5 липня о 18:00Вебінар: «Щоденні-3» та «Щоденні-5»: незамінна частина уроку в Новій українській школі

Аналіз даних за допомогою діаграм_Створення та форматування діаграм_Різновиди посилань

Додано: 2 грудня 2020
Предмет: Інформатика, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
46 запитань
Запитання 1

Психологи твердять, що людина значно краще сприймає відомості, якщо вони подані з використанням:

варіанти відповідей

 текстових даних


тексту, чисел


графічних зображень

Запитання 2

Вкажіть на табличний процесор в переліку:

варіанти відповідей

Word

Power Point


Paint

Excel

Запитання 3

Що таке гістограма?

варіанти відповідей

Кругова діаграма

Ламана

Парабола, гілки якої напрямлені в гору

Стовпчаста діаграма

Запитання 4

Розмір взуття учениць 9-го класу подано у таблиці розподілу. Виберіть правильну гістограму даної вибірки.

варіанти відповідей
Запитання 5

Для автоматизації обчислень у формулах використовуються посилання. Абсолютні посилання при переміщенні або копіюванні формул:

варіанти відповідей

змінюються незалежно від нового положення формули

змінюються частково

залишаються без змін

змінюються залежно від нового положення формули

Запитання 6

Як називається окремий аркуш у вигляді двовимірної таблиці в середовищі MS Excel?

варіанти відповідей

робочою книгою

листом діаграми

робочим документом

робочим листом

Запитання 7

Для зручності копіювання даних у формулах використовуються посилання. Які види посилань можуть використовуватися у формулах?

варіанти відповідей

відносні

змішані

адресні

порівняльні

абсолютні

Запитання 8

В формулах можуть використовуватися посилання на комірки. Вкажіть відносне посилання.

варіанти відповідей

A$5

A5

$A$5

$A5

Запитання 9

Для виділення несуміжних комірок робочого аркуша Excel необхідно натиснути клавішу

варіанти відповідей

Ctrl

Alt

Shift

Tab

Запитання 10

В електронній таблиці виділено блок А5:В7. Скільки комірок виділено?

варіанти відповідей

3

5

6

9

Запитання 11

Стовпці електронної таблиці:

варіанти відповідей

позначаються літерами латинського алфавіту

 нумеруються

позначаються літерами кирилиці

іменуються користувачем довільним чином

Запитання 12

Щоб додати заголовок діаграми 

варіанти відповідей

на вкладці Макет визначаємо відповідну команду – Назва діаграми. Потім на діаграмі виділяємо напис та з клавіатури вводимо потрібний текст

на вкладці Вставка обираємо команду Підпис, вводимо текст заголовка

на вкладці Конструктор обираємо команду Заголовок, вводимо в написі потрібний текст

в контексному меню діаграми команда Додати дані - Заголовок - вводимо текст заголовка

Запитання 13

ця вкладка дозволяє змінити чи уточнити вигляд обраної діаграми: тип, макет, стиль... 


варіанти відповідей

макет

конструктор

формат

вставка

Запитання 14

Основні складові діаграми?

варіанти відповідей

легенда

область побудови

рамка

назва діаграми

ряди даних

вісь категорій

Запитання 15

Секторна діаграма -

варіанти відповідей

діаграма, яка призначена для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі

це діаграма, яку доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел

це діаграма, яку використовують для демострації взаємозв'язку між значеннями двох змінних, коли значення однієї величини залежить від значення іншої

Запитання 16

Точкова діаграма

варіанти відповідей

діаграма, яка призначена для відображення частки кожного окремого числа в їх загальній сумі

це діаграма, яку доцільно створювати тоді, коли потрібно порівняти значення одного або кількох наборів чисел

це діаграма, яку використовують для демострації взаємозв'язку між значеннями двох змінних, коли значення однієї величини залежить від значення іншої

Запитання 17

Вкажіть на гістограму

варіанти відповідей
Запитання 18

Дай відповідь на запитання:

Яке розширення мають файли Ексель?

варіанти відповідей

.jpg

.txt

.xlsx

Запитання 19

Як називається документ, створений в табличному процесорі MS Excel?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

Книга

Таблиця

База даних

Аркуш

Публікація

Запитання 20

Яку кількість осей мають об'ємні діаграми?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

8

2

3

4

6

Запитання 21

Які існують основні типи діаграм?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

Кругова

Точкова

Гістограма

Деревоподібна

Кільцева

Циліндрична

Запитання 22

Який тип діаграми зображено на малюнку?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

точкова

кругова

блоки з областями

листкова діаграма

кільцева

поверхнева

Запитання 23

Діаграми призначені :

варіанти відповідей

для розрахунків

для роботи з текстом

для графічного відображення числових даних

Запитання 24

Вкажіть на пелюсткову діаграму

варіанти відповідей
Запитання 25

Вкажіть на лінійчасту діаграму

варіанти відповідей
Запитання 26

Виберіть абсолютний тип адресації?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

А1

A$1

$A1

$A$1

Запитання 27

Які дії потрібно виконати, щоб клітинка стала активною?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

натиснути клавішу Esc

навести вказівник і клацнути по клітинці лівою кнопкою миші

стати у рядок формул

Запитання 28

Що таке табличний процесор?

(оберіть 1 правильну відповідь)

варіанти відповідей

прикладна програма, яка призначена для опрацювання даних поданих у електронних таблицях

послідовність дій, що веде до певного результату

електронна таблиця

Запитання 29

Для таблиць використовують лише один вид діаграми?

варіанти відповідей

Так, існує лише 1 вид діаграм

Ні,снує декілька видів діаграм.

Запитання 30

Який тип діаграми зображено на малюнку?

варіанти відповідей

точкова

деревоподібна

блоки з областями

листкова діаграма

біржова

поверхнева

Запитання 31

Який тип діаграми зображено на малюнку?

варіанти відповідей

точкова

деревоподібна

блоки з областями

листкова діаграма

біржова

поверхнева

Запитання 32

Чи можна встановити зміни в діаграмі після її побудування?

варіанти відповідей

Так, можна

Ні, не існує такої можливості

Запитання 33

Чи можна змінити тип діаграми після її побудування?

варіанти відповідей

Так, можна

Ні, не існує такої можливості

Запитання 34

Щоб на діаграмі були присутні вертикальні лінії сітки

варіанти відповідей

в контексному меню діагами - Область побудови - Сітка - Вертикальна - проміжні

на вкладці Макет – Сітка – Вертикальна – Проміжні лінії.

на вкладці Конструктор – Сітка – Вертикальна – Проміжні лінії

в контексному меню вісі значень - Додати проміжні лінії сітки

в контексному меню вісі категорій - Додати проміжні лінії сітки

Запитання 35

цей тип діаграми використовують для порівняння значень кількох рядків споріднених даних. Окремі значення зображуються як вертикальні стовпчики, висота яких визначає значення відображеної величини.


варіанти відповідей

з областями

графік

секторна

гістограма

Запитання 36

Щоб додати заголовок діаграми 

варіанти відповідей

на вкладці Макет визначаємо відповідну команду – Назва діаграми. Потім на діаграмі виділяємо напис та з клавіатури вводимо потрібний текст

на вкладці Вставка обираємо команду Підпис, вводимо текст заголовка

на вкладці Конструктор обираємо команду Заголовок, вводимо в написі потрібний текст

в контексному меню діаграми команда Додати дані - Заголовок - вводимо текст заголовка

Запитання 37

 якщо в діаграмі використано кілька кольорів, цей елемент містить пояснення, який колір зображує певну категорію відображених даних. 


варіанти відповідей

контексне меню

область побудови

коментарі

легенда

історія створення

Запитання 38

Яка діаграма найбільш доречна для відображення даних таблиці?

варіанти відповідей

Гістограма     

Секторна діаграма

Точкова діаграма

 Графік

Запитання 39

На яких ділянках графіка функція зростає?

варіанти відповідей

з 1 до 3

з 4 до 11

з 21 до 23

з 17 до 20

Запитання 40

Вкажи, які дані зображені на діаграмі?

варіанти відповідей
Запитання 41

Вкажи тип діаграми.

варіанти відповідей

секторна діаграма

графік

точкова діаграма

гистограма діаграма

Запитання 42

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?

варіанти відповідей

Підписи даних

Легенду

 Елементи даних


Область діаграми

Запитання 43

Який об'єкт діаграми виділено на малюнку червоним прямокутником?

варіанти відповідей

варіанти відповідей

 Підписи даних

Область діаграми

Заголовок діаграми

Легенда

Запитання 44

Чи можна на діаграмі поміняти місцями рядки та стовпці?

варіанти відповідей

 ТАК

 НІ

Запитання 45

Оберіть позначку, яка вказує на розташування назв осей

варіанти відповідей

1

2

3

4

5

6

Запитання 46

У якій вкладинці на стрічці знаходиться інструмент для додавання діаграми?

  

варіанти відповідей

Головна

 Формули

Вставка

Дані

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест