Самостійна робота "Рух та взаємодія"
9 запитань
Оцінка
12 / 12 балів
Сума балів
12 / 12
Результат
100 %
Точність
100%
Правильно
Неправильно
9 правильних
0 неправильних
Всього часу 227 сек
Ср. час / запитання 25.2 сек
Ознайомитися з відповідями
1.

Чому дорівнює модуль результуючої сили, що діють на автомобіль масою 800 кг, якщо рівняння його руху має наступний вигляд: х = 2 + 3t + 4t2 ?

1

3,2 кН

2

3200 Н

3


6400 Н

— ваша відповідь
4


6,4 кН

— ваша відповідь
1 балів
2.

Як зміниться сила гравітаційної взаємодії між тілами, якщо відстань між ними зменшити у 4 рази?

1

Збільшиться у 16 разів

— ваша відповідь
2

Зменшиться у 16 разів

3

Збільшиться у 4 рази

4

Зменшитьсяу 4 рази

1 балів
3.

На тіло масою 1 кг діють сили 6 Н і 8 Н, спрямовані перпендикулярно одна до одної. Чому дорівнює прискорення тіла?

1

2 м/с2

2

48 м/с2

3

10 м/с2

— ваша відповідь
4

12 м/с2

1 балів
4.

Мотоцикліст, маса якого разом із мотоциклом становить 180 кг, розганяється на горизонтальній дорозі. Визначте прискорення мотоцикла, якщо його сила тяги дорівнює 216 Н, а коефіцієнт опору руху – 0,02. 

1

0,8 м/с2

2

0,4 м/с2

3

1 м/с2

— ваша відповідь
4

1,6 м/с2

2 балів
5.

Автобус рухається прямою дорогою з постійною швидкістю

1

Прискорення автобуса постійне й не дорівнює нулю

2

Рівнодійна всіх прикладених до автобуса сил дорівнює нулю.

— ваша відповідь
3

Прискорення автобуса дорівнює нулю

— ваша відповідь
4

На автобус діє лише сила реакції опори з боку дороги.

5

На автобус діє лише сила тяжіння

1 балів
6.

Назвіть сили, які позначені цифрами 1,2,4.

Оберіть правильну відповідь

1

4 - сила тяжіння, 2 - сила реакції опори, 1 - сила тертя,

2

1- сила тяжіння, 2 - сила реакції опори, 4 - сила тертя,

— ваша відповідь
3

2 - сила тяжіння, 4 - сила реакції опори, 1 - сила тертя,

4

2 - сила тяжіння, 1 - сила реакції опори, 4 - сила тертя,

1 балів
7.

За графіком залежності швидкості руху тіла від часу (див. рисунок) знайти ділянку, на якій рівнодіюча всіх тіл дорівнювала нулю.

1

АВ

2

ВС

— ваша відповідь
3

СD

4

DE

1 балів
8.

Під час гальмування модуль прискорення поїзда дорівнював 0,2 м/с2, а швидкість його руху зменшилася від 18 до 12 м/с. Скільки часу тривало гальмування?

1

10 c

2

20 c

3

30 c

— ваша відповідь
4

40 c

1 балів
9.

Автомобіль масою 4 т піднімається на гору з кутом нахилу 1,14о. Коефіцієнт тертя становить 0,04, а прискорення автомобіля 0,15 м/с2 . Визначити силу тяги автомобіля.

1

3,2 кН

2

1,8 кН

— ваша відповідь
3

0,9 кН

4

4,8 кН

3 балів