5 клас Моя планета Земля 6 частина

Додано: 10 квітня
Предмет: Природознавство, 5 клас
Тест виконано: 113 разів
12 запитань
Запитання 1

Хижаків в екосистемі називають...


варіанти відповідей

консументами І порядку;

продуцентами;

консументами II порядку;

редуцентами.

Запитання 2

Назви теплових поясів:варіанти відповідей

жаркий, помірний, холодний;

північний помірний, жаркий, помірні;

південний холодний, жаркий, помірні;

жаркий, два помірні, два холодні.

Запитання 3

У якому тепловому поясі розміщується Україна?варіанти відповідей

У жаркому;

у північному помірному;

у північному полярному;

у південному помірному.

Запитання 4

Яка послідовність передачі сонячної енергії в ланцюзі живлення правильна?варіанти відповідей

Дубовий листок -> синиця  -» орел -» листоїд;

листоїд -> дубовий листок  -> синиця -» орел;

орел - синиця  -» листоїд  -> дубовий листок;

дубовий листок -> листоїд  -> синиця -> орел.

Запитання 5

Найбільша кількість сонячного світла й тепла потрапляє...варіанти відповідей

на екватор;

на Південний тропік;

на Північний тропік;

на полярне коло.

Запитання 6

Частина гідросфери, у якій зосереджена переважна більшість води на Землі:варіанти відповідей

вода в атмосфері

підземні води

поверхневі води

Світовий океан

Запитання 7

До біотичних факторів екосистеми зараховують...варіанти відповідей

газовий склад атмосфери;

склад ґрунту;

особливості клімату й погоди;

продуцентів, консументів, редуцентів.

Запитання 8

Вузький водний простір, що розмежовує ділянки суходолу та з'єднує водні басейни:


варіанти відповідей

шельф

протока

море

затока

Запитання 9

 Шар ґрунтового профілю, що складається з відмерлих решток трав'яної рос­линності:


варіанти відповідей

материнська порода

горизонт вимивання

гумусовий горизонт

чорнозем звичайний

Запитання 10

У якому середовищі існування живуть кальмар європейський, акула біла й афаліна чорноморська?варіанти відповідей

у наземно-повітряному

у ґрунтовому

у водному

в інших організмах

Запитання 11

Прочитай твердження. Обері ті, які вважаєш НЕправильними.варіанти відповідей

Першою ланкою в ланцюзі живлення є хижі тварини

Автотрофні організми є продуцентами

Тривалість світлового дня в певному місці в певний день року не­постійна

Усє, що оточує організм і впливає на нього, називають середо­вищем життя

Запитання 12

Прочитай твердження. Обері ті вислови, з якими ти погоджуєшсяваріанти відповідей

першою ланкою в ланцюзі живлення є продуценти

за типом живлення тварини є гетеротрофами

до складу екосистем входять лише живі організми

ряди видів організмів, у яких кожний наступний є об’єктом жив­лення попереднього, називають ланцюгами живлення.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест