Презентація з біології для учнів 10 класу (рівень стандарту) "Стратегія сталого розвитку природи й суспільства"

Про матеріал

Презентація з біології для учнів 10 класу (рівень стандарту) "Стратегія сталого розвитку природи й суспільства" створена за матеріалами підручників В.Соболя та О.Андерсон й допоможе роз'яснити учням питання: структура навколишнього середовища, суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства, необхідність оновлення системи цінностей щодо природи

Зміст слайдів
Номер слайду 1

Стратегія сталого розвитку природи й суспільства

Номер слайду 2

XXI століття — доба перетворення Homo technocraticus на Homo ecologicus. З підручника «Основи екологічних знань»У 1973 р. Генеральною Асамблеєю ООН було засновано Всесвітній день охорони довкілля, який відзначають щорічно 5 червня. Цього дня у 2021 році у світі відбувались заходи під гаслом: «Подбаймо за планету разом!». Яка ж мета Всесвітнього дня охорони довкілля?

Номер слайду 3

План. Структура навколишнього середовища. Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства. Необхідність оновлення системи цінностей щодо природи

Номер слайду 4

Структура навколишнього середовища{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Навколишнє середовище, або довкілля, — це частина природи, що оточує людину, підтримує її існування, створює умови для діяльності й суспільних відносин, безпосередньо впливає на її життя і здоров’ячастина природи, з якою людина взаємодіє у своєму житті й виробничій діяльності;поняття «природа» і «навколишнє середовище» подібні, але перше є значно ширшим{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Навколишнє середовище складається з двох взаємозалежних частин:природноїштучноїпланета Земля з оболонками: атмосферою, гідросферою, літосферою та біосфероюсуспільство і суспільні відносини

Номер слайду 5

Структура навколишнього середовища{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Енвайронментологія (від англ. environment — навколишнє середовище, довкілля), наука про всі проблеми навколишнього середовища, має виражений прикладний – практичний характертрадиційна екологія є її теоретичною основою енавайроментологіїметодологічними засадами енвайронментології слугують наукова теорія природокористування, вчення про охорону природи та сучасна концепція збалансованого розвитку природи й суспільства{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Виокремлюють два основні аспекти у вивченні відносин людини з навколишнім середовищемдослідження всієї сукупності впливів середовища і різних чинників довкілля на людинувивчення адаптації людини і людських спільнот до навколишнього середовища

Номер слайду 6

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}стратегія містила принципово нове положення: збереження природи нерозривно пов’язане з питаннями розвитку суспільства;автором інноваційної економічної теорії сталого розвитку, висвітленої в монографії «Поза зростанням: Економічна теорія сталого розвитку», є провідний дослідник економічних аспектів забруднення довкілля Герман Дейлі, американський еколог та економіст; теорія сталого розвитку є альтернативою концепції екстенсивного економічного зростання, що ігнорує екологічні небезпеки{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Сталий розвиток природи й суспільства (англ. Sustainable development) — розвиток суспільства, за якого економічне зростання, матеріальне виробництво і споживання відбуваються в межах, що їх визначає здатність екосистем до самовідновленнятермін «сталий (збалансований) розвиток» з'явився у 1980 р. у документі «Всесвітня стратегія охорони природи» (ВСОП), підготовленому Міжнародним союзом охорони природи і природних ресурсів (МСОП)Герман Едвард Дейлінародився у 1938 р.

Номер слайду 7

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}конференція ООН з питань довкілля та розвитку, що проходила в Ріо-де-Жанейро в червні 1992 р., стала визначною подією. На ній були присутні голови 179 держав і представники багатьох країн, міжнародних і неурядових організацій;на конференції було ухвалено всесвітню програму дій «Порядок денний на XXI століття», де сталий розвиток пов’язується з гармонійним досягненням таких цілей:висока якість навколишнього середовища і здорова економіка для всіх народів світу;задоволення потреб людей і збереження сталого розвитку протягом тривалого періоду{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}У 1987 р. Міжнародна комісія ООН з навколишнього середовища і розвитку (МКНСР) під головуванням екс-прем’єра Норвегії Ґ. Г. Брундланн опублікувала звіт «Наше спільне майбутнє», у якому поняття сталого розвитку визначалось як розвиток суспільства, що задовольняє потреби сьогодення, не приносячи при цьому в жертву здатності майбутніх поколінь задовольняти свої потреби. Герман Едвард Дейлінародився у 1938 р.Ґру Гарлем Брунтланннародилась 1939р.

