5 березня о 18:00Вебінар: Дизайн продуктивного уроку біології

Презентація "Неолібералізм та неоконсерватизм у країнах Європи та США"

Про матеріал
Дана презентація розроблена для використання на уроках всесвітньої історії. Метою презентації є висвітлення проблеми неолібералізму та неоконсерватизму у країнах Європи та США
Зміст слайдів
Номер слайду 1

Неолібералізм та неоконсерватизм у країнах Європи та США

Номер слайду 2

Політика зменшення соціальної нерівностіПісля потрясінь «Великої депресії» та скрутних часів Другої світової війни настало «славне тридцятиліття» (1945-1975). США та провідні європейські країни покращили добробут своїх громадян. Майнова нерівність залишилася, однак суттєво зменшилася. Швидке економічне зростання зумовило високі соціальні стандарти в західному світі. По всій Європі та в США наслідки нерівності в доходах були пом'якшені високим рівнем соціального забезпечення, безкоштовною освітою, високоякісною медичною допомогою, державною допомогою на дітей тощо. Унаслідок такої соціальної політики показники дитячої смертності в країнах Західної Європи й США знизилися, а тривалість життя зросла.

Номер слайду 3

Італійське «економічне диво»«Економічне диво» — стрімкий розвиток економіки, що супроводжується зростанням економічних показників, скороченням безробіття та підвищенням рівня життя населення. Автомобіль ФІАТ 500, випущений у 1957 році, вважається символом італійського економічного дива

Номер слайду 4

Американська допомога за планом Маршалла (вже у 1947 р. було надано 100 млн доларів) дала можливість Італії відновити її економічний потенціал. Промисловому розвиткові країни сприяли докорінні реформи в економіці. Економічною доктриною повоєнного уряду де Гаспері був неолібералізм - цілковита свобода ринкової торгівлі, конкуренція й розвиток приватного підприємництва. Постер, який рекламував «план Маршала» в Європі

Номер слайду 5

Впровадження досягнень науки й техніки в автомобільній промисловості, машинобудуванні, електроніці. Важливу роль відіграли державні субсидії, які надавали прибутковим галузям господарства, а також пільгове оподаткування. Вихід італійських компаній на міжнародний ринок, масовий туризм забезпечили приплив валюти, яку вкладали в розвиток економіки. Підприємці були змушені підвищити заробітну платню робітникам. Усе це привело до розширення внутрішнього ринку і підтримало економічне зростання. Італія перетворилася з аграрно-індустріальної країни на індустріально-аграрну.

Номер слайду 6

Особливості розвитку Італії у 50-60 рр

Номер слайду 7

Економіка Італії розвивалась доволі успішно, проте в країні існує значний сектор «тіньової економіки», зростає зовнішній борг, безробіття, підвищуються ціни. У цілому відчувається нестабільність, як політична, так і економічна. У цих умовах 1994 р. уряд очолив один з найбільших підприємців країни, медіамагнат Сільвіо Берлусконі, лідер руху «Вперед, Італіє!» Таким чином, Італія як одна з провідних країн Західної Європи демонструє всі переваги й недоліки неоліберального шляху розвитку.

Номер слайду 8

«Тетчеризм» «Тетчеризм» — політика, спрямована на виведення британської економіки з кризи завдяки втіленню неоконсервативної моделі державного регулювання на засадах саморегулювання й державної політики контролю над грошовими та кредитними ресурсами з метою впливу на економічну активність у країні. Неоконсерватизм — політична течія, що пристосовує традиційні цінності консерватизму до реалій сучасного суспільства. Особлива увага приділяється стабільності грошової одиниці (монетаризм), звільненню бізнесу від надмірного державного втручання, заохоченню підприємливості та приватної ініціативи. Словник:

Номер слайду 9

Підтримка приватного підприємництва. Відмова від жорсткої регламентації бізнесу. Денаціоналізація (приватизація) нафтової промисловості, авіапромисловості та вантажного транспорту, комунальної власності (частково). Обмеження прав на страйки, звуження сфери діяльності профспілок. Зменшення ставок податків, збільшення опосередкованих податків. Перегляд соціальних програм. Підтримка приватних закладів освіти й охорони здоров'я. Основні заходи:

Номер слайду 10

Мета діяльностівивести Велику Британію з соціально-економічного застоюзупинити інфляцію, посилення якої розладнало господарське життя країни;зменшити податки на прибутки корпорацій та особисті доходи, що дало б змогу збільшити інвестиції в економіку;докорінно звузити державне втручання в господарські та соціальні справи«приборкати» свавілля профспілок. Для цього, на думку М. Тетчер, було необхідно:«Безплатний сир буває тільки в мишоловці».

Номер слайду 11

Робота з документом. У цій країні є люди, яких можна й потрібно назвати великими руйнівниками; вони мріють знищити суть вільного суспільства, що ми маємо. Багато хто із цих руйнівників перебуває у профспілках. Висловіть своє ставлення до слів М. Тетчер. Чи поділяєте ви її позицію стосовно профспілок?

Номер слайду 12

Результати реформ. Позитивні результати. Подолання кризових явищ, покращення економічної ситуації. Високі темпи економічного зростання. Збільшення притоку іноземних інвестицій. Модернізація традиційних галузей промисловості. Скорочення державного сектора, підвищення його прибутковості. Низькі темпи інфляції. Зниження рівня безробіття. Негативні результати. Зростання вартості комунальних послуг і транспорту. Широкий страйковий рух. Зростання військових витрат. Безробіття, зумовлене перебудовою економіки.

Номер слайду 13

Номер слайду 14

Істотно вплинуло на розвиток економіки й зміцнення фінансів розроблення нафтових родовищ у Північному морі. Велика Британія не тільки забезпечила себе енергоресурсами, а й стала експортером нафти та нафтопродуктів. Це сприяло зменшенню зовнішньої заборгованості країни, накопиченню золотовалютних резервів, зростанню курсу фунта стерлінгів. Скоротилася кількість робітників, зайнятих безпосередньо на виробництві, зросла зайнятість у сфері обслуговування, збільшився прошарок власників дрібних фірм, з'явилася соціальна група високооплачуваних менеджерів середнього рівня. Щорічно заробітна плата британців зростала на 7-8 %. Упродовж 1980-х років кількість акціонерів у Британії потроїлася, кожна шоста родина мешкала у власному будинку або квартирі. Більшість виборців належала до середніх верств.

Номер слайду 15

Успіхи в розвитку економіки отримали назву «англійське диво». Однак на межі 80-90-х років ХХ ст. позиції М. Тетчер похитнулися, деякі її кроки гостро критикували керівництво консервативної партії та уряд. Наприкінці 1990 р. під тиском обставин вона пішла у відставку. Ера «тетчеризму» добігла кінця.

Номер слайду 16

1 травня 1997 р. на чергових парламентських виборах перемогу здобули лейбористи на чолі з Тоні Блером. з 1999р. британські робітники отримали право на оплачувану відпустку чотиритижневу. Т. Блер твердив, що дотримується стратегії «третього шляху», тобто поєднання ринкової економіки і соціальної справедливості, а також обмеження неконтрольованої свободи підприємництва, яку запровадили консерватори. Таким чином, Велика Британія протягом своєї післявоєнної історії втілювала як неоліберальний, так і неоконсервативний шляхи розвитку.

Номер слайду 17

Утвердження США як провідної держави світу. Робота з підручником с. 50-51

Номер слайду 18

«Рейганоміка» — неоконсервативна політика американського уряду в період президентства Р. Рейгана, що мала на меті зниження інфляції та зменшення рівня безробіття через обмеження державного втручання в економіку, скорочення витрат на соціальні програми, подолання інфляції для забезпечення економічного зростання, зниження податків. Рейганоміка

Номер слайду 19

Основні ідеїСкорочення інфляціїЗниження податків. Скорочення видатків на соціальні програми. Збільшення фінансування на армію. Розширення прав і підвищення відповідальності штатів; з. Скорочення безробіття. Захист незаможних верств населення. Збалансований бюджет. Скорочення апарату чиновників і кількості міністерствобмеження державного втручання в економіку й фінанси

Номер слайду 20

Рівень інфляції скоротився майже втричіПодатки коливалися залежно від інфляції; для заохочення бізнесу податки для багатіїв було знижено. Дерегулювання економіки та значні військові витрати зумовили економічне зростання в 1980-х роках. Безробіття скоротилося вдвічі: з 10 до 5 %. Створено 18 млн нових робочих місць. Значне скорочення програм підтримки незаможних груп населення. Скасовано продовольчі картки, зменшено допомогу для матерів-одиначок. Соціальні програми з підтримки середніх верств, соціальне, медичне та пенсійне страхування залишилися майже незмінними.

Номер слайду 21

Відбулася ще більша поляризація між бідними й багатими. Коливання дефіциту державного бюджету (перевищення видатків над доходами) унаслідок зниження податків та одночасного підвищення витрат. Фінансування на озброєння зросло, що сприяло пожвавленню економіки. Значне скорочення федеральних субсидій штатам, зокрема у сфері житлового будівництва й міського розвитку. Чисельність чиновників, навпаки, зросла на декілька відсотків. Замість запланованих федеральних 11 міністерств наприкінці президентства Р. Рейгана їх налічувалося 14.

Номер слайду 22

Закріплення нового матеріалу: Поясніть історичні поняття : «економічне диво», «неолібералізм», «неоконсерватизм», «тетчеризм», «рейганоміка».

Номер слайду 23

Домашнє завдання. Опрацювати §9

pptx
До підручника
Всесвітня історія (рівень стандарту, академічний) 11 клас (Ладиченко Т.В.)
Додано
24 листопада 2020
Переглядів
311
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку