Атмосфера її склад а будова
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

З перших хвилин нас оточує...

а)

Повітря.

б)

Азот.

в)

Вуглекислий газ.

Ключ до тесту

1. а (12 балів)