Номер слайду 8

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}У 2015 році на саміті ООН з питань сталого розвитку були затверджені глобальні Цілі сталого розвитку (ЦСР)Герман Едвард Дейлінародився у 1938 р.{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Міжнародні організаціїОрганізація Об’єднаних Націй. Штаб-квартира в Нью-Йорку, США. ООН є центром зосередження природоохоронного співробітництва держав. Всесвітній фонд природи - міжнародна неурядова організація, що опікується збереженням природи, дослідженнями та відновленням природного середовища. Це найбільша незалежна природоохоронна організація у світі, що має близько 5 млн працівників і добровольців по всьому світу, працюючи в понад 120 країнах. Щорічно здійснює понад 1200 екологічних проектів, привертаючи увагу людей до проблем охорони навколишнього середовища і їх розв’язання Емблема Всесвітнього фонду природи

Номер слайду 9

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}За ініціативи Уряду України та за сприяння системи ООН в Україні протягом 2016 року тривав відкритий процес адаптації ЦСР до вітчизняного законодавстваберучи до уваги принцип «нікого не залишити осторонь» і використовуючи широкий спектр інформаційних, статистичних та аналітичних матеріалів, було розроблено національну систему ЦСР; 5 вересня 2017 року Уряд України представив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна», у якій подано результати адаптації 17 глобальних ЦСР з урахуванням специфіки національного розвитку, а саме: 86 конкретних завдань та 172 показники для моніторингу їх виконання;результатом цієї роботи вбачається збереження безпечного для існування живої і неживої природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я населення від негативних впливів, зумовлених забрудненням навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи, охорона, раціональне використання і відтворення природних ресурсів

Номер слайду 10

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Наразі ми маємо складний вибір: або й далі жити, нехтуючи законами природи, або ж усвідомити відповідальність перед наступними поколіннями людей за стан нашої планети. Сталий розвиток — це складна конструкція, яка полягає в збалансованому розвитку трьох компонентів: економічного, соціального та екологічногоне можна говорити про сталий розвиток, розглядаючи лише один із компонентів;ділянка перетину трьох кіл: соціуму (суспільства), економіки, довкілля (природи) і є зоною сталого розвитку{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Нерозв’язаність екологічних проблем поставила людство на межу біосферної кризи, яка загрожує самому його існуванню. Триєдина концепція сталого розвитку

Номер слайду 11

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}людство може надати розвитку суспільства сталого характеру, щоб він відповідав потребам людей сучасного й майбутніх поколінь;обмеження, що існують у галузі експлуатації природних ресурсів, пов'язані із сучасним рівнем розвитку техніки і соціальної організації, а також із здатністю біосфери до самовідновлення;необхідно задовольнити елементарні потреби всіх людей і надати їм можливість реалізувати свої надії на благополучне життя;необхідно, щоб використання природних ресурсів відповідало екологічним можливостям планети, зокрема виробництво енергії;темпи росту кількості населення мають відповідати виробничому потенціалу біосфери, який у сучасних умовах швидко змінюється{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Концепція сталого розвитку ґрунтується на таких п'яти принципах:

Номер слайду 12

Суть стратегії сталого розвитку природи й суспільства{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}В основі стійкого розвитку лежить перехід до «зеленої» економіки«зелена» економіка — це економіка, яка раціонально використовує природні ресурси, зберігає екосистеми і біорізноманіття та забезпечує при цьому зростання рівнів доходів і зайнятості;це «низькокарбонова» економіка, економіка з мінімальним використанням вуглеводневих ресурсів, економіка з низькою енергоємністю;{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}в умовах ресурсної та енергетичної залежності України саме поступова заміна «коричневої» індустріальної економіки на нову «зелену» уможливлює забезпечення національної безпеки держави в найближчі десятиріччя;передбачено упровадження таких інструментів «зеленої» економіки, як «зелені» технології, «зелений» транспорт, «зелене» будівництво, «зелені» закупівлі, «зелена» енергетика та ін. Символи пріоритетних напрямів «зеленої» економіки в Україні

Номер слайду 13

Необхідність оновлення системи цінностей щодо природи{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Основною причиною екологічної кризи у відносинах людини й природи є не збільшення населення, не розвиток промисловості, не наші економічні або політичні системи, а система цінностей, що визначають ставлення людини до того, що її оточує, до природиосновними цінностями, що визначають ставлення людини до природи, є економічна, пізнавальна, естетична, етична тощо{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}екологічна етика займається вивченням цінностей природи й оцінювання людиною значення природи, що мотивує її поведінку;це вчення про принципи й проблеми моральних взаємовідносин людини з природою й суспільством

Номер слайду 14

Необхідність оновлення системи цінностей щодо природи{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Засновниками системи поглядів екологічної етики, яку ще називають етикою Землі, є американський еколог О. Леопольд і німецький лікар, місіонер, музикант, лауреат Нобелівської премії миру А. Швейцер{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}екологічна етика вивчає моральні стосунки людини й природи взагалі — живої й неживої, на відміну від біоетики, що досліджує моральне ставлення людини до життя{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Олдо Леопольд (1887—1948) американський еколог{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Альберт Швейцер(18757—1965) німецький лікар

Номер слайду 15

Необхідність оновлення системи цінностей щодо природи{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Основою сучасної екологічної етики є взаємодоповнювальні й рівнозначні світоглядні концепції — біоцентризм й екоцентризмсуб'єктами в цих концепціях є організми, види живих істот та екосистеми{C083 E6 E3-FA7 D-4 D7 B-A595-EF9225 AFEA82}Принципи екологічної етики за О. Лепольдомпринцип збереження природи; принцип збереження біорізноманіття; принцип цілісності природи; принцип поваги до природи; принцип відповідальності{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Основні завдання сучасної екологічної етикиперебудова моральної свідомості людини;виховання любові й співчуття до природи;формування відповідальності людини за стан природи;формування рівноправного співіснування людини й природи

Номер слайду 16

Висновки. Навколишнє середовище є частиною природи і має природний та штучний компоненти. Як сформульовано у звіті Комісії ООН, «збалансований розвиток природи й суспільства — це розвиток, що задовольняє потреби нинішніх поколінь і не загрожує можливості наступних поколінь реалізовувати свої потреби»Природу врятувати зможе тільки створення нової ціннісної системи, заснованої на високому оцінюванні внутрішніх і зовнішніх цінностей природи, використання яких не спричинить загибелі природи

Номер слайду 17

Самостійна робота з таблицею. Визначте прояви життя, що їх вивчають за допомогою вказаних наук. Заповніть у робочому зошиті таблицю та зробіть висновок про значення інтегрованого підходу для пізнання суті життя{8799 B23 B-EC83-4686-B30 A-512413 B5 E67 A}Наука. Прояви життя. Хімія. Фізика. Географія. Кібернетика. Соціологія. Математика

Номер слайду 18

Самостійна робота з ілюстрацією «Цілі сталого розвитку»15 вересня 2017 р. уряд України оприлюднив Національну доповідь «Цілі сталого розвитку: Україна». У доповіді представлено 17 глобальних цілей сталого розвитку з урахуванням специфіки національного розвитку країни. Розподіліть цілі за трьома компонентами сталого розвитку

Номер слайду 19

Біологія + Англійська мова. UNEP«The United Nations Environment Programme (UNEP) is an international entity whose mandate is to promote sustainable development and prudent use of the global environment. It assists many countries to achieve resilient, low-emission pathways through its flagship programmes in adaptation, forestry, energy efficiency and transition to sustainable development. Its key activities include promoting investment in clean technologies in order to reduce emissions, protecting biodiversity and ecosystems, alleviating poverty, and ecosystem-based adaptation in order to reduce human vulnerability and strengthen resilience to the impacts of climate change. It works with the financial communities to mobilize financial resources for investments in low carbon and climate resilient development; developing climate finance readiness and capacitybuilding; and undertaking policy and research analysis»Перекладіть текст і підготуйте пояснення про міжнародну програму «ЮНЕП»

Номер слайду 20

Біологія + Економіка. Економічні цінності природи. Новини екології: «Науковці й економісти нещодавно спільними зусиллями дослідили 5 екосистем, змінених людиною з комерційною метою. Дослідники зробили дивний висновок: за умови збереження екосистем у вихідному незміненому стані їх економічна цінність була б на 14—75 % більшою, аніж після антропогенного перетворення». Сформулюйте висновок про необхідність зміни економічних цінностей людини щодо природи. В чому суть екологізації економіки?Проаналізуйте вислів індіанців і наукове повідомлення. Жозефіна Волл. Земля моїх предків. (Початок 1990-х рр.)Північноамериканські індіанці казали: «Коли буде зрубане останнє дерево, буде отруєна остання річка і буде зловлена остання риба, дуже погано, якщо лише тоді людина зрозуміє, що вона не може їсти гроші».

Номер слайду 21

Домашнє завданняопрацювати §3;с. 13-16 (розглядати рисунки 9-12, виконати завдання й відповідати на питання усно);опанувати конспект;переглядати презентацію на сайті "Дистанційне навчання«, виконати завдання усно

Номер слайду 22

Дякую за увагу!

Середня оцінка розробки
Структурованість
5.0
Оригінальність викладу
5.0
Відповідність темі
5.0
Загальна:
5.0
Всього відгуків: 1
Оцінки та відгуки
 1. Чучина Татьяна
  Загальна:
  5.0
  Структурованість
  5.0
  Оригінальність викладу
  5.0
  Відповідність темі
  5.0
pptx
Пов’язані теми
Біологія, Розробки уроків
Додано
16 серпня
Переглядів
130
Оцінка розробки
5.0 (1 відгук)
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку