Біоорганічна хімія

Додано: 20 травня 2020
Предмет: Хімія
Тест виконано: 111 разів
35 запитань
Запитання 1

Як називається альдегід СН3СОН

варіанти відповідей

Бутаналь

Пропаналь

Пентаналь

Етаналь

Запитання 2

Як називається кислота С5Н11СООН

варіанти відповідей

Гексанова

Пентанова

Бутанова

Гептанова

Запитання 3

Які сполуки відносять до гетерофункціональних?

варіанти відповідей

Масляна кислота, піровиноградна кислота, пропаналь

Піровиноградна кислота, яблучна кислота, саліцилова кислота

Аміноетанол, стеаринова кислота, валер'янова кислота

Аміноетанол, масляна кислота, мурашиний альдегід

Запитання 4

Як називається кислота С17Н33СООН

варіанти відповідей

Пальмітинова

Стеаринова

Олеїнова

Арахінова

Запитання 5

Якою хімічною реакцією можна виявити альдегідну групу?

варіанти відповідей

Реакцією Кучерова

Реакцією Фоля

Взаємодією з Н2

Реакцією "срібного дзеркала"

Запитання 6

Воски - це естери:

варіанти відповідей

Триатомного спирту гліцерину та вищих жирних кислот

Двохатомного спирту гліколю та вищих жирних кислот

Вищих жирних кислот і спиртів, що містять парне число атомів Карбону

Запитання 7

Гліколіпіди містять у своєму складі залишки...

варіанти відповідей

Вуглеводів

Білків

Фосфорної кислоти

Гліцерину

Запитання 8

Функціональні групи в молекулі фруктози:

варіанти відповідей

Альдегідна та спиртові гідроксогрупи

Карбокси- та спиртові гідроксогрупи

Кетогрупа та спиртові групи

Альдегідна і карбонільна групи

Запитання 9

Сахароза складається із:

варіанти відповідей

Манози і глюкози

Галактози і глюкози

Глюкози, фруктози

Галактози, фруктози

Запитання 10

Резервний вуглевод для рослин - це:

варіанти відповідей

Крохмаль

Глікоген

Клітковина

Декстрин

Запитання 11

До дисахаридів належать

варіанти відповідей

Глюкоза, галактоза

Сахароза, фруктоза

Лактоза, сахароза

Фруктоза, крохмаль

Запитання 12

Як називають мальтозу?

варіанти відповідей

Солодовий цукор

Виноградний цукор

Тростинний цукор

Молочний цукор

Запитання 13

З яким з реагентів не буде реагувати глюкоза:

варіанти відповідей

Ag2O

NaOH

FeCl3

Сu(ОН)2

Запитання 14

Із яких моносахаридних ланок побудована целюлоза?

варіанти відповідей

Альфа-глюкоза

Бета-глюкоза

Альфа-галактоза

Альфа-маноза

Запитання 15

Аміноспирти містять функціональні групи:

варіанти відповідей

Карбоксильну і аміногрупу

Гідроксильну і аміногрупу

Альдегідну і аміногрупу

Карбоксильну і гідроксильну

Запитання 16

Зв'язок між двома амінокислотними залишками:

варіанти відповідей

Водневий

Пептидний

Глікозидний

Іонний

Запитання 17

Денатурацію білків викликають фактори:

варіанти відповідей

Радіація, ультрафіолет

Бромна вода

Глюкоза

Розчин NaCl 0.9

Запитання 18

Білки це високомолекулярні природні сполуки, які є полімерами

варіанти відповідей

Амінокислот

Гідроксокислот

Моносахаридів

Оксокислот

Запитання 19

Вторинна структура білка підтримується зв'язками

варіанти відповідей

Водневими

Пептидними

Іонними

Дисульфідними

Запитання 20

Третинна структура білка підтримується зв'язками

варіанти відповідей

Пептидними

Іонними

Водневими

Дисульфідними

Запитання 21

До складних ліпідів належать

варіанти відповідей

Фосфатидилхоліни

Воски

Триацилгліцериди

Сфінгомієліни

Запитання 22

Холестерин виконує в організмі такі функції:

варіанти відповідей

Компонент клітинних мембран

Субстрат для синтезу жовчних кислот

Субстрат для синтезуD3

Енергетичний субстрат

Запитання 23

Яку функцію виконують жовчні кислоти?

варіанти відповідей

Емульгують жири


Активують амілазуСинтезують жири

Інгібують ліпазу

Запитання 24

До полісахаридів належать:

варіанти відповідей

Крохмаль, сахароза, гіалуронова кислота

Крохмаль, целюлоза, холестерин

Крохмаль, целюлоза, гіалуронова кислота

Целюлоза, сахароза, лактоза

Запитання 25

В організмі людини естерами є:

варіанти відповідей

Білки

Жири

Вуглеводи

Гормони

Запитання 26

Функціональні групи оксокислот:

варіанти відповідей

Альдегідна і гідроксильні

Альдегідна (кетогрупа) і аміногрупа

Кетогрупа (альдегідна) і карбоксильна

Аміногрупа і кетогрупа

Запитання 27

Мальтоза є проміжною сполукою під час гідролізу

варіанти відповідей

Крохмалю

Білків

Сахарози

Фруктози

Запитання 28

Харчові волокна адсорбують:

варіанти відповідей

Токсичні речовини

Гемоглобін

Фосфати

Еритроцити

Запитання 29

До якої групи вуглеводів відноситься целюлоза?

варіанти відповідей

Гомополісахариди

Гетерополісахариди

Дисахариди

Моносахариди

Запитання 30

Пептиди синтезуються врезультаті реакції:

варіанти відповідей

Полімеризації

Поліконденсації

Гідролізу

Естерифікації

Запитання 31

Якісна реакція на пептидний зв'язок:

варіанти відповідей

Біуретова

Фоля

Ксантопротеїнова

Біаля

Запитання 32

Внаслідок відновлення глюкози воднем утворюється:

варіанти відповідей

Сорбіт

Маніт

Глюконова кислота

Гліцерин

Запитання 33

Внаслідок неповного окиснення глюкози утворюється

варіанти відповідей

Сорбіт

Маніт

Глюконова кислота

Гліцерин

Запитання 34

Яка основна функція вуглеводів?

варіанти відповідей

Енергетична

Структурна

Захисна

Терморегуляційна

Запитання 35

Метаболічна функцію виконують в організмі...

варіанти відповідей

Жири

Білки

Вуглеводи

Аміноспирти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест