18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ДПА Березнюк М. Варіант № 10

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с.

Додано: 14 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 48 разів
12 запитань
Запитання 1

 Порівняйте 24 хв. і 2 ∕ 5 год.


варіанти відповідей

24 хв. > 2 ∕ 5 год.

не можна порівняти

24 хв. < 2 ∕ 5 год.

24 хв. = 2 ∕ 5 год.

Запитання 2

Яка з числових нерівностей є правильною?


варіанти відповідей

-7,5 > -3,5 

-45 < -37

999 > 1001 

0 < -2,7

Запитання 3

Округліть число 4,38 до десятих.

варіанти відповідей

4,38

4,39

4,4

4,3

Запитання 4

Який вираз є квадратом двочлена Зα5Ь2?


варіанти відповідей

10Ь4     

10Ь4

25Ь4

25Ь4

Запитання 5

Скоротіть дріб.

варіанти відповідей

√α̅ - 4

√α̅ + 4

α + 4

α - 4

Запитання 6

Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння х2 + 18х - 5 = 0?


варіанти відповідей

9  

-2,5

-9

-5

Запитання 7

Яка сума приросте на рахунку вкладника через рік, якщо він поклав до банку 500 грн під 15% річних?


варіанти відповідей

575 грн   

501,5 грн

507,5 грн  

75 грн

Запитання 8

Знайдіть шостий член арифметичної прогресії, якщо її перший член

а1 = 3,4, а різниця d = 0,2.


варіанти відповідей

8   

4,2     

4,4  

1,2

Запитання 9

У трикутнику АВС ∠.А = 30°, ∠B =45°. Яка сторона трикутника є найбільшою?     


варіанти відповідей

АС

BC

визначити неможливо   

АВ

Запитання 10

Довжини сторін паралелограма відносяться як 3 : 4, а його периметр дорівнює 70 см. Знайдіть меншу сторону паралелограма.

варіанти відповідей

5 см

30 см

15 см

60 см

Запитання 11

Навколо кола описано чотирикутник АВСD, у якого АВ = 14 см, ВС = 16 см, АО = 18 см. Знайдіть довжину сторони СD.


варіанти відповідей

14 см

28 см   

20 см 

7 см

Запитання 12

Обчисліть а̅ • Ь̅, якщо | α̅ | = 5, | Ь̅ | = 4, ∠( α̅ Ь̅) = 60°.

варіанти відповідей

10√2̅

10√3̅

20√3̅

10

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест