8 липня о 18:00Вебінар: Проєктне навчання: розвиваємо логічне, критичне та креативне мислення школярів

РОБОТА В ПРОГРАМІ ВЕРСТКИ AdobeInDesign

Про матеріал
Ознайомити учнів з інтерфейсом програми InDesign; навчити працювати з меню програми; сформувати практичні уміння при роботі з палітрами Інструментів та Властивостей;
Перегляд файлу

Державний навчальний заклад

«Центр професійної освіти інформаційних технологій,

поліграфії і дизайну м. Києва»

 

 

 

 

 

РОБОТА В ПРОГРАМІ

ВЕРСТКИ AdobeInDesign

(збірник уроків виробничого навчання)

 

 

Професія: Оператор компютерноїверстки

Рівень кваліфікації: 1 категорія

Автор: Куклич Л. І.

Спеціаліст  вищої категорії, викладач-методист,

майстер виробничого навчання

Потьоммкіна О. А.

 

 

 

Київ-2020


 

 

Рецензент:

Ірина Бабенко – заступник директора з навчально-виробничої роботи.

 

 

Авторський колектив:

Куклич Лариса Іванівна – викладач професійно-теоретичної підготовки, спеціаліст вищої категорії, викладач-методист

Потьомкіна Ольга Андріївна – майстер виробничого навчання.

 

Робота в програмі верстки AdobeInDesign: методичний посібник/ [Куклич Л. І., Потьомкіна О.А. ] – К: КВППУ, 2015-84 с.

 

Збірник уроків виробничого навчання розроблено згідно стандарту за професією «Оператор комп’ютерної верстки» I категорії.

Кожен урок має єдину структуру. До уроків підібрано практичні завдання для виконання їх учнями.

Збірним може використовуватись майстрами виробничого навчання за професією «Оператор комп’ютерної верстки» та викладачами дисципліни «Технології комп’ютерної обробки інформації»

 

 

 

 

 

 

 

 

© КВППУ, 2015

© Куклич Л.І.,

    Потьомкіна О.А.


ЗМІСТ

1.Робота з інтерфейсом програми.......................... ..4

2.Макетування в програмі InDesign.........................17

3.Робота з текстом......................................27

4. Робота з об’єктами....................................36

5. Робота з графікою....................................43

6.Робота з таблицями....................................50

7.Верстка візитної картки................................62

8.Верстка газетної полоси................................68

9.Друк документу......................................73

Додатки..............................................80

 


УРОК 1: РОБОТА З ІНТЕРФЕЙСОМ ПРОГРАМИ

Мета уроку:

а)навчальна:ознайомити учнів з інтерфейсом програми InDesign; навчити працювати з меню програми; сформувати практичні уміння при роботі з палітрами Інструментів та Властивостей;

б)розвивальна:розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в)виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про інтерфейс програми, палітри та меню;

Практичний практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1 Повторення інструкції з охорони праці.

1. Як необхідно організувати робоче місце, які умови праці повинні бути створені перед початком роботи?

2. Які перші дії необхідно виконати при аварійних ситуаціях?

1.2. Актуалізація знань з теоретичного навчання.

1. Перелічіть програми верстки?

 • Adobe PageMaker,
 • Corel Ventura Publisher,
 • Quark XPress,
 • Adobe InDesign.

2. Назвіть які формати збереження ви знаєте?

Для їх створення розробники використовували формат MicrosoftOfficeOpenXML, заснований, як видно з назви, на мові XML (від англ. extensibleMarkupLanguage— розширювана мова розмітки). Ця мова призначена для зберігання структурованих даних (замість існуючих файлів баз даних), обміну інформацією між програмами.

Форматом збереження документів за умовчанням став Zip-кон-тейнер, доступний на безкоштовній основі і відповідний специфікації Open Packaging Conventions. Він прийшов на зміну бінарному формату зберігання документів, Office, що використався в попередніх версіях.

Таким чином, зникає проблема сумісності форматів даних різних додатків Office між собою і з іншими застосуваннями. При необхідності у будь-якого файлу можна змінити розширення *.xlsx на *.zip і відкрити файл архіватором Winzip або WINRAR, використовуючи в роботі початкову структуру документа.

Тотальне впровадження цього формату пов'язане насамперед з перекладом Microsoft Office на відкриті стандарти, що забезпечують більш оперативне створення і взаємодію документів, прискорений обмін даними з іншими корпоративними бізнес-застосуваннями.

Книга Excel (*.xlsx) - стандартний формат файлів Office Excel 2007 на основі XML. Не зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.0 (XLM).

XML-данные (*.xml) - формат даних XML.

Шаблон Excel (*.xltx) - стандартний формат файлів шаблонів Office Excel 2007. Не зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.0 (XLM).

Шаблон Excel з підтримкою макросів (*.xltxm) - формат файлів шаблонів Office Excel 2007, що підтримує збереження макросів. Зберігає код VBA-макросов, а також листи макросів Microsoft Excel 4.0 (XLM).

Шаблон Excel 97-excel 2003 (*.xlt) - формат двійкових файлів Excel 97-excel 2003 для зберігання шаблонів Excel.

Текстові файли (з роздільниками табуляції) (*.txt) - для використання в іншій операційній системі Microsoft Windows. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

Текст Unicode (*.txt) - зберігає книгу у вигляді тексту в кодуванні Unicode, стандартному кодуванні символів, розробленому Unicode Consortium.

Форматований текст (роздільники - пропуски) (*.prn) -формат для Lotus, з роздільниками пропусками. Зберігає тільки активний лист.

Текст (Macintosh) (*.txt) - для використання в операційній системі Macintosh. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

Текст (MS-DOS) (*.txt) - для використання в операційній системі MS-DOS. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками табуляції, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

CSV (Macintosh) (*.csv) - для використання в операційній системі Macintosh. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного комами, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

CSV (MS-DOS) (*.csv) - для використання в операційній системі MS-DOS. Зберігає книгу у вигляді текстового файлу, розділеного знаками коми, і гарантує, що символи табуляції, розриви рядків і інші символи інтерпретуватимуться правильно. Зберігає тільки активний лист.

DIF (*.dif) - формат обміну даними. Зберігає тільки активний лист.

SYLK (*.slk) - форматSymbolicLink. Зберігаєтількиактивнийлист.

BMP (Bitmap) застосовуютьдлязбереженнярастровихзображеньбезстиснення, зкодуваннямінформаціїпрокоженпіксел.

JPEG (Joint Photographic Experts Group) краще застосовувати для зберігання растрових зображень фотографічної якості, адже в цьому форматі якісно відтворюються напівтонові переходи, а однсггоно- ві заливки можуть відображатися з вадами. Формат JPEG дозволяє гнучко варіювати співвідношення між рівнем стиснення та якістю зображення.

PNG (Portable Network Graphics) використовують для зображень, які розміщують в Інтернеті. Цей формат задовольняє основній вимозі Вебу — забезпечення однакового вигляду зображення незалежно від використаного браузера та монітора. Колір зображення в цьому фор¬маті відтворюватиметься однаково на будь-якому комп'ютері. 

TIFF (Tagged Image File Format) на сьогодні є одним із найпоширеніших і найнадійніших растрових форматів. Його підтримують майже всі програми, .так чи інакше пов'язані з графікою. Це найкращий вибір для зберігання сканованих малюнків, а також для імпортування растрової графіки у векторні редактори. 

3. Що таке верстка?

Верстка ─процес формування сторінок та смуг увидавничій справітаполіграфії. Суть процесу— розміщеннятекстовогота ілюстративного матеріалу на сторінках чи полосах друкованого або електронного видання, що відповідає певним технічним та естетичним вимогам та критеріям. Починаючи з 1990-х років верстка здійснюється переважно за допомогою комп'ютерів. Верстка має багато визначень, по-перше, верстка — виробничий процес монтажу всіх елементів сторінки видання в смугу. По-друге, версткою називають також тип комплектування ілюстрацій на смузі. Таких типів виділяють декілька:

 • відкрита верстка, при якій ілюстрація розміщується зверху або знизу смуги або в одному з її кутів
 • закрита верстка: текст прикриває ілюстрацію зверху й знизу;
 • смугова верстка: ілюстрація повністю займає смугу;
 • глуха верстка: ілюстрація з усіх сторін прикрита текстом;
 • верстка з виходом ілюстрацій за береги так, що берегу немає зовсім;
 • верстка з ілюстраціями на берегах;
 • комбінована верстка: поєднуються різні типи верстки (відкрита верстка з закритою і т.д.)
 • ламана верстка: газетні матеріали на шпальті врізаються один в одного;
 • симетрична верстка: текст, заголовки, ілюстрації розташовані взаємно врівноважено відносно один одного.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

AdobeInDesign – це настільна видавнича система випущена

Adobe Systems, була наступною, після PageMaker, вдосконаленою програмою верстки. Adobe InDesign дозволяє створювати документи для виведення їх як на друкарські машини промислового рівня, так і на настільні принтери, а також експортувати створені документи в різні формати електронних видань, в тому числі PDF.

Версії Adobe InDesign CS6 і вище мали поліпшену інтеграцію з компонентами популярного пакету Adobe Creative Suite. Інсталяція офіційною версією програми не вимагала особливих навичок. Починаючи з версії CS3 за CS6 і CC інтерфейс InDesign піддавався кардинальним змінам, тому що основні функції програми не змінювалися.

Робочий простір

Робочий простір Adobe InDesign допомагає ефективніше зосередитися на розробці і виробництві сторінок. Під час першого запуску InDesign з'являється робочий простір за змовчуванням, яке можна змінити відповідно до конкретних потреб.

Основні відомості про робочий простір

Для створення і управління документами і файлами використовуються такі елементи інтерфейсу, як палітри, панелі і вікна. Будь-яке розташування цих елементів називається робочим простором. При першому запуску будь-якого компоненту пакету Adobe Creative Suite користувач бачить робочий простір, заданий по замовчуванню, яке згодом можна пристосувати під виконувані у ньому завдання. Наприклад, один робочий простір можна налаштувати для редагування, а інше – для перегляду. Потім в процесі роботи можна перемикатися між збереженими стилями робочого простору.

 • У рядку меню, розташованому у верхній частині екрану, команди згруповані в меню.
 • Панель "Інструменти" містить інструменти для створення і зміни зображень, графічних об'єктів, елементів сторінок і так далі Зв'язані інструменти згруповані разом.
 • У Панелі управління відображуються параметри інструменту, вибраного в даний момент. (У додатку Flash панель управління відсутня.)
 • У Вікні документа відображується файл, над яким йде робота.
 • Панелі дозволяють контролювати зроблену роботу і виконувати редагування. Деякі панелі відображуються по замовченню . Крім того, будь-яку панель можна включити за допомогою меню "Вікно". Багато панелей мають вбудовані меню з параметрами, що відносяться до функцій даної панелі. Панелі можна групувати, поміщати в стек або закріплювати. (мал. 1.1)

 

мал. 1.1Інтерфейс програми InDesign


а) горизонтальна лінійка

б) вертикальна лінійка

в) поля документу

г) полоси прокрутки (скроли)

д) панель інструментів

е) меню програми

ж) поточна сторінка

з) направляючі колонок

и) назва документу

Меню InDesign

Файл включає команди, призначені для збереження, відкриття, вставки тексту та графіки у публікацію, друку, настройки робочої області програми, команди виходу.

Редагувати Містить команди, призначені для відміни останніх дій, роботи з буфером обміну, редагування тексту, настройки параметрів програми.

Макетмістить команди, призначені для управліннясторінками публікації. За допомогою команд меню можна переходити зісторінки на сторінку, здійснювати нумерацію у документі.

Текст містить команди, призначені для форматування тексту (зміни гарнітури, кегля, інтерліньяжу, кольору і стилю накреслення,способу вирівнювання).

Об’єктмістить команди, призначені для настройки графічних і текстових фреймів.

Таблицямістить команди, призначені для створення, видалення, редагування, настройки параметрів таблиці та комірки.

Видмістить команди масштабування, а також виклику/приховання різних направляючих ліній.

Вікно ­містить команди розміщення кількох публікацій,

переходу з публікації у публікацію, зміни масштабу відображення робочого столу і відображення/приховання палітр.

Допомогамістить довідку про програму Adobe InDesign.

Огляд палітри інструментів

Одні інструменти призначені для вибору, редагування і створення елементів сторінок. Інші – для вибору шрифтів, форм, ліній і градієнтів. Є можливість скомпонувати розташування вікна і палітри інструментів за своїм смаком. По замовчуванню вона відображується у вигляді двох вертикальних колонок інструментів, Але її можна перетворити, наприклад, в горизонтальний рядок. При цьому змінити розташування окремих інструментів в палітрі інструментів не можна. Щоб пересунути палітру інструментів, перетягнете її за панель заголовка.

Інструмент з палітри інструментів по замовчуванню вибирають, клацнувши по ньому. Палітра інструментів містить також ряд прихованих інструментів, пов'язаних з тими, що відображуються. Їх наявність позначається стрілкою праворуч від значка інструменту. Прихований інструмент можна вибрати, клацнувши поточний інструмент в палітрі інструментів, а потім вибравши необхідний інструмент.

Якщо навести курсор на інструмент, то відображується його назва і комбінація клавіш. Цей текст називається підказкою. Можна відмінити виведення підказок, вибравши "Ні" в меню "Підказки" в розділі "Основні" діалогового вікна "Установки".


Огляд палітри Управління

Палітра "Управління" ("Вікно" "Управління") відкриває швидкий доступ до параметрів, команд і інших палітр, що відносяться до вибраного на поточній сторінці об'єкту або елементу. По замовченню  вона розміщена у верхній частині вікна документа, проте її можна перемістити в нижню частину вікна, перетворити на плаваючу палітру або приховати.

Набор параметрів, що відображуються в палітрі "Управління", змінюється залежно від типа вибраного об'єкту.

 • Якщо виділений фрейм, в палітрі відображатимуться параметри для зміни його позиції, розміру, нахилу, повороту і вживання стилю.
 • Якщо виділений текст, що знаходиться усередині фрейму, в палітрі "Управління" відображаються параметри символів або абзацу. Кнопка в лівій частині палітри "Управління" дозволяє перемикати відображення параметрів символів і абзаців. Палітра "Управління" може містити і додаткові параметри, якщо розміри і роздільна здатність монітора дозволяють це. Наприклад, якщо вибрати параметри "Засобу форматування символів", то будуть показані всі параметри символів, а також деякі параметри абзацу
 • Якщо вибрати елемент таблиці, палітра "Управління" відображуватиме параметри налаштування розмірів рядків і стовпців, об'єднання вічок, вирівнювання тексту і додавання обведення.

Після зміни параметрів в палітрі "Управління" з ними можна ознайомитися детальніше, скориставшись написами і спливаючими підказками, що з'являються при наведенні курсора на значок або ярличок кожного з параметрів.

Панель управління з відкритою підказкою

Вигляд панелі управління


2.2. Демонстрація трудових прийомів.

2.3. Закріплення вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

 1. Перелічіть елементи інтерфейсу програми InDesign.
 2. Перелічіть меню програми InDesign.
 3. Для чого призначена палітра Інструментів?
 4. Перелічіть які команди включає в себе меню Файл?

ІІІ. Поточний Іструктаж та самостійна робота учнів (4 год.)

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.(Додаток А)

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 1.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 1.2)

 

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.


Додаток 1.1.

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

 1. Створити в папці своєї групи папку  InDesign, а в ній папку зі своїм прізвищем.
 2. Запустити програму InDesign.
 3. Створити новий документ (Файл/Новий).
 4. Задати розмір сторінки – А 4. Поля по 1 см.
 5. Відкрити меню «Файл», розглянути кожен пункт меню.
 6. Відкрити меню «Редагувати» розглянути кожен пункт.
 7. Відкрити меню «Текст» розглянути кожен пункт.
 8. Відкрити меню «Макет» розглянути кожен пункт.
 9. Відкрити меню «Текст» розглянути кожен пункт.
 10. Відкрити меню «Об’єкт» розглянути кожен пункт.
 11. Відкрити меню «Таблиця» розглянути кожен пункт.
 12. Відкрити меню «Вид» розглянути кожен пункт.
 13. Відкрити меню «Вікно» розглянути кожен пункт.
 14. Відкрити меню «Допомога» розглянути кожен пункт.
 15. Розглянути палітру кольорів.
 16. Розглянути палітру інструментів.
 17. Обрати інструмент «Лінія», розглянути управляючу панель.
 18. Обрати по-черзі всі інструменти, розглянути управляючу палітру при виборі різних інструментів.
 19. Зберегти документ (Файл / Сохранить как...).


Додаток 1.2.


КАРТКА-ЗАВДАННЯ

 1. Створіть об’єкти за вказаним нижче зразком:
 2. Збережіть документ.


УРОК 2: макетування В ПРОГРАМІ Indesing

Мета уроку:

а) навчальна: ознайомити учнів з процесом макетування, навчити працювати з документами у програмі верстки; сформувати практичні уміння при роботі з шаблонами;

б) розвивальна: розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про процес макетування;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці;

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1 Повторення інструкції з охорони праці.

1. Хто допускається до роботи за комп’ютером?

2. Як розміщуються всі засоби, що використовуються при роботі за комп’ютером

3. Назвіть вимоги безпеки праці перед початком роботи.

1.2. Повторення теми минулого уроку

І. Дати відповіді на питання:

1. Перелічіть елементи інтерфейсу програми InDesing.

2. Перелічіть меню програми InDesing.

3. Для чого призначена палітра Інструментів?

4. Для чого призначена Управляюча палітра?

5. Перелічіть всі можливості палітри Кольорів.

1.2. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

Показати в інтерфейсі програми місце розташування:

 • панелі інструментів;
 • рядок меню;
 • робочу сторінку;
 • панель властивостей;
 • монтажного столу.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

2.1. Викладення та систематизація теоретичного матеріалу. актуалізація знань з теоретичного навчання.

1.Опишіть процес макетування.

2.Що таке макет?

3.Які можливості має програма InDesing. для створення макетів поліграфічної продукції?

Інструктування учнів по матеріалу уроку

Процес макетування:

Планування документу. 2. Виконання ескізу – для візуального визначення розміщення елементів тексту та графіки. 3. Підготовка шаблону – шаблон дозволить в подальшому полегшити позиціювання та розташування об’єктів. 4. Створення документу. 5. Виведення пробних відбитків – для оцінювання кольорових похибок та візуального сприйняття документу, виявлення помилок. Виведення оригінал-макету.


Робота з документами

Створення нового документу. Оформлення сторінки починається із стандартних дій: запуску нового документа, налаштування сторінки і розміщення полів і колонок .

Параметри нового документа

Розворот. Виберіть цей параметр, щоб об'єднати ліву і праву сторінки в двох сторінковий розворот. Відмініть вибір цього параметра, якщо сторінки мають бути роздільними (наприклад, якщо планується друк на двох сторонах аркуша або необхідно задати для об'єктів випуск за обріз на згині).


 

 

Формат сторінки.

Виберіть формат сторінки в меню або введіть значення ширини і висоти. Форматом сторінки є остаточний розмір сторінки після виключення випусків за обріз і інших друкарських міток за межами сторінки.

Зміна налаштування документа

Зміна параметрів в діалоговому вікні "Параметри документа" поширюється на всі сторінки в документі. Якщо формат або орієнтація сторінок змінюється після додавання об'єктів до сторінок, використання можливості "Налаштування макету" дозволить заощадити час, необхідний для налаштування існуючих об'єктів.

1 Виберіть меню "Файл" "Параметри документа".

2 Виберіть параметри документа і натисніть кнопку "ОК".

 

 

 

Вікно Параметри сторінки

 

Сторінки та розвороти

При виборі параметра "Розворот" в діалоговому вікні "Файл" "Параметри документу" сторінки документу перетворяться в розвороти. Розворот – це набір сторінок, що переглядаються разом, наприклад двох видимих сторінок відкритої книги або журналу. Кожен розворот InDesign включає окремий монтажний стіл – область за межами сторінки, в якій можуть зберігатися об'єкти, ще не розміщені на сторінці. Монтажний стіл кожного розвороту забезпечує місце для розміщення об'єктів, що потрапляють в область випуску за обріз або що виходять за краї сторінки.

Палітра "Сторінки" призначена для управління сторінками, розворотами і шаблонами (сторінками або розворотами, які виконують автоматичне форматування інших сторінок або розворотів), а також містить відомості про них. По замовчуванню в палітрі "Сторінки" відображуються мініатюрні зображення вмісту кожної сторінки.

 


Палітра "Сторінки"

 А. Значки сторінок Б. Сторінка із застосованим шаблоном "A" В. Виділений розворот

Нумерація сторінок

Використовуйте шаблони для створення наскрізної нумерації у документі.

Для цього:

1. Перейдіть на шаблон.

2. Інструментом Текст створіть текстовий блок у місці, де повинен розташовуватися номер сторінки.

3. Виконайте команду Текст Додати спеціальний символ → Автоматична еерннннннунумерація сторінокнумерація сторінок (Typeнумерація сторінок (InsertSpecialCharacterAutoPageNumber). На всіх сторінках поточногошаблону автоматично додається нумерація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Діалогове вікно Шаблон

 

 

 

 

 

 

Нумерація сторінок

а) відображення на шаблоні

б) відображення на сторінці

 

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Яким чином можна створити новий документ?

2. Яким чином можна відкрити і закрити новий документ?

3. Для чого призначена сторінка-шаблон??

4. Як викликати меню по роботі з шаблонами?

5. Для чого призначенні команди Імпорт та Експорт?

6. Назвіть всі способи нумерації сторінок.

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (додаток 2.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (додаток 2. 2).

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 2.1

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА


 1. На аркуші паперу А4 формату за допомогою олівця та лінійки створіть макет газети за зразком:

 

 1. Запустити програму InDesign.
 2. Створити документ (виконати команду Файл/Новий).
 3. Задати розмір сторінки – А4 (за допомогою списку, що розкривається) на панелі Властивостей:


 1. Виконати відступи від краю сторінки по 10 мм. з кожної з сторін, використовуючи направляючі
 2. Створити плакат. При виконанні роботи слід користуватись макетом, що створений Вами на папері. При цьому :

 

 

 

 

 

 

Елементи фігури слід залити простим кольором, текстові блоки залишити пустими.

 1. Готовий плакат Зберегти в робочу папку під назвою: Макет 1.

 


Додаток2.2.

КАРТКА-ЗАВДАННЯ


 1. На аркуші паперу формат А4 за допомогою олівця створити макет газетної полоси за зразком:

 

 1. Розмір газети: 210х297, поля по – 5 мм.
 2. Запустити програму InDesign.
 3. Створити новий документ. Задати розмір сторінки 210х297, задати поля (з кожної сторони по 5 мм.).
 4. Створити газетну полосу. При виконанні роботи слід користуватись макетом, що створений вами на папері.
 5. Готову роботу зберегти в робочу папку під назвою: Макет 2.


УРОК3: РОБОТА З ТЕКСТОМ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів працювати з текстом; сформувати практичні уміння при роботі з текстовими фреймами; форматування тексту.

б) розвивальна: самостійність в роботі.

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з текстом;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, Інструктивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Назвіть вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2. Назвіть вимоги безпеки праці під час роботи.

3. Опишіть раціональну робочу позу оператора комп’ютерної верстки.

4. Назвіть вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.

1.2. Повторення теми минулого уроку

І. Дати відповіді на питання:

1. Яким чином можна створити новий документ?

2. Яким чином можна відкрити і закрити новий документ?

3. Для чого призначена сторінка-шаблон??

4. Як викликати меню по роботі з шаблонами?

5. Для чого призначенні команди Імпорт та Експорт?.

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

Виконати завдання додаток 3.1.

2.1. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Текст – найголовніша складова будь-якого макету. Програма InDesign забезпечує максимальний набір функцій для роботи з текстовими фрагментами. Весь текст в Adobe Indesign міститься в блоках, званих текстовими фреймами.

Текстові фрейми

У комп’ютерній системі верстки InDesign передбачено потужний інструментарій для роботи з текстом. Текст у програмі розміщується уфреймах. Текстовий фрейм можна створити одним зі способів:

- за допомогою інструмента Текст. Для цього активуйте інструмент, перемістіть його у площину сторінки (показник миші перетворюється на курсор) та малюйте фрейм. На екрані з’явиться текстовий блок із курсором всередині;

- за допомогою інструмента Фрейм(Прямокутник, Еліпс, Багатокутник). Для цього активуйте інструмент потрібної форми, перемістіть його у площину сторінки та малюйте фігуру. На екрані з’явитьсяпорожній блок. Виберіть інструмент Текст та зафіксуйте його у межахнового порожнього фрейму; фрейм автоматично перетворюється натекстовий;

- за допомогою інструмента Перочи Олівець. Для цього активуйте потрібний інструмент, перемістіть його у площину сторінки та малюйте фігуру. Для того, щоб замкнути контур, двічі клацніть на початковійточці. На екрані з’явиться порожній блок довільної форми. Виберіть інструмент Текст та зафіксуйте його у межах нового порожнього фрейму; фрейм автоматично перетворюється на текстовий.

Помістити текст на сторінці можна таким чином: - набрати текст безпосередньо у програмі InDesign. Цей спосібвважається найнедоцільнішим. Рекомендується використовувати, колипотрібно набрати одне чи кілька слів. Для того, щоб набрати текст, активуйте інструмент Текст, створіть фрейм та введіть текст з клавіатури.

- копіювати текст із текстового редактору через буфер обміну. При такому введенні втрачається форматування тексту. У текстовому редакторі, наприклад, WinWord, виділіть текстовий фрагмент таскопіюйте його будь-яким зручним для вас способом (напр., за допомогою комбінації клавіш Ctrl+C), перейдіть у програму InDesign, активуйтеінструмент Вибір та натисніть комбінацію клавіш Ctrl+V;

- імпортувати текст із файлу. Найдоцільніше імпортувати файли, збережені у форматі RTF або ТХТ. Формат DOC при імпортуванні можевтратити деякі символи. Виконайте команду Файл Помістити (File Place) (комбінаціяклавіш Ctrl+D), вкажіть потрібний файл та натисніть Відкрити (Open).

3. Для форматування абзацу призначена спеціальна палітра Абзац (мал. 3.1), яка викликається командою Вікно Текст Абзац (WindowTypeParagraph).

Перший рядок панелі містить піктограми, що символізують тип виключки. На відміну від інших настільних систем верстки розробники програми InDesign запропонували сім вирівнювань: по лівому краю, поправому краю, відносно центру, за форматом вліво, за форматом по центру, за форматом вправо, примусово за форматом.

Форматування тексту поділяється на дві частини: форматування, що застосовується до символу (літери), та форматування, що застосовується до абзацу.

Для форматування літер призначена спеціальна палітра Символи (Character) (мал. 3.2), яка викликається командою Вікно Текст Символи (WindowTypeCharacter).

 

  

Управляюча палітра при роботі з текстом

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Яким чином можна працювати з текстом в програмі InDesing.

2. Що таке текстовий блок?

3. Перерахуйте засоби форматування тексту та охарактеризуйте їх?

4. Які види обтікання ви знаєте?

5. Які ефекти можна застосувати до тексту.

6. Яким чином видозмінюється Управляюча палітра при роботі з текстом?


ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год)

3.1.Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.

3.2.Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (додаток 3.2).

3.3.Виконання самостійних практичних завдань (додаток3.3).

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 3.1

КАРТКА-ЗАВДАННЯ


 1. На аркуша паперу (формат А5) за допомогою олівця та лінійки створити макет візитівки за зразком:

 

 1. Розмір візитівки 55х90; поля по 5 мм.
 2. Запустити програму InDesing.
 3. Створити документ. Задати розмір сторінки: 55х90 мм.
 4. Створити візитівку. при виконанні роботи користуватись макетом, що створений Вами на папері.
 5. Готову візитівку показати майстру виробничого навчання.

Додаток 3.2

ІНСТРУКЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 1. Запустити програму InDesign (за допомогою ярлика, що на робочому столі).
 2. Створити новий документ (Файл/Новий).

 3. Задайте данні параметри сторінки: Формат сторінки: А4, Поля: Ліве – 1 см, Праве – 1 см, Верхнє – 1 см, Нижнє – 1 см.

 

 1. Створити текстовий блок за допомогою інструменту ,  і розбити на дві колонки .

 2. Наберіть даний текст (додаток 3.2)
 3. Застосуйте усі способи редагування  при роботі з текстом.

 


Додаток 3.3

КАРТКА – ЗАВДАННЯ

 1. Створити новий документ у програмі InDesign.
 2. Задати вказані параметри сторінки: Формат А4, Поля по 10 мм.,розділити сторінку на дві колонки.
 3. Набрати даний текст у програмі InDesign.

Напевне, кожен із нас колись замислювався над тим, що таке рідна країна, чим вона особлива, чим вирізняється з-поміж тисяч інших країн світу. Відповісти на ці запитання непросто, адже рідна країна ~- це не просто клапоть землі на планеті, де живеш, навчаєшся, працюєш, створюєш сім’ю, — це щось значно більше, це почуття, які виникають до цього «клаптя», це бажання діяти на його благо, повага до нього. Я можу впевнено сказати, що моя Україна — найкраща країна у світі. Та чи маю я підстави стверджувати це так категорично? Що ж таке моя країна? І чому вона найкраща для мене? Україна — це славетна історія: мудрі літописці, Київ священний, дзвін козацьких шабель, гайдамацький посвист, нескінченні чумацькі шляхи, зойк кріпака на панському дворі, революційні заграви, довгоочікувана незалежність…

Україна — це чарівна природа: високі гори й неосяжні степи, плодючі чорноземи, тополя у волошковому полі, хрущі над вишнями, калина у дворі, п’янкі любисток і м’ята, верба край дороги, жовтогарячі соняшники на струнких стеблах…

Україна — це неповторна культура: ніжна лірична пісня, героїчна, сповнена патріотизму дума, вишитий рушник на покуті, розмальована святкова писанка, мова солов’їна…

Можна довго перераховувати все, чим для мене є моя країна, та чи буде тому край? Україна — це все, іцо навколо мене, усе, чим живу й про що мрію, це мої батьки, друзі, учителі. Кожен порух моєї душі, кожен мій вчинок, кожен життєвий крок стосуються моєї країни.

Однак головне, що Україна — це та земля, де я народився, де завжди на мене чекатиме батьківська домівка, зігріта теплим родинним затишком, добротою та материнською ласкою, це — моя Батьківщина, найкраща і найрід-ніша, завжди захоплива у своїй непізнаності й навіть непізнанності.

Україно! Ти для мене диво!

І нехай пливе за роком рік,

Буду, мамо, горда і вродлива,

З тебе дивуватися повік.

Ці поетичні рядки належать В. Симоненку, відданому співцеві своєї країни, який завжди із захопленням і ніжністю відгукувався про Україну. Саме він автор слів, які знає кожен із нас:

Можна все на світі вибирати, сину,

Вибрати не можна тільки Батьківщину.

Кожну державу формує народ, який живе на її теренах і творить національну культуру. Саме на підмурівку національної свідомості громадян будується країна, що посідає гідне місце серед інших країн і впливає на події у світі. Отже, держава — це передусім її народ, а свідомість народу є свідомістю його держави Про стійкість і непереможність українського народу свідчить історія його опору окупантам і створення незалежної держави. У найскрутніші для України часи, коли, здавалося, останні надії було втрачено, на захист співгромадян піднімалися творча інтелігенція, науковці, громадські діячі. Краще ніж будь-хто усвідомлюючи небезпеку втрати рідної країни, вони знаходили шляхи вирішення державних проблем, палким словом надихали зневірених, невтомно піднімали українців на боротьбу, зміцнюючи їхню віру у власні сили.

Я щиро вірю в невмирущість української нації і завжди обстоюватиму свою віру, як робили це тисячі моїх предків і як роблять це тисячі моїх сучасників, Україна вічна, бо вічний її народ. А головним підтвердженням цьому є її давня і героїчна історія, що довела: попри лагідну вдачу українці надзвичайно сильний і витривалий народ, який здатен захищати себе й боронити свою країну. Допоки буде мій народ вірити в себе, у свої сили, допоки буде шануватися, доти буде існувати й розвиватися незалежна українська держава, про неї знатиме, її поважатиме світ. Я — часточка великого народу, і цим я по-справжньому пишаюся.

Сьогодні часто можна почути, що наша країна ще дуже молода. Дещо дивно звучать такі слова, адже Україна має тисячолітню державну історію, яка сягає ще часів Київської Русі. Однак таке твердження все ж таки слушне, бо можливість по-справжньому творити власну державу українці вибороли менше двадцяти років тому, коли було проголошено незалежність України. Здавалося б, нарешті ми отримали те, заради чого сотні років відчайдушно боролися й гинули мільйони наших предків, а проте, отримавши таку бажану свободу, ми просто не знаємо, що з нею робити. У часи, коли вже жодна з країн світу не може нам диктувати свої правила, Україна, розривається щонайменше між трьома полюсами: прагне приєднатися до Європейської Спільноти, подружитися з Америкою і не зіпсувати стосунків із Росією. Тоді, коли нарешті українська мова, не скута заборонами, може повноцінно розвиватися, українці прагнуть другої державної мови. У період, коли національна економіка спромоглася вийти на світовий рівень, урядовці виступають проти вступу України до Світової організації торгівлі… На жаль, таких парадоксів дуже багато, і всі вони свідчать про те, що після здобуття довгоочікуваної незалежності наша держава опинилася сам-на-сам зі складними проблемами, які мусить вирішувати не хто інший, як її народ.

4. Застосувати всі види виділень до тексту.

5. Збережіть документ.


УРОК4: МОДЕЛЮВАННЯ ОБ’ЄКТІВ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів працювати з об’єктами, застосовувати різні оформлення об’єктів;

б) розвивальна: розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок при роботі з обєктами.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з об’єктами;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1.2. Повторення теми минулого уроку

1. Які є небезпечні фактори при роботі за комп’ютером?

2. Що необхідно робити для зняття статистичної електрики?

3. Скільки годин можна працювати за комп’ютером?

4. Назвіть вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.

1.2. Повторення теми минулого уроку

1. Яким чином можна працювати з текстом в програмі InDesing.

2. Що таке текстовий блок?

3. Перерахуйте засоби форматування тексту та охарактеризуйте їх?

4. Які види обтікання ви знаєте?

5. Які ефекти можна застосувати до тексту.

6. Яким чином видозмінюється Управляюча палітра при роботі з текстом?

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

Виконати завдання згідно зразку (Додаток 4.1.)

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

У програмі InDesign передбачено додатковий ефект дляелемента – тінь. Для того, щобзадати тінь:

1. Виділіть об’єкт інструментом Вибір.

2. Викличте контекстнеменю та виберіть пункт Тінь (Drop Shadow).

3. Активуйте опцію Тінь (DropShadow).

4. Виберіть будь-який з режимів (Mode).

5. Задайте відсоток насиченості (Opacity).

6. Визначте зміщення тіні відноснооб’єкта (xOffset / yOffset).

7. Вкажіть розмитість (Blur) та колір (Color).

8. Натисніть кнопку ОК, щоб підтвердити вибір (мал.4.2).

9. Для того, щоб вимкнути тінь, деактивуйте прапорець Тінь (Drop Shadow) воднойменному діалоговому вікні.

 

Групування об’єктів

У програмі InDesign за допомогою простих об’єктів можна створитискладні конструкції. Для прикладу намалюємо дві фігури. Якщо розташування вас задовольняє і ви не плануєте нічого змінювати, виділітьобидва об’єкти інструментом Вибір і натисніть комбінацію клавішCtrl+G або виконайте команду Об’єкт Групувати (Object Group)(мал.1)

Дві (чи більше) фігур стають єдиним цілим. Всі атрибути, які ви застосовуєте до однієї зі складових, автоматично застосовуютьсядо цілої фігури. Для того, щоб розгрупувати фігуру, виконайте командуОб’єкт Розгрупувати (Object Ungroup) (Ctrl+Shift+G)(мал.2).


(мал. 1)     (мал.2).

 

Зміна розміра та форми об’єкту

Для зміни розміру та форми об’єкту:

1. Виділіть елемент інструментом Вибір.

2. Візьміть: - вузлик зверху / знизу для зміни розміра по вертикалі;

 - вузлик cправа / зліва для зміни розміра по горизонталі;

- один з кутових вузликів для зміни розміра / форми блоку по горизонталі і вертикалі одночасно.(мал.3)


мал.3 Зміна форми об’єкта


Виділення

Програма InDesign передбачає різні методи виділення для різних елементів:

- використовуйте інструмент Вибір для виділення текстових та графічних фреймів і роботи з елементом у цілому;

- використовуйте інструмент Безпосередній вибір для виділення вмісту фрейму (графіки), його контуру та створення текстових контурів;

- використовуйте інструмент Текст для виділення та редагування тексту.

Обертання

Для обертання об’єкта використовується інструмент Обертання.

1. Виділіть об’єкт інструментом Вибір.

2. Виберіть інструмент Обертання.

3. За допомогою миші визначте вісь обертання (всередині об’єктаабо поза його межами). Не відпускаючи ліву кнопку миші повернітьоб’єкт.(мал.4)


мал.4Обертання об’єкта

 

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Для призначений інструмент Вибір?

2. Яка різниця між інструментами Вибір і Безпосередній вибір?

3.За допомогою чого змінити розмір об’єкта?

4.Перелічіть інструменти виділення.

5. Як згрупувати/розгрупувати об’єкти?

6.Як викликати палітру по роботі з об’єктами?

7. Назвіть клавіатурне скорочення Згрупувати/Розгрупувати.


ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (додаток 4.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (додаток 4.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

Б) Дотримання санітарно-технічних умов.

В) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

Б) Виконання відпрацювання завдання.

В) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

Б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

В) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.

 

 


Додаток 4.1

ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

1. Запустіть програму InDesing.

2. Створити новий документ (Файл/Новий).


3. В послідовності за допомогою інструментів малювання створюємо фігури.

 

 


Додаток 4.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ


Створити фігури за вказаним зразком, при цьому кожному елементу задати окремий колір.
УРОК 5: РОБОТА З ГРАФІКОЮ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів працювати з графікою;

б) розвивальна: розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з графічними фреймами, розміщення ілюстрацій.

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Назвіть вимоги безпеки праці перед початком роботи.

2. Назвіть вимоги безпеки праці під час роботи.

3. Опишіть раціональну робочу позу оператора комп’ютерної верстки.

4. Назвіть вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.

1.2. Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на питання:

1. Для призначений інструмент Вибір?

2. Яка різниця між інструментами Вибір і Безпосередній вибір?

3.За допомогою чого змінити розмір об’єкта?

4.Перелічіть інструменти виділення.

5. Як згрупувати/розгрупувати об’єкти?

6.Як викликати палітру по роботі з об’єктами?

7. Назвіть клавіатурне скорочення Згрупувати/Розгрупувати.

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

Показати в інтерфейсі програми місце розташування:

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Графічні елементи – невід’ємна частина будь-якого макету. Фотокартки забезпечують можливість візуального спілкування з читачем, допомагають розкрити тему статті. Одна вдала фотокартка, композиційноправильно розміщена на сторінці, привертає увагу, породжує цікавість.

Щоб додати малюнок у вільний графічний блок:

1. За допомогою інструменту Графічний блок створіть фрейм.

2. З меню Файл (File) виконайте команду Помістити (Place)Редагування графічного блоку

Створений фрейм можна редагувати незалежно від вставленої у нього ілюстрації. Для блоку доступні такі операції:

- переміщення;

- зміна розміру;

- поворот;

- нахил;

- зміна форми;

- установка кольору контуру та заливки.

Позиція та розмір графічного блоку

Позицію графічного блоку можна задати у палітрі Змінити (мал.), яка містить функції переміщення, масштабування, обертання та зсуву об’єкта за допомогою

числових значень. Палітра викликається, як і всі

інші, командою Вікно Змінити (Window Transform).

 

Вікно Змінити

 

Колірконтуру та заливки графічного блоку

Для того, щоб додати колір для фону чи контуру фрейму:

1. Виберіть фрейм інструментом Вибір.

2. Активуйте піктограму Фонна панелі Інструментів, у палітріКолір або Зразки кольору.

3. Активуйте піктограму Контур на панелі Інструментів, у палітріКолір або Зразки кольору.


4. Виберіть потрібний колір для фону чи рамки у палітрі Зразки кольору. Якщо вас цікавить градієнтна заливка, створіть новий градієнт чивикористовуйте вже існуючий (мал. 3)

 (мал. 3)Фон створений за допомогою градієнта
2.1. Демонстрація трудових прийомів

2.2. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Назвіть види фреймів.

2. Які дії можна застосовувати до графічних блоків?

3. Зміна розмірів графічних блоків.

4. Команда Обтікання.

5. Перерахуйте усі способи додавання малюнку у графічний блок.

6. Перелічіть формати збереження документів.

7.Як зробити зміну позиції малюнку?

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу (Додаток А)

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 5.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 5.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 5.1

ТЕХНОЛОГІЧНА-КАРТКА ЗАВДАННЯ

1.Створити Новий документ (Файл/Новий документ)

2. Задати параметри сторінки: Формат – А4; Орієнтація – Альбомна; Поля по 5 мм.

4. Створити фон сторінки за допомогою інструмент у Пустий фрейм

5.Залити синім кольором за допомогою палітри Кольорів за допомогою палітри Кольорів.


 

 

 1. Введення тексту за допомогою інструменту Текст 

 

 1. Створення графічних фремів .
 2. Імпорт зображень ( Файл/Імпорт)


Імпорт зображень

 

 1. Зберегти плакат під ім’ям КВППУ (формат збереження PDF).

Додаток 5.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

 1. Запустити програму InDesign (за допомогою ярлика, що на робочому столі).
 2. Створити новий документ (Файл/Новий).

 3. За допомогою інструментів створити святковий плакат.

 

 


УРОК 6: РОБОТА З ТАБЛИЦЯМИ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів створювати і редагувати таблиці сформувати практичні уміння при роботі з таблицями та їх властивостями;

б) розвивальна: розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з об’єктами;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Які є небезпечні фактори при роботі за комп’ютером?

2. Що необхідно робити для зняття статистичної електрики?

3. Скільки годин можна працювати за комп’ютером?

4. Назвіть вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.

1.2. Повторення теми минулого уроку

1.Назвіть види фреймів.

2. Які дії можна застосовувати до графічних блоків?

3. Зміна розмірів графічних блоків.

4.Команда Обтікання.

5. Перерахуйте усі способи додавання малюнку у графічний блок.

6. Перелічіть формати збереження документів.

7.Як зробити зміну позиції малюнку?

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Таблиці складаються з рядків і стовпців, які у свою чергу складаються з комірок. Комірка нагадує текстовий фрейм, в який можна додавати текст, прив'язані фрейми або інші таблиці. Таблиці можна створювати в Adobe Indesign Cs3 або імпортувати з інших програм.

Створення таблиці звичайним способом

Створена таблиця заповнює весь текстовий фрейм по ширині.

 1. За допомогою інструменту "Текст" помістіть курсор вставки туди, де необхідно створити таблицю.
 2. Виберіть команду "Таблиця" "Вставити таблицю".
 3. Вкажіть число рядків і стовпців.
 4. Якщо вміст таблиці повинен розташовуватися в декількох стовпцях або фреймах, задайте кількість рядків для верхніх і нижніх колонтитулів, інформація в яких повинна повторюватися.
 5. (Необов'язково) Задайте стиль таблиці.
 6. Натисніть кнопку "ОК".

 

 

Висота рядка таблиці визначається вибраним стилем таблиці. Наприклад, для форматування різних частин таблиці можуть використовуватися різні стилі комірок, визначені в стилі таблиці. Якщо стилі комірок містять стилі абзаців, то висота рядка в цій області визначатиметься значенням інтерлініяжу в стилі абзацу. Якщо стилі абзаців не використовуються, то висота рядка визначається значенням службового поля по замовченню в документі. Службове поле визначається значенням інтерліньяжу

Створення таблиці з існуючого тексту

Перед перетворенням тексту в таблицю переконаєтеся, що він відповідним чином підготовлений.

 1.  Підготовка тексту до перетворення включає розставляння символів початку нового абзацу, табуляторів, ком або інших символів, що розділяють стовпці. Рядки розділяються табуляторами, комами, символами початку нового абзацу або іншими символами. (У багатьох випадках текст можна перетворити в таблицю без додаткової підготовки).
 2. Інструментом "Текст" виділіть текст, який необхідно перетворити в таблицю.
 3. Виберіть команди "Таблиця" → "Перетворити текст в таблицю".
 4. В полях "Роздільник стовпців" і "Роздільник рядків" задайте, де повинні починатися рядки і стовпці. Виберіть для цього "Tab", "Кома" або "Абзац", або введіть інший символ (наприклад, крапку з комою). (Будь-який введений символ відображуватиметься в меню наступного разу при створенні таблиці з тексту).
 5. Якщо для стовпців і рядків заданий один і той же роздільник, вкажіть кількість стовпців створюваної таблиці.
 6. (Необов'язково) Задайте стиль таблиці для форматування.


 7. Натисніть кнопку "ОК".


 


Імпорт таблиць з інших програм

При імпорті електронної таблиці Microsoft Excel або документа Microsoft Word з таблицями за допомогою команди "Помістити" дані імпортуються у вигляді таблиці, доступної для редагування. Форматування налаштовується в діалоговому вікні "Параметри імпорту".

Крім того, дані з електронної таблиці Excel або таблиці Word можна вставляти в документи Indesign або Incopy. Формат тексту, що вставляється з інших програм, задається установками розділу "Обробка буфера". Якщо вибраний параметр "Лише текст", то дані відображуються у вигляді тексту з табуляцією, який не відформатований, і його потім можна перетворити в таблицю. Якщо вибраний параметр "Вся інформація", то текст, що вставляється, відображуватиметься в таблиці, яка відформатована.

Якщо текст вставляється в існуючу таблицю з іншої програми, створіть в ній достатнє для розміщення число рядків і стовпців, в установках розділу "Обробка буфера" виберіть "Лише текст" і переконаєтеся, що виділено хоч би одна комірка (за винятком випадків, коли у комірку необхідно вставити всю таблицю). Якщо потрібний більший контроль над форматуванням таблиці, що імпортується, або необхідно створити посилання на форматування електронної таблиці, краще її імпортувати командою "Помістити".

Додавання графіки в таблицю

Помістіть курсор вставки в те місце, куди необхідно додати графічний об'єкт, виберіть команду "Файл" "Помістити", потім двічі клацніть графічний файл.

Помістіть курсор вставки в те місце, куди необхідно додати графічний об'єкт, виберіть команду "Об'єкт" "Прив'язаний об'єкт" "Вставити", потім задайте параметри вставки. Пізніше в прив'язаний об'єкт можна додати графіку.

Скопіюйте графічний об'єкт або фрейм, розташуєте курсор вставки в потрібному місці, потім виберіть команду "Редагування" "Вставити". При додаванні графічного об'єкту в меншу за розміром комірку висота комірки буде збільшена, а ширина комірки залишиться сталою, тобто частина об'єкту може виявитися за правим кордоном комірки. Якщо рядок, в який поміщається графічний об'єкт, має фіксовану висоту, а висота об'єкту перевищує висоту рядка, це приведе до витіснення вмісту комірки.

Перетворення таблиці в текст

 1. За допомогою інструменту "Текст" помістите курсор вставки всередину таблиці або виділите текст в ній.
 2. Виберіть команду "Таблиця" "Перетворити таблицю в текст".
 3. В полях "Роздільник стовпців" і "Роздільник рядків" вкажіть роздільники. Для стовпців і рядків рекомендується використовувати різні роздільники (наприклад, табулятор для стовпців і знак абзацу для рядків).
 4. Натискуйте кнопку "ОК".

При перетворенні таблиці в текст рядки таблиці віддаляються, а між рядками і стовпцями вставляються вказані роздільники.

Зміна вирівнювання тексту в межах елементу таблиці

 1. За допомогою інструменту "Текст" виділіть одну або декілька комірок, які необхідно змінити.
 2. Виберіть команду "Таблиця" "Параметри комірки" "Текст".
 3. В розділі "Вертикальне виключення" виберіть пункт "Вирівняти": "Виключення вгору", "Виключення по центру", "Виключення вниз" або "По формату". Якщо вибраний параметр "По формату", задайте "Максимальний інтервал між абзацами".
 4. Для базової лінії першого рядка виберіть параметр, що визначає зрушення тексту від верху вічка. Ці параметри аналогічні відповідним параметрам в діалоговому вікні "Параметри текстового фрейма".
 5. Натисніть кнопку "ОК".


Об'єднання комірок

Якщо в одному рядку або стовпці є принаймні дві комірки, їх можна об'єднати в одну. Наприклад, можна об'єднати всі комірки, розташовані в першому рядку таблиці, і помістити у комірки, що вийшло, заголовок таблиці.

 1. За допомогою інструменту "Текст" виділите вічка, які необхідно об'єднати.
 2. Виберіть команду "Таблиця" "Об'єднати вічка".

Розбиття комірок

Комірки можна розбивати по горизонталі або по вертикалі, що дуже зручно при створенні таблиць. Можна вибрати декілька комірок і розбити їх по вертикалі або по горизонталі.

1 Помістіть курсор вставки у комірку, яку потрібно розбити, або виділіть рядок, стовбець або блок комірок.

 1. Виберіть команду "Таблиця" "Розділити комірку по вертикалі" або "Розділити комірку по горизонталі".

Обведення і заливка таблиць

Налаштувати обведення і заливку для таблиці можна декількома способами. Змінити рамку довкола таблиці, додати параметри обведення і заливки для стовпців і рядків можна в діалоговому вікні "Параметри таблиці". Щоб змінити обведення і заливку окремих комірок або колонтитулів, відкрийте діалогове вікно "Параметри комірки" або палітри "Зразки", "Обведення" і "Колір".

По замовченню форматування, вибране в діалоговому вікні "Параметри таблиці", має вищий пріоритет, ніж будь-які інші параметри форматування, застосовані до елементів таблиці. Проте якщо в діалоговому вікні "Параметри таблиці" вибраний параметр "Зберегти локальне форматування", то параметри обведення і заливки, задані для конкретних комірок, змінюватися не будуть. Якщо для таблиць і комірок використовується однакове форматування, створіть і застосуєте відповідні стилі.

Додавання обведення і заливки в діалоговому вікні "Параметри комірки" Кордону комірок, до яких застосовуватиметься форматування обведення і заливки, можна вибрати в області попереднього перегляду. Якщо потрібно змінити зовнішній вигляд всіх рядків або стовпців таблиці, використовуйте чергування шаблону обведення або візерункової заливки, при якому для другого шаблону вибрано значення "0".

 1. За допомогою інструменту "Текст" помістите курсор вставки у вічко або виділите одну або декілька вічок, для яких необхідно задати обведення або заливку. Щоб додати обведення або заливку в рядки верхніх або нижніх колонтитулів, виберіть відповідні вічка на початку таблиці.
 2. Виберіть команду "Таблиця" "Параметри вічка" "Обведення і заливка".
 3. В області попереднього перегляду вкажіть кордони, для яких буде змінено обведення. Наприклад, якщо обведення великої товщини потрібно додати лише для зовнішніх ліній деяких вічок, клацніть внутрішні лінії, щоб відмінити їх виділення. (Виділені кордони відображуються синім кольором, невиділені – сірим.)
 4. В групі "Обведення комірки" задайте товщину, зазори, типа, колір і відтінок.
 5. В групі "Заливка комірки" налаштуйте колір і відтінок.
 6. При необхідності встановіть параметри "Накладення обведення" і "Накладення заливки", потім натисніть кнопку "OК".

В области предварительного просмотра выберите нужные линии.


Чергування обведення і заливки таблиці

Щоб поліпшити зовнішній вигляд таблиці або зручність її читання, можна використовувати чергування обведення і заливки. Чергування обведення і заливки для рядків таблиці не впливає на відображення верхніх і нижніх колонтитулів. Проте чергування обведення і заливки стовпців впливає на рядки верхнього і нижнього колонтитулів.

Параметри чергування обведення і заливки має вищий пріоритет, ніж параметри обведення вічка, крім випадку, коли в діалоговому вікні "Параметри таблиці" вибраний параметр "Зберегти локальне форматування".

До і після (справа) вживання чергування заливки таблиці

 

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Як видалити стовпчик чи рядок в таблиці?

2.Як імпортувати таблицю з іншої програми?

3.З чого складається таблиця?

4. Як створити з тексту, таблицю?

5.Переміщення по таблиці за допомогою клавіатури?

6.Назвіть основні можливості при роботі з таблицями?

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (додаток 6.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (додаток 6.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 6.1

ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

1. Створити Новий документ (Файл/Создать)

2. Задати параметри документа: А4 формат,  задата поля по 10 мм.


3. Створіть Таблицю."Таблиця" "Вставити таблицю".

 

4. Введіть данні в таблицю за допомогою інструменту Текст

5. Об’єднати і залити необхідні комірки.

6. Змінити колір комірок (див.картку-завдання).


Додаток 6.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

Створити дану таблицю в програмі InDesing.


УРОК 7: ВЕРСТКА ГАЗЕТНОЇ ПОЛОСИ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів компонувати текстову інформацію згідно з правилами набору та верстки.

б) розвивальна: розвивати пам'ять увагу, пізнавальну активність, самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про верстку газетної полоси;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, інструкнивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Які є небезпечні фактори при роботі за комп’ютером?

2. Що необхідно робити для зняття статистичної електрики?

3. Скільки годин можна працювати за комп’ютером?

4. Назвіть вимоги безпеки праці в аварійних ситуаціях.


1.2. Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на питання:

1. Як видалити стовпчик чи рядок в таблиці?

2.Як імпортувати таблицю з іншої програми?

3.З чого складається таблиця?

4. Як створити з тексту, таблицю?

5.Переміщення по таблиці за допомогою клавіатури?

6.Назвіть основні можливості при роботі з таблицями?

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Верстка - одна з основних операцій виготовлення форм і фотоформ. Ця операція включає в себе формування книжкових, журнальних чи газетних смуг певного формату. У процесі верстки смуги видання набувають завершеного вигляду. Від того, як розміщені текст, таблиці, формули, ілюстративний матеріал, заголовки, залежить якість оформлення видання.

Залежно від виду друкованого видання розрізняють верстку книжкову, журнальну, газетну, акцидентні. Верстка кожного виду видання має свої особливості і виконується відповідно до правил.

Характер верстки книжково-журнальних видань залежить від групи складності.

Існує чотири групи складності верстки:

Верстка простого (суцільного) тексту;

Верстка тексту з нешрифтові виділення, таблицями, формулами;

Верстка тексту з виділеннями, таблицями, формулами, ілюстраціями з підписом, многоколонной верстка;

Складна верстка (додатково до третьої групи - композиційні виділення)

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Як виставити нумерацію сторінок.

2. Як розбити сторінку на колонки?

3. Назвіть всі способи розміщення тексту у колонки.

4. Як створюється Буквиця?

5. Перелічіть всі способи розміщення графічних елементів.

6. Перелічіть всі способи додавання Нових сторінок.

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.(Додаток А)

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 7.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 7.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.


Додаток 7.1

ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

 1. Створити новий документ у програмі InDesing.
 2. Задати параметри сторінки: Формат – А5, Поля – 5 мм., Двухсторонній розворіт, Книжкова орієнтація.
 3. Поетапно створюємо газету.


Додаток 7.2.КАРТКА-ЗАВДАННЯ

 


ТЕМА УРОКУ 8: ВЕРСТКА ВІЗИТНОЇ КАРТКИ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів працювати з малими формами акцидентної продукції.

б) розвивальна: самостійність в роботі;

в) виховна: відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування нових умінь та практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з текстом;

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, Інструктивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Як необхідно організувати робоче місце, які умови праці повинні бути створенні перед початком роботи?

2. Які перші дії необхідно виконати при аварійних ситуаціях?

3. Опишіть вимоги безпеки праці по закінченню роботи.

1.2. Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на питання:

1. Як виставити нумерацію сторінок.

2. Як розбити сторінку на колонки?

3. Назвіть всі способи розміщення тексту у колонки.

4. Як створюється Буквиця?

5. Перелічіть всі способи розміщення графічних елементів.

6. Перелічіть всі способи додавання Нових сторінок.

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Візитівка (візитна картка, businesscard) — традиційний носій контактної інформації про людину чи компанію.

В основному візитки поділяють на три умовні види:

Особисті візитки використовують при неформальному спілкуванні (візитка містить ім'я і прізвище власника, іноді телефонний номер, посада та адреса в ній не обов'язкові, стиль виконання візиток — відповідно до особистих уподобань і потреб власника).

Ділові візитки використовуються в бізнесі, на офіційних зустрічах та переговорах, для надання контактної інформації своїм майбутнім клієнтам. На них обов'язково вказуються ім'я, прізвище, посада, а також назва компанії та вид її діяльності. В оформленні таких візиток використовується фірмовий стиль компанії, логотип тощо. Такі візитки зазвичай мають строгий дизайн. У державних службовців та депутатів на візитній картці може знаходитися зображення державних відзнак, таких як прапор і герб країни. Ділова візитна картка без адреси також не відповідає нормам етикету. Винятком є дипломати і вищі державні посадові особи.

Корпоративна візитка, як правило, не містить імен і прізвищ. На ній вказується повна інформація про компанію: сфера діяльності, перелік послуг, контактні телефони, карта проїзду, адреса сайту, e-mail. Розробляється згідно з фірмовим стилем. Зазвичай має рекламний характер, в основному використовується на виставках.

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. .Що таке візітіка?

2. Назвіть види візитівок.

3. Перелічіть види оригіналів.

4. Назвіть основні правила розміщення тексту?

5. Які ефекти можна застосувати до тексту.

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 ГОД).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 9.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань (Додаток 9.2)

Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 8.1

ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

1.Запустіть програму InDesign (Пуск/Програми / AdobeInDesign).

2. Задайте параметри документа: Файл / Новий.

3. Задаємо параметри документа.

4. Створюємо графічні фрейми .

Імпортуємо зображення

5. За допомогою інструменту текст, розміщуємо текст 


Додаток 8.2

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

 1. Запустити програму InDesing.
 2. Створіть новий документ.
 3. Задайте параметри  55х95.
 4. Створити візитівку. При виконанні роботи слід користуватися зразком.

 


ТЕМА УРОКУ 9: ДРУК ДОКУМЕНТУ

Мета уроку:

а) навчальна: навчити учнів відправляти документи на друк.

б) розвивальна: самостійність в роботі;

в) виховна: виховувати дисциплінованість, відповідальність, сумлінність в роботі.

Тип уроку: формування практичних навичок.

Методи проведення:

Словесний – коротка довідка про роботу з документами, друк документів.

Практичний – практичні завдання для самостійного виконання.

Матеріально-технічне забезпечення уроку: ПК, програмне забезпечення, Інструктивно - технологічні картки, картки-завдання.

СТРУКТУРА УРОКУ

І. Організаційна частина – 5 хв.

ІІ. Вступний інструктаж – 40 хв.

ІІІ. Поточний інструктаж та самостійна робота учнів – 4 год.

ІV. Заключний інструктаж – 45 хв.

ХІД УРОКУ

І. ОРГАНІЗАЦІЙНА ЧАСТИНА (5 ХВ.):

1. Перевірка наявності учнів;

2. Перевірка готовності учнів до уроку, відповідності форми одягу;

3. Повідомлення теми і мети уроку;

4. Оголошення критеріїв оцінювання учнів на уроці.

5. Мотивація навчальної діяльності учнів.

ІІ. ВСТУПНИЙ ІНСТРУКТАЖ (40 хв.):

1. Актуалізація опорних знань учнів (15 хв.)

1.1. Повторення інструкції з охорони праці.

1. Хто допускається до роботи за комп’ютером?

2. Назвіть вимоги безпеки праці по закінченню роботи?

3. Як розміщуються всі засоби, що використовуються при роботі за комп’ютером?

1.2. Повторення теми минулого уроку

Дати відповіді на питання:

1. .Що таке візітіка?

2. Назвіть види візитівок.

3. Перелічіть види оригіналів.

4. Назвіть основні правила розміщення тексту?

5. Які ефекти можна застосувати до тексту.

1.3. Перевірка опорних знань учнів, шляхом демонстрації трудових прийомів.

- Покажіть всі способи створення нового документу;

- показати всі способи розміщення малюнків.

2. Інструктування учнів по матеріалу уроку (25 хв.)

Друк документу

Настройка всіх параметрів виводу публікації здійснюється у діалоговому вікні Друк, якевикликається командою: Файл Друк (FilePrint) (мал. 10.1).

Для того, щоб здійснити друк:

1. Переконайтесь, що ви встановили драйвер принтера.

2. Налаштуйте параметри друку.

3. Натисніть кнопку Друкувати (Print).

 

 

 (мал. 10.1) Вікно друк документу

 

Експорт файлів у форматі PDF

Експорт – це процес передачі файлу InDesign в іншу программу (напр., AdobeAcrobat) чи в інший формат (напр., EPS); ви можете зберегти ваш документ як електронну книгу, ілюстрацію чи веб-сайт.

Експорт файлу

Для того, щоб експортувати документ в інший формат:

 1. Виконайте команду Файл Експорт (File Export)(мал 10.2).
 2. Вкажіть місце, де повинен зберігатися файл.
 3. У полі Назва (Name) вкажіть ім’я файлу.
 4. У полі Тип файлу (Save as Type) виберіть один з форматів. Про
 1. експорт у різні формати читайте у наступних пунктах.
 1. Натисніть кнопку Зберегти (Save)(мал. 10.3)

2.2. Демонстрація трудових прийомів

2.3. Закріплення матеріалу вступного інструктажу

Дати відповіді на питання:

1. Як можна відкрити вікно Друк документа?.

2. Клавіатурне скорочення Друк документа?

3. З якими форматами збереження працює програма?

4. Які типи принтерів ви знаєте?

5.Опишіть  алгоритм щодо друку документу.

ІІІ. ПОТОЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ ТА САМОСТІЙНА РОБОТА УЧНІВ (4 год).

3.1. Повторення вправ для зняття напруги очей, кистей рук та для покращення мозкового кровообігу.(Додаток А)

3.2. Виконання вправ учнями, за допомогою інструктивно-технологічних карток (Додаток 10.1)

3.3. Виконання самостійних практичних завдань.(Додаток10.2)


Обхід учнів на робочих місцях

1. Цільовий практичний:

а) Підготовка і організація робочих місць.

б) Дотримання санітарно-технічних умов.

в) Здійснення самоконтролю за якістю роботи.

2. Цільовий індивідуальний:

а) Дотримання санітарно-гігієнічних умов праці.

б) Виконання відпрацювання завдання.

в) Здійснення самоконтролю за якістю робочих місць.

3. Комплексний обхід:

а) Здійснення безпечних прийомів праці.

б) Дотримання техніки безпеки на робочих місцях.

в) Виконання конкретних операцій.

4. Закріплення матеріалу поточного інструктажу.

IV. ЗАКЛЮЧНИЙ ІНСТРУКТАЖ

1. Розгляд типових помилок і характерних недоліків, розгляд шляхів їх попередження.

2. Аналіз використання правил безпеки праці та організація робочих місць.

3. Загальне підведення підсумків уроку.

4. Оцінювання результатів роботи, виконання норм.

5. Перевірка знань шляхом усного опитування.

6. Оголошення теми наступного уроку.

7. Домашнє завдання.

8. Проведення психофізіологічного розвантаження учнів.


Додаток 9.1.

ІНСТРУКТИВНО-ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА

1. Створіть новий документ: Файл/Новий.

2. Задайте параметри сторінки: Формат А3, Поля – 5 мм.

3. Створюємо Фон за допомогою інструменту прямоугольник

4. На панелі Заливка, встановлюємо колір нашого фону .

5. За допомогою інструменту Текст , розміщюємо заголовки і основний текст.

6.В такій послідовності створюємо газетну полосу.


Додаток 9.2.

КАРТКА-ЗАВДАННЯ

1.Створити новий документ А3 формату.

2.За допомогою інструментів сторити афішу.Додаток А

ВПРАВИ ДЛЯ ЗНЯТТЯ НАПРУГИ З ОЧЕЙ

Вправи виконуються сидячи або стоячи, відвернувшись від екрану при ритмічному диханні, з максимальною амплітудою руху очей.

 1. Закрити очі, сильно напружуючи очні м’язи, на рахунок 1-4, потім розкрити очі, розслабивши м’язи очей, подивитися вдалину на рахунок 1-6 (повторити 4-5 разів).
 2. Подивитися на перенісся і затримати погляд на рахунок 1-4. До втоми очі не доводити. Потім розкрити очі, подивитися вдалину на рахунок 1-6 (повторити 4-5 разів).
 3. Не повертаючи голови, подивитися направо і зафіксувати погляд на рахунок 1-4, потім подивитися вдалину прямо на рахунок 1-6.
 4. Закрити очі, не напружуючи очні м’язи, на рахунок 1-4, широко розкрити очі і подивитися вдалину на рахунок 1-6 (повторити 4-6 разів).


Додаток Б

ІНСТРУКЦІЯ

з охорони праці №76

при роботі на комп'ютерах

 1.         При виконанні робіт на комп'ютерах або інших системах з відео термінальними пристроями (ВТП) необхідно дотримуватися вимог загальної та даної інструкції з охорони праці.
 2.         До самостійної роботи на комп'ютерах допускаються особи, які пройшли медичний огляд, навчання по професії, вступний інструктаж з охорони праці та первинний інструктаж з охорони праці на робочому місці. В подальшому вони проходять повторні інструктажі  охорони праці на робочому місці один раз на семестр. Періодично медичні огляди один раз на два роки.
 3.         Під час виконання робіт на комп’ютерах або інших системах з ВТП мають місце наступні небезпечні та шкідливі фактори:

фізичні:

- підвищене значення напруги в електричному ланцюзі;

- підвищений рівень електромагнітного випромінювання;

- підвищенний рівень статичної електрики;

психофізіологічні:

- статичні та динамічні перевантаження;

- перенапруження зорового аналізатора.

1.4. Робоче місце при роботі на комп’ютерах слід розташовувати так, щоб уникнути попадання в очі прямого світла.

1.5. Зручна робоча поза при роботі на комп’ютері забезпечується регулюванням висоти робочого столу, крісла та підставки для ніг.

1.6. Всі засоби, що використовують при роботі на комп’ютері, розташовують в центрі зони зору на однаковій віддалі від очей (450-600 мм).

1.7. Робота комп’ютерів супроводжується електричним випромінюванням низьких рівнів, інтенсивність якого зменшується пропорційно квадрату відстані від екрану. оптимальною є відстань 50 см від екрану ВТП

1.8. Для нейтралізації зарядів статичної електрики рекомендується збільшувати вологість повітря в приміщенні, д виконуються роботи на комп’ютерах.

2. Вимоги безпеки перед початком роботи

2.1. Увімкнути систему кондиціювання повітря в приміщенні.

2.2. Оглянути загальний стан апаратури, перевірити справність електропроводки, штепсельних вилок, розеток, наявність заземлення.

2.3. Відрегулювати освітлення робочого місця.

2.4. Відрегулювати та зафіксувати висоту крісла, нахил його спинки відносно робочого столу

2.5. Вмикати комп’ютер в послідовності: периферія, ВТП, системний блок.

2.6. Відрегулювати яскравість свічення екрану, мінімальний розмір точки, що світиться, контрастність.

2.7. При виявленні будь-яких несправностей роботу не розпочинати, повідомити керівника.

3. Вимоги безпеки під час роботи

3.1. При виконанні робіт на комп’ютері слід сидіти прямо, не напружуватися.

3.2. Не дозволяються сторонні розмови, подразнюючі шуми.

3.3. Постійно слідкувати за функціонуванням системи опалення і кондиціювання.

3.4. Для зниження напруженості праці на комп’ютері необхідно рівномірно розподілити і чергувати характер робіт відповідно до їх складності.

3.5. Сумарна тривалість роботи за екраном ВТП при восьмигодинному робочому дні має не перевищувати 4 години в день, а за тиждень 20 годин. Кількість опрацьованих символів (знаків) на комп’ютері не більш 30 тисяч знаків за 4 години роботи

3.6. Через кожну годину праці необхідно робити перерву на 5-10 хв, через дві години – на 15 хв, під час яких рекомендується виконувати комплект вправ виробничої гімнастики. а також у спеціально обладнаних приміщеннях проводити сеанси психофізиологічного розваження.

3.7 Забороняється:

- використовувати рідині або аерозольні засоби для чищення поверхонь комп’ютера (для чищення пластмасових поверхонь використовують чисту г бавовну ганчірку, зволожену мильним розчином; екрани та захисні екрани протирають ватою, змоченою спиртом);

- самостійно ремонтувати апаратуру:

- класти будь-які речі на вузли комп’ютера;

- закривати вентиляційні отвори апаратури, що може призвести до її перегрівання і виходу із ладу.

4. Вимоги безпеки в аварійних ситуаціях

4.1. При раптовому припиненні подавання електроенергії вимкнути послідовно периферійні пристрої, ,ВТП, системний блок і витягнути штепсельні вилки з розеток.

4.2 При виявленні ознак горіння (дим, запах гару), вимкнути апаратуру, знайти джерело займання і вжити заходів для його ліквідування, повідомити керівника робіт.

В разі вимкнення пожежі негайно повідомити пожежну частину, вжити необхідних заходів для евакуації людей і приступити до гасіння первинними засобами пожежогасіння.

5 Вимоги безпеки після закінчення роботи

5.1 За вказівкою майстра в/н вимкнути системний блок Втп, периферійні пристрої Штепсельні вилки витягнути з розеток

5.2. привести до порядку своє робоче місце та здати його черговому.


Додаток В

Клавіатурні скорочення по замовченню

Клавіатурні скорочення для інструментів

Інструмент

Клавіатурне скорочення

Інструмент "Виділення"

"V", "Esc"

Інструмент "Часткове виділення"

"A"

Інструмент "Позиціювання"

"Shift"+"A"

Перемикання між інструментами "Виділення" і "Часткове виділення"

"Ctrl"+"Tab"

Інструмент "Перо"

"P"

Інструмент "Додати точку прив'язки"

=

Інструмент "Видалити точку прив'язки"

-

Інструмент "Кут" (Перетворити точку прив'язки)

"Shift"+"C"

Інструмент "Текст"

T

Інструмент "Текст по контуру"

"Shift"+"T"

Інструмент "Олівець"

"N"

Інструмент "Лінія"

\

Інструмент "Прямокутний фрейм"

Е

Інструмент "Прямокутник"

"М"

Інструмент "Еліпс"

М

Інструмент "Поворот"

R

Інструмент "Масштабування"

S

Інструмент "Нахил"

П

Інструмент "Вільна трансформація"

"E"

Інструмент "Піпетка"

И

Інструмент "Лінійка"

"К"

Інструмент "Градієнт"

Ж

Інструмент "Кнопка"

Б

Інструмент "Ножиці"

В

Інструмент "Рука"

"H"

Тимчасовий вибір інструменту "Рука"

"Пробіл" (режим макета),

"Alt" (текстовый режим) або

"Alt"+"Пробіл" (в обох режимах)

Інструмент "Масштаб"

Z

Тимчасовий вибір інструменту "Збільшення"

"Ctrl"+"Пробіл"

Перемикання між заливкою і обведенням

X

Перемикач між заливкою і обведенням

"Shift"+"X"

Перемикання між параметрами "Форматування змінює контейнер" і "Форматування змінює текст"

К

Застосувати колір

, (кома)

Застосувати градієнтну заливку

. (крапка)

Без кольору

/

Перемикання між нормальним режимом і режимом перегляду

"W"

Інструмент "Градієнтне розтушовування"

"Shift"+"G"

 


КлавіШі для пошуку і заміни тексту

Результат

Скорочення

Вставка виділеного тексту в полі "Знайти текст"

"Ctrl"+"F1"

Вставка виділеного тексту в полі "Знайти текст" і пошук наступного збігу

"Shift"+"F1"

Пошук наступного збігу тексту з поля "Знайти текст"

"Shift"+"F2" або "Alt"+"Ctrl"+"F"

Вставка виділеного тексту в полі "Замінити на"

"Ctrl"+"F2"

Заміна виділення текстом з поля "Замінити на"

"Ctrl"+"F3"

 

Клавіші для палітр "Символ" і "Абзац"

Результат

Скорочення

Відкриття діалогового вікна "Виключка"

"Alt"+"Ctrl"+"Shift"+"J"

Відкриття діалогового вікна "Лінії абзацу"

"Alt"+"Ctrl"+"J" "

Активація палітри "Символ"

"Ctrl"+"T"

Активація палітри "Абзац"

"Ctrl"+"Alt"+"T"

 

Клавіші для роботи із стилями символу і абзацу

Результат

Скорочення

Забезпечення відповідності визначення стилю символу тексту

 

Забезпечення відповідності визначення стилю абзацу тексту

Виділите текст і натискуйте клавіші "Shift"+"alt"+"ctrl"+"r"

Зміна параметрів без вживання стилю

 

Видалення стилю і локального форматування

Клацання з утриманням клавіші "Alt" імені стилю абзацу

Видалення додаткових налаштувань із стилю абзацу

Alt"+щелчок з утриманням клавіші "Shift" імені стилю абзацу

Відображення або закривання палітр "Стилі абзаців" і "Стилі символів"

відповідно "F11", "Shift"+"f11"

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методичний посібник

 

РОБОТА В ПРОГРАМІ

ВЕРСТКИ AdobeInDesign

Куклич Лариса Іванівна

Потьомкіна Ольга Андріївна

 

Редактор

Потьомкіна О. А.

Художнє оформлення

Губенко В. С.

Комп’ютерна верстка

Потьомкіна О. А.

Підписано до друку 05.І 2015 р. Папір офсетний. Гарнітура Тип Таймс.
Оригінал-макет виготовлено ДНЗЦПО ІТПД,
03067 Київ-67, вул. Полковника Шутова, 13.

 

1

 

docx
Додав(-ла)
Куклич Лариса
Додано
30 червня
Переглядів
24
Оцінка розробки
Відгуки відсутні
Безкоштовний сертифікат
про публікацію авторської розробки
Щоб отримати, додайте розробку

Додати розробку