр якого збігається з центром цієї планети. Перша космічна швидкість. Як обчислити першу космічну швидкість для будь-якої планети?

Номер слайду 15

Перша космічна швидкість𝑎дц 𝐹тяж h 𝑅 𝑎дц=𝑣2𝑅+h 𝑎дц=𝐺𝑀𝑅+h2 𝑣=𝐺𝑀𝑅+h Як обчислити першу космічну швидкість для Землі?

Номер слайду 16

Перша космічна швидкістьh≈0 𝑣=𝐺𝑀З𝑅З 𝑣=𝑔𝑅З 𝑣І=7,9кмс 

Номер слайду 17

Перша космічна швидкість. Що станеться, якщо тіло матиме швидкість, більшу за першу космічну?𝑣ІІ=11,2кмс Можна здійснити політ до інших планет Сонячної системи𝑣ІІІ=16,67кмс Можна вийти з Сонячної системи у міжзоряний простір𝑣ІV≈550кмс Дозволяє подолати тяжіння галактики

Номер слайду 18

1. Космічний корабель масою 8 т наблизився до орбітальної космічної станції масою 20 т на відстань 100 м. Знайти силу їх взаємного притягання. Розв'язування задач

Номер слайду 19

2. Як змінилася сила гравітаційної взаємодії космічного корабля і Землі, якщо корабель здійснює політ на висоті 400 км від поверхні Землі?Розв'язування задач

Номер слайду 20

3. Яку швидкість необхідно розвинути ракеті, щоб стати штучним супутником Венери? Зауважте, що маса Венери дорівнює 4,92·1024 кг, а її радіус – 6050 км. Розв'язування задач

Номер слайду 21

4. Визначте масу планети, навколо якої супутник обертається по коловій орбіті радіусом 3800 км з періодом 2 год. Розв'язування задач

Номер слайду 22

5. Середня відстань між центрами Землі та Місяця становить приблизно 384000 км. На якій відстані від центра Землі на прямій, що з’єднує центри Землі та Місяця, космічний корабель притягується до місяця та землі з рівними за модулем силами? Врахуйте, що маса Місяця у 81 раз менша за масу Землі. Розв'язування задач

Номер слайду 23

6. Визначте прискорення вільного падіння на Юпітері, якщо відомо, що середня густина планети дорівнює 1300 кг/м3, а радіус становить 71000 км. Вважайте, що Юпітер має форму кулі. Розв'язування задач

Номер слайду 24

Запитання для фронтального опитування1. Яку взаємодію називають гравітаційною? Наведіть приклади. 3. Яким є фізичний зміст гравітаційної сталої? Чому вона дорівнює? 2. Сформулюйте й запишіть закон всесвітнього тяжіння.

Номер слайду 25

Запитання для фронтального опитування4. Дайте визначення сили тяжіння. За якими формулами її обчислюють? 6. Дайте визначення першої космічної швидкості.5. Як розрахувати прискорення вільного падіння поблизу поверхні Землі?

Номер слайду 26

Домашнє завдання. Опрацювати § 11, Вправа № 11 (3, 5)

pptx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 10 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
Додано
22 лютого
Переглядів
260
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку