14 липня о 18:00Вебінар: Школа без дискримінації: таємниці гендерного виховання

Презентація із технологій "Основи професійного самовизначення"

Про матеріал

План уроку:

1. Основні види діяльності людини.

2. Основні функції професійної діяльності.

3. Професійна діяльність.

4. Професійне самовизначення.

5. Культура праці.

6. Професійна етика.

7. Професійне становлення особистості.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Розділ 5: Проектування професійного успіху(Технології, 11 клас)

Номер слайду 2

Основи професійного самовизначення. Підготувалавчитель технологій. Сквирської ЗОШ I-III ст. №2 Морковіна Н. В.(Технології, 11 клас)

Номер слайду 3

Тема: Основи професійного самовизначення (2 год)Мета уроку: Навчальна: забезпечити: а) засвоєння учнями знань про основи професійного самовизначення; б) формування вмінь визначати основні компоненти процесу вибору майбутньої професії; в) дотримання правил безпечної праці;Розвивальна: сприяти розвитку критичного мислення;Виховна: виховувати інтерес до професійного самовизначення. Основні поняття: Основні види діяльності людини (гра, навчання, праця);Функції професійної діяльності;Типи, класи, відділи, групи професій;Професійне самовизначення, професіограма, культура праці, професійна етика, професіонал.

Номер слайду 4

План уроку 1. Основні види діяльності людини. 2. Основні функції професійної діяльності. 3. Професійна діяльність. 4. Професійне самовизначення. 5. Культура праці. 6. Професійна етика. 7. Професійне становлення особистості.

Номер слайду 5

1. Основні види діяльності людини Видів діяльності людини існує величезна кількість. Проте у всьому їхньому різноманітті є найголовніші, що забезпечують існування людини й формування її як особистості. Розрізняють три види діяльності, що змінюють одна одну й співіснують протягом усього життєвого шляху:  гра  навчання  праця. Вони розрізняються за кінцевими результатами, продуктом діяльності, організацією, особливостями мотивації.

Номер слайду 6

Картка 1. Гра Гра не створює суспільно значимого продукту. У грі починається формування людини як суб’єкта діяльності, і в цьому її величезне значення. Завдання гри: доставити учасникам багато переживань та емоцій, змоделювати процеси, в яких можна придбати новий досвід через безпосередню практичну участь. Відносини, що складаються між людьми в грі, як правило, мають штучний характер у тому розумінні цього слова, що оточуючими вони не сприймаються всерйоз і не є підставою для висновків про людину. Ігри мають велике значення в житті людей, для дітей – перш за все розвиваюче. У дорослих гра не є провідним видом діяльності, а служить засобом спілкування і розрядки. Ігрове поводження й ігрові відносини мало впливають на реальні взаємини дорослих.

Номер слайду 7

Картка 2. Навчання Навчання є безпосередньою підготовкою до праці; воно розвиває людину розумово, фізично, естетично й лише на кінцевому етапі освоєння професії пов’язане зі створенням матеріальних і культурних цінностей. Воно виступає як вид діяльності, метою якого є набуття людиною знань, умінь і навичок. Знання – це інформація про значимі властивості світу, необхідна для успішної організації тих або інших видів теоретичної або практичної діяльності. Навички – це дії, сформовані в результаті відпрацьовування. Уміння – це способи виконання дій, засновані на придбаних знаннях і навичках.

Номер слайду 8

Картка 3. Праця Основним видом діяльності людини є праця – створення суспільно значимого продукту (матеріального або нематеріального). Це може бути врожай, вирощений колгоспником, сталь, виплавлена сталеваром, наукове відкриття вченого, урок, проведений вчителем, зачіска, створена перукарем. Праця – це діяльність за обов’язковим завданням, результати якої – це безпосередньо цінність для самої людини, інших людей, суспільства. Створення суспільно корисних речей – головна ознака праці, що відрізняє її від інших видів діяльності.

Номер слайду 9

Завдання (фронтальна робота)Тест1. Що не належить до основних видів діяльності людини? а) гра; б) творчість; в) праця.2. Створення суспільно корисних речей – це ознака: а) гри; б) праці; в) навчання.3. Придбання людиною нових знань – це мета: а) гри; б) навчання; в) праці.4. Мета гри – це: а) одержання переживань, емоцій; б) створення матеріального продукту; в) набуття навичок.

Номер слайду 10

Відповіді до тесту. Тест1. Що не належить до основних видів діяльності людини? а) гра; б) творчість; в) праця.2. Створення суспільно корисних речей – це ознака: а) гри; б) праці; в) навчання.3. Придбання людиною нових знань – це мета: а) гри; б) навчання; в) праці.4. Мета гри – це: а) одержання переживань, емоцій; б) створення матеріального продукту; в) набуття навичок.

Номер слайду 11

2. Основні функції професійної діяльності 1. Розвиток професійного становлення особистості  професіоналізація й адаптація особистості в навколишньому середовищі;  реалізація професійного потенціалу особистості;  професійна самоосвіта;  самопізнання, самоаналіз, саморозвиток особистості. Професіоналізація – це процес становлення професіонала, який включає:  вибір людиною професії з урахуванням власних можливостей і здібностей;  освоєння правил і норм професії;  формування і усвідомлення себе як професіонала;  розвиток своєї особистості засобами професії.

Номер слайду 12

Основні функції професійної діяльності 2. Дослідження й перетворення навколишньої дійсності:  створення духовних та матеріальних благ і цінностей;  сприяння загальному й професійному розвитку особистості й оточуючих;  одержання засобів для життя людини та суспільства. 3. Реалізація принципів і пріоритетів державної політики:  інформаційно-комунікативна функція;  індустріально-економічне співробітництво;  навчально-пізнавальна функція.

Номер слайду 13

3. Професійна діяльність Відповідно до поділу суспільної праці економіка містить у собі дві великі сфери діяльності: виробничу (сферу матеріального виробництва) та невиробничу. Сфера матеріального виробництва. Промисловість. Вантажний транспорт і зв’язок з обслуговуванням виробництва. Торгівля, постачання, заготівля, збут. Сільське господарство. Будівництво. Невиробнича сфера. Охорона здоров’я, соціальне забезпечення. Пасажирський транспорт, зв’язок з обслуговуванням населення. Органи управління, кредитування й страхування. Освіта, культура, мистецтво, наука. Житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування

Номер слайду 14

Професійна діяльність{08 FB837 D-C827-4 EFA-A057-4 D05807 E0 F7 C}Сфера матеріального виробництва Приклади Промисловість. Важка промисловість (верстатобудування, машинобудування, літакобудування, автомобілебудування тощо), легка промисловість (текстильна, харчова, рибна тощо) Сільське господарство. Рослинництво (овочівництво, рільництво, кормо виробництво тощо), тваринництво (скотарство, рибництво, свинарство, птахівництво тощо) Будівництво. Цивільне, транспортне, промислове, дорожнє тощо Транспорт. Вантажоперевезення (у тому числі міжнародні) (авто-, літако-, залізничні, водні тощо) Зв’язок. Передача виробничої інформації (пошта, телефон, радіо, Інтернет, телебачення, телеграф)

Номер слайду 15

Професійна діяльність{284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Невиробнича сфера. Приклади. Охорона здоров’я, соціальне забезпечення. Лікарні, клініки, поліклініки, пологові будинки, пенсійний фонд і т. ін. Житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування. Житлово-експлуатаційні управління (ЖЕУ), хімчистка, ательє з пошиття одягу, майстерні з ремонту взуття, побутової техніки й т. ін., громадське харчування (кафе, ресторани тощо)Освіта, культура, мистецтво, наука. Школи, вищі навчальні заклади, коледжі, науково-дослідні інститути, проектні організації, театри, кінотеатри тощо. Пасажирський транспорт. Міський транспорт (трамвай, тролейбус, метро, автобус), залізничний та водний транспорт, літак. Зв’язок. Передача інформації (телефон, телеграф, пошта, радіо, Інтернет, телебачення)

Номер слайду 16

Галузі професійної діяльності людини Класифікувати професії можна за різними ознаками (за першою літерою назви, належністю до галузі господарства тощо). Найбільш зручною є класифікація, що побудована на ознаках, зумовлених особистими якостями людини (здібностями, станом здоров’я, особистим життєвим досвідом і т. ін.). При такій класифікації професії поєднують за:  типами (залежно від об’єкта або предмета праці)  класами (залежно від мети праці)  відділами (залежно від знарядь праці)  групами (залежно від умов праці).

Номер слайду 17

Типи професій. Назва типу. Предмет (об’єкт) праціПриклади професій (спеціальностей)«Людина-природа» (П)Тваринні й рослинні організми, біологічні процеси. Зоотехнік, агроном, городник, біолог, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу«Людина-техніка» (Т)Технічні об’єкти (механізми, машини, верстати), матеріали, види енергії, об’кти неживої природи (ґрунти, води, надра Землі)Інженер-геолог, машиніст бульдозера, столяр, ткач, швачка-мотористка, токар, слюсар, металург, наладчик устаткування, електрозварювальник, архітектор, годинникар, радіомеханік з ремонту телевізорів, радіоапаратури, водій, пілот, кухар, пекар«Людини-людина» (Л)Люди. Вихователь дитячого садка, учитель, продавець, перукар, менеджер, екскурсовод, диригент, офіціант, лікар, медична сестра, стюардеса«Людина-знакова система» (З)Умовні знаки, коди, цифри, мови. Перекладач, секретар-друкарка, літературний редактор, касир, програміст, бухгалтер, кресляр, топограф, геодезист, конструктор«Людина-художній образ» (Х)Художній образ, способи його побудови. Різьбяр п каменю, конструктор-модельєр одягу (взуття), настроювач піаніно, артист, композитор, письменник, поет, музикант, оформлювач, візажист

Номер слайду 18

Класи професій{284 E427 A-3 D55-4303-BF80-6455036 E1 DE7}Назва класу. Мета праціПриклади професій (спеціальностей)Гностичні професії (Г)Розпізнати, довідатися, оцінити, перевірити, розрізнити. Контролер ОТК, лаборант хіміко-бактеріологічного аналізу, контролер радіоапаратури, санітарний лікар. Нормувальник, літературний критик, слідчий, експерт. Реформаторські професії (Р)Перетворити, перемістити, обробити, організувати. Учитель, слюсар, кравець, водій, художник з розпису тканин, токар. Дослідницькі професії (Д)Сконструювати, дослідити, винайти, розшукати, створити. Розкроювальник верху взуття, закрійник, селекціонер, конструктор, композитор, художник, дизайнер з інтер’єру, перукар-модельєр, візажист

Номер слайду 19

Відділи професій{35758 FB7-9 AC5-4552-8 A53-C91805 E547 FA}Назва відділу. Знаряддя праціПриклади професій (спеціальностей)Професії, пов’язані з використанням ручної праці (Р)Ручні й механізовані знаряддя праціХірург, столяр, ювелір, монтажник радіоапаратури, кресляр, шахтар, художник, гравер, письменник, медична сестра. Професії, пов’язані з використанням машин із ручним керуванням (М)Верстати, машини з ручним керуванням. Токар, фрезерувальник, водій, машиніст тепловоза, крана, тракторист, водій трамвая, тролейбуса. Професії, пов’язані з використанням автоматизованих систем керування (А)Автоматизовані системи керування, автоматичні прилади. Диспетчер енергоблоку, оператор автоматизованих ліній, сталевар, оператори хімічного, молочного, м’ясопереробного виробництва, друкар. Професії, пов’язані з функціональними засобами праці (Ф)Жести, міміка, смислові й емоційні інтонації при вимові слів і фраз. Учитель, актор, тренер, співак, диригент, вихователь дитячого садка, диктор, артист цирку

Номер слайду 20

Групи професій. Назва групи. Приклади професій (спеціальностей)Праця в умовах звичайного (побутового) мікроклімату (З)Економіст, учитель, бухгалтер, перукар, продавець, артист балету, актор. Праця з перебуванням на відкритому повітрі з різкими перепадами температури, вологості (В)Пожежник, тракторист, будівельник, дорожній робітник, городник, агроном, двірник. Праця за незвичайних (екстремальних) умов: під землею, водою, на дуже великій висоті, у повітряному просторі, у «гарячих» цехах, цехах зі шкідливими умовами виробництва (Н)Водолаз, шахтар, прохідник метро, коваль, льотчик, працівники хімічних виробництв, промисловий альпініст. Праця з підвищеною моральною відповідальністю за здоров’я й життя людей, суспільні й матеріальні цінності (М)Учитель, спортивний тренер, інкасатор, касир, міліціонер, лікар

Номер слайду 21

Визначити свої схильності до професій різного типу можна, пройшовши професійне тестування. Анкета “Пізнай себе” дозволяє виявити кращий тип майбутньої професії відповідно до своїх схильностей до того або іншого виду діяльності. Ця анкета допоможе визначити напрямок і глибину інтересів за типами професій.

Номер слайду 22

Анкета “Пізнай себе” Відовідати потрібно “ТАК” або “НІ”.1. Легко, без внутрішньої скутості вступаю в спілкування з незнайомими людьми.2. Із задоволенням і подовгу можу щось майструвати, шити, в’язати тощо.3. Намагаюся додати навколишньому середовищу естетичного вигляду. Багато хто вважають, що мені це вдається.4. Регулярно й із задоволенням доглядаю за рослинами й тваринами.5. Із задоволенням і подовгу можу щось підраховувати, обчислювати або креслити.6. Із задоволенням проводжу час із однолітками або малятами, коли їх необхідно чимось зайняти, захопити чи допомогти їм.

Номер слайду 23

7. Із задоволенням допомагаю старшим доглядати за тваринами або рослинами.8. Зазвичай я роблю мало помилок у письмових роботах.9. Мої вироби зазвичай викликають інтерес однолітків або дорослих.10. На думку інших людей, у мене є здібності до певної галузі мистецтва.11. Із задоволенням читаю літературу про рослинний і тваринний світ.12. Беру активну участь у художній самодіяльності.13. Із задоволенням читаю про конструкцію й роботу різних механізмів і машин.14. Із задоволенням і подовгу можу розв'язувати головоломки, ребуси, кросворди, складні логічні завдання.

Номер слайду 24

15. Легко влагоджую розбіжності між однолітками й тими, хто молодший за мене.16. На думку інших людей, у мене є здібності до роботи з технікою.17. Результати моєї художньої творчості схвалюють зовсім незнайомі люди.18. Старші вважають, що в мене є здібності до роботи з біологічними об’єктами (рослинами й тваринами).19. Зазвичай мені вдається докладно й зрозуміло для інших викладати думки в письмовій формі.20. Майже ніколи ні з ким не сварюся.21. Результати моєї технічної творчості схвалюють навіть незнайомі люди.22. Без особливих зусиль запам‘ятовую іноземні слова.

Номер слайду 25

23. Мені часто трапляється допомагати незнайомим людям.24. Подовгу можу займатися улюбленим заняттям (займатись музикою, малювати тощо).25. Мені подобається ставити досліди, що впливають на розвиток рослинних і тваринних організмів.26. Люблю розбиратися в будові механізмів, машин, приладів.27. Мені зазвичай вдається переконати однолітків у доцільності того або іншого плану дій.28. Із задоволенням спостерігаю за тваринами, вивчаю рослини.29. Із задоволенням читаю науково-популярну літературу, публіцистику.30. Випробовую свої сили в живописі, музиці тощо, намагаючись осягнути секрети цього мистецтва.

Номер слайду 26

Ключ до відповідей За таблицею підрахуйте кількість балів і визначте кращий тип майбутньої професії. За відповідь “ТАК” нараховується один бал. За відповідь “ТАК” на запитання, позначені в таблиці “*”, нараховується два бали. Висновок: Для мене кращими є професії типу … . Номер запитання анкети. Тип професіїКількість балів4, 7, 11, 18*, 25*, 28«Людина-природа» (П)2, 9*, 13, 16*, 21, 26«Людина-техніка» (Т)1, 6, 15*, 20, 23*, 27«Людини-людина» (Л)5, 8, 14*, 19*, 22, 29«Людина-знакова система» (З)3, 10*, 12, 17*, 24, 30«Людина-художній образ» (Х)

Номер слайду 27

4. Професійне самовизначення Правильному вибору професії сприяє кількість і вірогідність інформації про умови й характер праці, її зміст. Джерелом інформації про професії є професіограма – комплексна характеристика професії. Професіограма – науково обґрунтовані норми й вимоги професії до видів професійної діяльності та якостей особистості фахівця, які дозволяють йому ефективно дотримувати вимоги професії, одержувати необхідний для суспільства продукт і разом з тим створюють умови для розвитку особистості самого працівника.

Номер слайду 28

Алгоритм побудови професіограми, що передбачає такі характеристики професії: Назва професіїЗначення й місце в суспільстві, соціальна потреба. Вид праці (механічна, ручна, автоматизована)Предмет і продукт праціЗнання і вміння, необхідні для роботи. Умови роботи, устаткування робочого місця. Режим праці (змінність, монотонність) і відпочинку. Медичні протипоказання. Вплив професії на особистість (розвиток розумових здібностей людини, формування рис характеру, загальний культурний рівень)Вимоги до особистісних якостей. Шляхи одержання професії (навчальні заклади, умови вступу)Перспективи професійного зростання. Споріднені професії

Номер слайду 29

Важливим елементом процесу професійного самовизначення є проведення професійних проб. Професійна проба – це профіспит (профперевірка), що моделює елементи конкретного виду професійної діяльності та сприяє свідомому, обґрунтованому вибору професії. Професійне самовизначення припускає також вибір кар'єри. Кар'єра (італ. сarriera – біг, життєвий шлях, поприще, від лат. сarrus – віз, візок) – це просування службовими сходами, успіх у житті.

Номер слайду 30

Професійне самовизначення – це процес формування свого ставлення до професійної діяльності й спосіб її самореалізації. Результатом професійного самовизначення є вибір професії. Формула вибору професії – стратегія успіху. Хочу – бажання, інтереси, прагнення. Можу – здібності, таланти, стан здоров’я. Необхідно – стан ринку праці, соціально-економічні проблеми в регіоні - Зона оптимального вибору професії

Номер слайду 31

5. Культура праці Культура праці включає такі компоненти:сприятливі умови праці;зовнішній вигляд співробітників (dress-code);сприятливий соціально-психологічний клімат (взаємоповага, конфіденційність, компетентність, толерантність, чесність, відповідальність за результати праці);наявність відповідної професійної підготовки;дотримання правил техніки безпеки;наявність креативних, проективних (уміння планувати свою професійну діяльність), комунікаційних (дотримання правил людського спілкування) умінь.

Номер слайду 32

6. Професійна етика Професійна етика – це система моральних принципів, норм і правил поведінки фахівця з урахуванням особливостей його професійної діяльності й конкретної ситуації. Професійна етика має бути невід'ємною складовою частиною підготовки кожного фахівця. Зміст будь-якої професійної етики ґрунтується на загальних (базується на загальнолюдських нормах моралі) та окремих (випливають із конкретних умов, змісту і специфіки тієї чи іншої професії та виражаються в основному в моральних кодексах – вимогах щодо фахівців) принципах.

Номер слайду 33

7. Професійне становлення особистості Професіонал – професійно навчена вихована людина, яка пройшла певний шлях професійного розвитку. У процесі профрозвитку й саморозвитку людина досягає високого рівня професійної компетентності. Професіоналізм – це висока підготовленість до виконання завдань професійної діяльності; особлива властивість людей систематично, ефективно та надійно займатися складною діяльністю в найрізноманітніших умовах. Результатом професійного становлення є професійна майстерність та здатність до творчості.

Номер слайду 34

Асоціативний кущ “Як стати професіоналом”Професіонал. Саморозвиток. Компетентність. Майстерність і творчість. Навченість

Номер слайду 35

Помилки, яких припускаютьсямолоді люди при виборі професіїВибір професії “за компанію”Існуючі думки про престижність професіїПеренесення ставлення до людини, представника тієї або іншої професії, власне на професію. Захоплення тільки зовнішнім або якимось окремим боком професіїОтотожнення шкільного навчального предмета з професією. Застарілі уявлення про характер праці у сфері матеріального виробництва. Невміння або небажання розбиратися у своїх особистих якостях (схильностях, здібностях)Незнання чи недооцінювання своїх фізичних особливостей, недоліків, істотних при виборі професіїСтавлення до вибору професії як до чогось незмінного

Номер слайду 36

Домашнє завдання. Підготувати зразок професіограми майбутньої професії. Підготувати повідомлення “Історія портфоліо”, “Види портфоліо”.

Середня оцінка розробки
Структурованість
4.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
4.7
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Mihail
  дякую за конкретну, чітку, структуровану та зрозумілу презентацію!
  Загальна:
  4.7
  Структурованість
  4.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Додано
5 липня 2018
Переглядів
1839
Оцінка розробки
4.7 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку