14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Директорія. Окупація УНР більшовиками й білогвардійцями гр.112

Додано: 23 жовтня 2020
Предмет: Історія України, 10 клас
13 запитань
Запитання 1

Що спричинило виголошення Ф. Швецем такої промови:

«Віднині зливаються в одно вікáми відділені одна від одної частини України — Галичина, Буковина, Закарпаття і Придніпровська Україна — в одну Велику Україну… Віднині Український народ, звільнений могутнім поривом своїх власних сил, має змогу об’єднати всі зусилля своїх синів для створення нероздільної незалежної Української Держави на добро і щастя українського народу…»?

варіанти відповідей

проголошення незалежності УНР

укладення Варшавської угоди

повалення більшовицького режиму в Україн

підписання Акта Злуки УНР та ЗУНР

Запитання 2

Укажіть складові політики «воєнного комунізму», здійснюваної в Україні в 1919—1921 рр.

варіанти відповідей

націоналізація підприємств великої промисловості, транспорту та банків

здійснення грошової реформи та введення в обіг забезпечених золотом «червонців»

запровадження розкладки на продовольство та сільськогосподарську сировину

передання дрібних підприємств кооперативним артілям та приватним особам

проведення насильницької суцільної колективізації селянських господарств

викуп державою поміщицьких земель та їх зрівняльний розподіл між селянами

запровадження загальної трудової повинності

Запитання 3

Яка інституція в січні 1919 р. легітимізувала владу Директорії УНР?

варіанти відповідей

Світовий конгрес українців

Національний конгрес

Хліборобський конгрес

Трудовий конгрес

Запитання 4

Які три армії утворили «трикутник смерті», у якому опинилося українське військо восени 1919 року?

варіанти відповідей

Добровольча армія А.Денікіна,війська Антанти, Червона армія

Червона армія, польська армія, Добровольча армія А.Денікіна

Червона армія, Донська армія, війська Антанти

Червона армія,Російська армія Врангеля, військові сили Антанти

Запитання 5

Директорія здобула владу за підтримки

варіанти відповідей

підрозділів Робітничо-Селянської Червоної Армії.

окупаційних військ держав Антанти.

селянських повстанських загонів.

з’єднань Добровольчої армії.

Запитання 6

Коли було проголошено Українську Соціалістичну Радянську Республіку (УСРР)?


варіанти відповідей

квітень 1918 р.

травень 1918 р.

січень 1919 р.

серпень 1919 р.

Запитання 7

Оберіть три твердження, які стосуються явища "отаманщина":

варіанти відповідей

ворожнеча між окремими отаманами 

консолідували (обєднували) національні військові сили

часто змінювали свою політичну орієнтацію

переслідували власні інтереси

вобвали на боці Диреткоріі

Запитання 8

Рішення, ухвалене на III Всеукраїнському з’їзді рад:

варіанти відповідей

анулювання Брест-Литовського мирного договору.

затвердження нового парламенту УСРР — Трудового Конгресу.

  проголошення повалення Української Держави Павла Скоропадського.

  ухвалення конституції Української Соціалістичної Радянської Республіки.

Запитання 9

Вкажіть дату подіі, яка увійшла в історію під назвою "Киівська катастрофа":

варіанти відповідей

серпень 1919 р.

січень 1919 р.

квітень 1919 р.

листопад 1918 р.

Запитання 10

Установіть хронологічну послідовність подій


А Перший «Зимовий похід» Армії УНР

Б «Київська катастрофа»

В Прихід до влади Директорії УНР

Г Трудовий конгрес

варіанти відповідей

А Б В Г

В Г Б А

Г Б А В

А В Г Б

Запитання 11

Впізнайте історичну особу за описом: "український політичний і військовий діяч, командувач Революційної повстанської армії України, керівник 

селянського повстанського руху 1918–1921 років, відомий анархіст і тактик ведення партизанської війни"

варіанти відповідей

М.Омелянович-Павленко

Борис Мартос

Симон Петлюра

Нестор Маxно

Запитання 12

Розгляньте плакат. Якій політичній силі він належить?

варіанти відповідей

Добровольчій армії А.Денікіна

Червоній арміі

Революційно-повстанській арміі України Н.Маxна

Директоріі

Запитання 13

Хто очолив Перший зимовий похід?

варіанти відповідей

Євген Коновалець

М.Омелянович-Павленко

С.Петлюра

В.Тютюнник

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест