Презентація " Магнітні властиваості речовини"

Про матеріал
Будь-яка речовина, поміщена в зовнішнє магнітне поле, намагнічується, створюючи власне магнітне поле, яке в одних речовинах напрямлене так само, як і зовнішнє магнітне поле, а в інших – протилежно зовнішньому полю. Речовини можуть як посилювати, так і послаблювати зовнішнємагнітне поле. Відносна магнітна проникність середовища μ– це фізична величина, яка характеризує магнітні властивості середовища і дорівнює відношенню магнітної індукції B магнітного поля в середовищі до магнітної індукції B_0 магнітного поля у вакуумі.
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Магнітні властивості речовин. Діа-, пара- і феромагнетики

Номер слайду 2

Вважав, що це пояснюється замкненими електричними струмами всередині магніту Проблемні питання𝑁 𝑆 𝐼 𝐵0 Андре Марі Ампер (1775-1836)Чому постійний магніт створює магнітне поле?Чи так це?

Номер слайду 3

Вплив середовища на магнітне поле. Будь-яка речовина, поміщена в зовнішнє магнітне поле: Намагнічується. Створює власне магнітне поле. Власне магнітне поле посилює або послаблює зовнішнє магнітне поле. Відносна магнітна проникність середовища 𝛍– це фізична величина, яка характеризує магнітні властивості середовища і дорівнює відношенню магнітної індукції 𝑩 магнітного поля в середовищі до магнітної індукції 𝑩𝟎 магнітного поля у вакуумі μ=𝐵𝐵0 Чому різні речовини намагнічуються по-різному?

Номер слайду 4

Електрони, протони та нейтрони мають власні магнітні моменти 𝒑𝒎(не зумовлені наявністю струму, а є характеристикою частинки) Власні магнітні моменти частинок додаються й створюють власний магнітний момент атома і молекули. Магнітні моменти атомів і молекул, у свою чергу, створюють магнітне поле всередині речовини. Магнітний момент𝑁 𝑆 𝐼 𝐵0 𝑝𝑚 Магнітний момент 𝒑𝒎 – це векторна фізична величина, що чисельно дорівнює добуткові сили струму 𝑰, який тече по контуру, на площу 𝑺 контуру 𝑝𝑚=𝐼𝑆 

Номер слайду 5

Слабомагнітні речовини. Слабомагнітні речовини – це речовини, які створюють слабке магнітне поле, індукція якого набагато менша за індукцію зовнішнього магнітного поля (поля, яке спричинило намагнічування)Діамагнетики. Парамагнетики

Номер слайду 6

Діамагнетики𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑁 𝑆 Діамагнетики – це речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене протилежно до зовнішнього. Результуюче магнітне поле

Номер слайду 7

Діамагнетики. Діамагнетики. Гелій. Неон(Інертні гази)Мідь. Золото. Срібло. Вода. Азот. Атоми і молекули діамагнітних речовин не мають власних магнітних моментів

Номер слайду 8

Діамагнетики

Номер слайду 9

Діамагнетики

Номер слайду 10

Діамагнетики𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑁 𝑆 Властивості діамагнетиків: Діамагнетики незначно послаблюють зовнішнє магнітне поле𝐵д≲𝐵0 μд≲1 0,99983<μ<1 Діамагнітна речовина виштовхується з магнітного поля. Відносна магнітна проникність діамагнетиків не залежить від температури

Номер слайду 11

Парамагнетики. Парамагнетики – це речовини, які намагнічуються, створюючи слабке магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле. Результуюче магнітне поле𝑆 𝑁 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 

Номер слайду 12

Лужноземельні метали. Парамагнетики. Парамагнетики. Кисень. Платина. Алюміній

Номер слайду 13

Парамагнетики

Номер слайду 14

Парамагнетики

Номер слайду 15

Парамагнетики. Атоми (або молекули) парамагнітних речовин мають власні магнітні моменти. За відсутності зовнішнього магнітного поля. За наявності зовнішньогомагнітного поля 𝑩𝟎 𝐵0 

Номер слайду 16

Парамагнітна речовина втягується в магнітне поле(рухатися в бік збільшення магнітної індукції)Відносна магнітна проникність парамагнетиків зменшується зі збільшенням температури. Парамагнетики𝑆 𝑁 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 Властивості парамагнетиків: Парамагнетики незначно посилюють зовнішнє магнітне поле𝐵п≳𝐵0 μп≳1 1<μ<1,003 

Номер слайду 17

Феромагнегики залишаються намагніченими й у разі відсутності зовнішнього магнітного поля. Феромагнетики. Феромагнетики – це речовини, які, намагнічуючись, створюють сильне магнітне поле, напрямлене в той самий бік, що й зовнішнє магнітне поле𝑆 𝑁 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 Результуюче магнітне поле

Номер слайду 18

Феромагнетики. Феромагнетики. Залізо. Нікель. Кобальт. Йони феромагнітних речовин мають власні магнітні моменти

Номер слайду 19

Феромагнетики

Номер слайду 20

Феромагнетики

Номер слайду 21

Феромагнетики𝐵0 Розмагнічений стан. Намагнічений стан. Домени – макроскопічні ділянки із лінійними розмірами 1-10 мкм, в яких власні магнітні моменти сусідніх йонів співнапрямлені та мають власну намагніченість

Номер слайду 22

Феромагнетики втягується в магнітне поле. При досягненні певної температури – температури Кюрі феромагнітні властивості речовини зникають і вона стає парамагнетиком. Феромагнетики. Властивості феромагнетиків: Феромагнетики значно посилюють зовнішнє магнітне поле𝐵ф≫𝐵0 μф≫1 𝑆 𝑁 𝑆 𝑁 𝑁 𝑆 𝑆 𝑁 

Номер слайду 23

М’якомагнітні матеріали матеріали, які легко намагнічуються і швидко розмагнічуються. Жорсткомагнітні матеріалиматеріали, які після припинення дії зовнішнього магнітного поля залишаються намагніченими довгий час. Феромагнетики. Феромагнетики

Номер слайду 24

Розв'язування задач1. Є два види сталі – м’якомагнітна та жорсткомагнітна. Яка сталь є більш придатною для виготовлення постійних магнітів?

Номер слайду 25

Розв'язування задач2. У піддоні тракторного двигуна для зливу мастила є отвір, у який загвинчується магнітна пробка. Яке призначення має ця пробка?

Номер слайду 26

Розв'язування задач3. Велику кількість сталевих цвяхів можна намагнітити одним і тим же магнітом. За рахунок якої енергії відбувається намагнічування цих цвяхів?

Номер слайду 27

Розв'язування задач4. У майстерні розсипалися упереміш залізні та латунні стружки. Як відокремити їх один від одного?

Номер слайду 28

Розв'язування задач5. Мідний циліндр підвісили на пружині та помістили в сильне магнітне поле. Як при цьому змінилося видовження пружини?

Номер слайду 29

Розв'язування задач6. Сталеву спицю намагнітили. Як буде реагувати компас на приближення до нього спиці? Потім сильно розжарювали її в полум'ї протягом 2-3 хвилин. Та дали охолонути і знову піднесли до компаса. Як буде поводити себе стрілка компаса?

Номер слайду 30

Розв'язування задач7. Чи можна за допомогою електромагнітного крана транспортувати розжарені сталеві болванки по цеху металургійного заводу?

Номер слайду 31

Розв'язування задач8. Чому при ударі магніт розмагнічується?

Номер слайду 32

Запитання для фронтального опитування1. Чому речовина змінює магнітне поле?2. Дайте означення відносної магнітної проникності середовища.3. Які особливості діамагнетиків? Як відбувається їх намагнічування? Якими є їхні магнітні властивості?

Номер слайду 33

Запитання для фронтального опитування4. Якими є особливості парамагнетиків? Як відбувається їхні намагнічування? Якими є їхні магнітні властивості?5. Якими є особливості феромагнетиків? Як відбувається їх намагнічування? Якими є їхні магнітні властивості?6. Де застосовують магнітні матеріали?

Номер слайду 34

Домашнє завдання. Опрацювати § 15,Вправа № 15 (2-4)

pptx
До підручника
Фізика (рівень стандарту) 11 клас (Сиротюк В.Д., Баштовий В.І.)
До уроку
§ 15. Магнітні властивості речовини. Магнітний запис інформації
Додано
22 лютого
Переглядів
104
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку