1
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

сформулювати теорему Піфагора

а)

квадрат гіпотенузи дорівнює сумі квадратів катетів

б)

квадрат катету дорівнює сумі квадратів гіпотенуз

в)

коло трикутника дорівнює квадрату сум катетів

Ключ до тесту

1. а (5 балів)