Червона книга України, Чорний список, Зелена книга України

Додано: 2 квітня
Предмет: Біологія, 11 клас
Тест виконано: 86 разів
16 запитань
Запитання 1

Основним показником, за яким визначається стан біорізноманіття, є

варіанти відповідей

Індекс живої природи

Індекс живої природи

Індекс цілісності біорізноманіття

Індекс Червоного списку МСОП

Запитання 2

Індекс Червоного списку Міжнародної спілки охорони природи

варіанти відповідей

відбиває стан світової біорізноманітності і розраховується на основі зібраних даних про популяції хребетних видів і усереднену динаміку їх чисельності

характеризує зміни в поширенні видів

аналізує зміни всередині виду

відстежує ризики вимирання видів

Запитання 3

Індекс живої природи

варіанти відповідей

характеризує зміни в поширенні видів

відбиває стан світової біорізноманітності і розраховується на основі зібраних даних про популяції хребетних видів і усереднену динаміку їх чисельності

аналізує зміни всередині виду

відстежує ризики вимирання видів

Запитання 4

Перший міжнародний червоний список під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО (міжнародної спілки охорони природи), який було названо «Червоною книгою фактів (Red data book)» та надруковано на папері червоного кольору у

варіанти відповідей

1949 році

1953 році

1961 році

1980 році

Запитання 5

Червона книга України

варіанти відповідей

офіційний державний документ, містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження

міжнародний перелік рослин і тварин, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року

офіційний державний документ для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання природних рослинних угрупувань

відбиває стан світової біорізноманітності і розраховується на основі зібраних даних про популяції хребетних видів і усереднену динаміку їх чисельності

Запитання 6

Перше видання Червоної книги України вийшло у

варіанти відповідей

1949 році

1980 році

1996 році

2009 році

Запитання 7

Станом на квітень 2019 року до Червоної книги України занесено

варіанти відповідей

85 видів

382 види

1369 видів

542 види

Запитання 8

Занесені до Червоної книги України види підлягають охороні

варіанти відповідей

на території Европи

на території окремих областей України

на всій території України, у межах її континентального шельфу та виключної морської економічної зони

на території окремих регіонів України

Запитання 9

Яку тварину зображено на емблемі Всесвітнього фонду дикої природи (World Wide Fund for Nature)


варіанти відповідей
Запитання 10

Згідно законодавства України кожні 10 років має виходити нове видання. У проміжках види можуть заноситися до Червоної книги України окремими наказами Міністерства екології України, що на практиці робиться лише у особливих виключних випадках.

Яку тварину було занесено до Червоної книги України у 2017 році?

варіанти відповідей

коня Прежевальського

лося

сон великий

зубра

Запитання 11

Критерію "вразливі види" в Червоній книзі України підлягають

варіанти відповідей

види, про які після неодноразових пошуків, проведених у типових місцевостях або в інших відомих та можливих місцях поширення, відсутня будь-яка інформація про наявність їх у природі чи спеціально створених умовах

види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека

види, які у найближчому майбутньому можуть бути віднесені до категорії зникаючих, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій

види, які зникли в природі, але збереглися у спеціально створених умовах

Запитання 12

Критерій "неоцінені види" в Червоній книзі України мають

варіанти відповідей

види, які не можна віднести до жодної із зазначених категорій через відсутність необхідної повної і достовірної інформації

види, про які відомо, що вони можуть належати до категорії зникаючих, вразливих чи рідкісних, але ще не віднесені до неї

види, популяції яких невеликі і на даний час не належать до категорії зникаючих чи вразливих, хоча їм і загрожує небезпека

види, які перебувають під загрозою зникнення у природних умовах і збереження яких є малоймовірним, якщо триватиме дія факторів, що негативно впливають на стан їх популяцій

Запитання 13

Кожен видовий нарис у Червоній книзі України займає одну сторінку, містить кольорові фото або малюнок виду, карту поширення в Україні, та необхідну інформацію.

Яка інформація не стосується нарису Червоної книги?

варіанти відповідей

таксономічна належність

ареал виду та його поширення в Європі

причини зменшення чисельності

морфологічні ознаки

Запитання 14

Чорний список видів

варіанти відповідей

офіційний державний документ для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання природних рослинних угрупувань

міжнародний перелік рослин і тварин, які зникли з лиця Землі, починаючи з 1600 року

офіційний державний документ, містить перелік рідкісних, вразливих і зникаючих видів тваринного і рослинного світу у межах України, а також узагальнені відомості про сучасний стан цих видів і заходи щодо їх збереження

перший міжнародний червоний список під егідою міжнародної неурядової організації при ЮНЕСКО

Запитання 15

У Чорний список МСОП (міжнародної спілки охорони природи) занесено

варіанти відповідей

844 види вимерлих тварин

824 види вимерлих тварин

842 види вимерлих тварин

482 види вимерлих тварин

Запитання 16

Офіційний державний документ для розроблення охоронних заходів щодо збереження, відтворення та використання природних рослинних угрупувань

варіанти відповідей

Червона книга України

Чорний список видів тварин

Зелена книга України

Червоний список МСОП

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест