19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Презентація на тему "Джерела нестабільності міждержавних відносин. Початок ревізії повоєнних договорів"

Про матеріал

Презентація на тему"Джерела нестабільності міждержавних відносин. Початок ревізії повоєнних договорів"

Мета : Сформувати в учнів уявлення про міжнародну політику 1920-их рр..; розкрити процес перегляду Версальсько-Вашингтонської системи та системи виплати репарацій;пояснити значення пакту Бріана-Келлога як першої спроби створення системи колективної безпеки; продовжувати розвивати навички аналізу історичних джерел (документи та візуальні джерела); на основі карти пояснювати причинно-наслідкові та інші зв'язки між подіями та явищами; виховувати в учнів демократичні цінності.

Зміст слайдів
Номер слайду 1

ДЖЕРЕЛА НЕСТАБІЛЬНОСТІ МІЖДЕРЖАВНИХ ВІДНОСИН. ПОЧАТОК РЕВІЗІЇ ПОВОЄННИХ ДОГОВОРІВ Виконала Вчитель історії Демченко Л.А.

Номер слайду 2

МЕТА Сформувати в учнів уявлення про міжнародну політику 1920-их рр..; розкрити процес перегляду Версальсько-Вашингтонської системи та системи виплати репарацій; пояснити значення пакту Бріана-Келлога як першої спроби створення системи колективної безпеки; продовжувати розвивати навички аналізу історичних джерел (документи та візуальні джерела); на основі карти пояснювати причинно-наслідкові та інші зв’язки між подіями та явищами; виховувати в учнів демократичні цінності.

Номер слайду 3

СИЛЬНІ СТОРОНИ ВЕРСАЛЬСЬКО-ВАШИНГТОНСЬКОЇ СИСТЕМИ - Новий міжнародний порядок поклав край Першій світовій війні    - Розрядив повоєнну міжнародну напруженість    - Заклав основи міжнародної стабільності    - Встановив цивілізовані засади нового міжнародного права:      - право народів на самовизначення;      - відмову від війни як засобу вирішення міждержавних проблем    - Було створено Лігу Націй - першу всесвітню організацію      - Ряд країн здобули незалежність    - Розпалися багаторічні колоніальні імперії

Номер слайду 4

СЛАБКІ СТОРОНИ За помилки і злочини своїх попередників тепер відповідають демократичні уряди і народи Німеччини, Австрії, Угорщини, Болгарії    - Статті Версальського договору породили в Німеччині реваншизм    - Репарації є несправедливими і нереальними    - Визначення кордонів у Європі, як і довоєнне, було несправедливим, на розгляд країн Антанти    - Новий міжнародний порядок ігнорував Росію    - Традиційна система економічних зв'язків виявилася зруйнованою,    - Нестабільність у Європі зовсім не була усунута Карикатура на Версальську систему

Номер слайду 5

ГЕНУЕЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 10 КВІТНЯ -19 ТРАВНЯ 1920Р 29 країн-учасниць (з британськими домініонами - 34).   Мета: пошук шляхів для економічного відновлення Центральної і Східної Європи (але переважало “Російське питання”) Учасники конференції в Генуї 

Номер слайду 6

 ГЕНУЕЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ Члени радянської делегації під час роботи Генуезької конференції У 1922 р. делегацію Росії запросили на Генуезьку конференцію з питань пошуку засобів «економічного відродження Центральної та Східної Європи», де, крім інших питань, було зроблено спробу виробити спільні умови для нормалізації відносин із радянською Росією Країни Антанти виставили рахунок у розмірі 18 млрд крб. У відповідь радянська Росія зажадала сплати їй 39 млрд крб. за збитки від інтервенції країн Антанти.

Номер слайду 7

РАПАЛЛЬСЬКИЙ ДОГОВІР (16 КВІТНЯ 1922)   Головні положення Рапалльського договору:    - Між Німеччиною й Росією відновлювалися дипломатичні відносини    - Країни зобов'язувалися врегульовувати усі спірні питання шляхом взаємної відмови від претензій    - Німеччина визнавала націоналізацію німецької власності в Росії і не вимагала її повернення чи відшкодування    - Країни встановлювали режим найбільшого сприяння у торговельно-економічних відносинах між собою    - Країни взаємно відмовлялися від відшкодування будь-яких збитків, заподіяних одна одній у попередній період    - Припиняли виплати за утримання військовополонених За цим договором Росія прощала Німеччині її борг —10 млрд крб. виник союз двох країн-ізгоїв, які об'єднали свої сили для зростання економічної могутності та, всупереч усім міжнародним договорам, нарощування воєнних мускулів двох держав...

Номер слайду 8

Дві „ображені” держави уклали між собою антиверсальський договір фактично поставивши під загрозу витворену переможцями повоєнну систему безпеки.  Радянська карикатура на хвилю дипломатичного визнання СРСР Німецькі курсанти в Липецьку

Номер слайду 9

ГААЗЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ 15 ЧЕРВНЯ – 20 ЛИПНЯ 1922 Р Це була фінансово-економічна конференція,продовження Генуезької конференції, в роботі якої брали участь представники ділових кіл, «зацікавлених у російських справах». На конференції обговорювалися питання про націоналізацію іноземної власності, яку здійснили більшовики в Росії, а також про борги царського й Тимчасового урядів і про можливе надання кредитів радянській Росії. Представники західних держав наполягали на відшкодуванні збитків, що їх зазнали власники-іноземці в Росії. Радянський уряд запропонував перелік підприємств багатьох галузей економіки, що могли бути передані в оренду, концесію або спільне управління іноземним підприємцям. Проте цю пропозицію не було прийнято. Захід сподівався хоча б на часткове повернення боргів з боку радянської Росії. Конференція закінчилася, так і не ухваливши рішення.

Номер слайду 10

СЛОВНИК Концесія -договір про передачу природних багатств, підприємств, інших господарських об'єктів, що належать державі чи територіальній громаді, в тимчасову експлуатацію іншим державам, іноземним фірмам, приватним особам.

Номер слайду 11

НАЙБОЛЮЧІШИМ ЗАЛИШАЛОСЯ ПИТАННЯ ПРО РЕПАРАЦІЇ. Обсяг репарацій, установлений 1921 p.(226 млрд марок), виявився для Німеччини нездійсненним. Скориставшись із невиконання Німеччиною репараційних зобов’язань, у січні 1923 р. Франція та Бельгія окупували Рурський басейн та ейнську область

Номер слайду 12

Окупація Руру . Окупація Руру, призвела до загострення економічної кризи в країні. тисячі підприємств припинили діяльністьчерез відсутність сировини, зросло безробіття, зменшилася заробітна платня, збільшилась інфляція. Криза набула міжнародного характеру,

Номер слайду 13

Номер слайду 14

РЕПАРАЦІЇ повне або часткове відшкодування (за мирним договором або іншими міжнародними актами) державою, що розпочала агресивну війну, збитків, заподіяних державі, що зазнала нападу.

Номер слайду 15

Лондонська конференція За цих умов у липні 1924 р. в Лондоні була скликана конференція, яка схвалила доповідь, опрацьовану комісією експертів під керівництвом американського банкіра Ч. Дауеса (план Дауеса), який у 1925 р. став віце-президентом США. Цей план був спрямований на фінансову стабілізацію європейських країн, сприяння їх економічному розвитку та, відповідно, зростання ролі США в світовій економіці. 

Номер слайду 16

Чарльз Дауес Чарльз Дауес Оуен Юнг

Номер слайду 17

ПЛАН ДАУЕСА - ЮНГА Мета План Дауеса План Юнга Коли і де   прийнятий Сума репарацій,умови виплати Наслідки

Номер слайду 18

ЛОКАРНСЬКА КОНФЕРЕНЦІЯ ( 5 - 1 6 ЖОВТНЯ 1925 P.), Країни учасниці Велика Британія, Франція, Бельгія, Німеччина, Італія, Чехословаччина, Польща Основне питання Створення системи колективної безпеки сукупністі спільних дій держав із метою здійснення захисту від внутрішніх та зовнішніх загроз. Її створення передбачає реалізацію комплексу заходів політичного, екологічного й правового характеру, а також військово-організаційних дій, спрямованих на відсіч агресії.

Номер слайду 19

   РЕЗУЛЬТАТИ ЛОКАРНСЬКОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ Рейнський гарантійний пакт:    (між Англією, Францією, Бельгією, Німеччиною, Італією):    - Німеччина, з одного боку, і Франція з Бельгією, з іншого, взаємно визнавали існуючі кордони    - Ці кордони також гарантувалися Англією, Францією й Італією    - Сторони зобов'язались не нападати одна на одну    - Спірні питання мали вирішуватися через міжнародний арбітраж    - У разі порушення попередньої угоди однією з країн, інші повинні були надати допомогу жертві неспровокованої агресії    - Рейнська зона залишається вільною від військ і озброєнь Франко-польський, франко-чехословацький договори:    - Було заявлено, що угоди Франції з Польщею та Чехословаччиною не спрямовані проти східних кордонів Німеччини.    - Франція, з одного боку, та Польща й Чехословаччина, з іншого, зобов'язувались надати взаємну допомогу у разі нападу на одну з країн Німеччини

Номер слайду 20

Під час одного з засідань Локарнської конференції

Номер слайду 21

ПАКТ БРІАНА—КЕЛЛОГА 27 СЕРПНЯ 1928 Р Стаття 1 Високі Сторони, що домовляються, урочисто оголошують від імені своїх народів, що вони засуджують засіб використання війни для врегулювання міжнародних конфліктів і відмовляються у своїх взаємовідносинах від війни як знаряддя національної політики. Стаття 2 Високі Сторони, які домовляються, визнають, що врегулювання або розв’язання всіх суперечностей або конфліктів… повинні розв’язуватися лише мирними засобами. Стаття 3 Ця угода буде ратифікована Високими Сторонами, що домовляються… згідно з конституціями цих країн, і вона набере чинності у відносинах між ними, щойно всі документи про ратифікацію буде депоновано у Вашинґтоні. Ця угода, щойно вона набере чинності, як це передбачено в попередньому абзаці, залишиться відкритою так довго, скільки буде необхідно для приєднання до неї інших держав світу.

Номер слайду 22

ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ Опрацювати §11 Скласти таблицю “Міжнародні конференції в 1920х роках”

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Долинська Ірина Миколаївна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
ppt
Додано
18 жовтня 2019
Переглядів
2317
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку