22 червня о 18:00Вебінар: Telegram для навчання: практичні кейси зі створення вчителем каналу та бота

Ділові папери. Характеристика

Додано: 9 грудня 2020
Предмет: Українська мова, 11 клас
Тест виконано: 29 разів
12 запитань
Запитання 1

1.Характеристика — це:

варіанти відповідей

офіційний документ, у якому подаються короткі відомості про навчання, трудову діяльність та професійні ус­піхи й досягнення особи, яка його складає

офіційний документ, у якому коротко викладаються осо­бисті, освітні, професійні відомості про особу.

офіційний документ, у якому в офіційній формі викладено гро­мадську думку про працівника як члена колективу і який складається на його вимогу.

офіційний документ, адресований установі чи вповноваженій особі, у якому викладається певне прохання з його коротким обґрунтуванням.

Запитання 2

2.Відомості про особу, якій видається характеристика, викладаються:

варіанти відповідей

у будь-якій послідовності.

у послідовності, що зумовлюється ступенем важли­вості тієї чи іншої інформації.

у хронологічній послідовності.

у послідовності, що чітко визначається стандарта­ми оформлення документів щодо особового складу.

Запитання 3

3.За походженням характеристика — це:

варіанти відповідей

стандартний документ.

офіційний документ.

особистий документ.

приватний документ

Запитання 4

4.Характеристику пишуть...

варіанти відповідей

в одному примірнику

у двох примірниках

у п'яти примірниках

у чотирьох примірниках

Запитання 5

5.Текст характеристики складають від...

варіанти відповідей

першої особи

другої особи

третьої особи

від будь-якої особи

Запитання 6

6. Другий примірник (копію) характеристики...

варіанти відповідей

відправляють в архів

підшивають до особової справи

видають особі

другого примірника немає

Запитання 7

7.Назва документа пишеться...

варіанти відповідей

з великої літери у верхньому рядку справа

з малої літери після тексту

з великої літери на середині рядка

назва документа не пишеться

Запитання 8

8.Усі реквізити характеристики наявні,ОКРІМ...

варіанти відповідей

дата складання

оцінювання рис особистості

підпис особи, яка видала характеристику

наявність водійських прав

Запитання 9

9. Яким стилем мовлення пишеться характеристика?

варіанти відповідей

публіцистичним

розмовним

науковим

офіційно-діловим

Запитання 10

10.Характеристику...

варіанти відповідей

пишуть лише від руки

пишуть від руки, або друкують

лише друкують

заповнюють у спеціальний бланк

Запитання 11

11.Виберіть реквізити, які наявні в характеристиці

варіанти відповідей

Відомості про склад сім'ї

Прізвище, ім'я, по батькові особи, на яку складають характеристику

Печатка установи

Розмір заробітної плати

Запитання 12

12.Знайдіть лексичні помилки

варіанти відповідей

приймати активну участь

займатися усилено

особиста думка

добре ставлення

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест