18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ДПА Березнюк М. Варіант № 24

Тест створено відповідно до першої частини збірника "Підсумкові контрольні роботи з математики. 9 клас" . Березняк М. В. - Тернопіль : Видавництво "Підручники і посібники", 2020. — 64 с.

Додано: 15 березня 2020
Предмет: Математика, 9 клас
Тест виконано: 5 разів
12 запитань
Запитання 1

Виконайте ділення

варіанти відповідей

21∕5

11114

312

22∕5

Запитання 2

Запишіть 12 км + 150 м у метрах.

варіанти відповідей

255 м

650 м

25012 м

300 м

Запитання 3

Обчисліть значення виразу (-1,6 + 3,6)3.


варіанти відповідей

8

16

4

32

Запитання 4

Подайте у вигляді степеня вираз α-10 • а0 ∶ а-5.

варіанти відповідей

α-5

α2

α-15

α5

Запитання 5

Спростіть вираз

варіанти відповідей
Запитання 6

Чому дорівнює сума коренів квадратного рівняння 2х2 + 6х - 15 = 0?


варіанти відповідей

3

-3

15

-152

Запитання 7

Відомо, що α < b. Яка з нерівностей є істинна?

варіанти відповідей

α + 7 > b + 7

-7α > -7b

-7α < -7b

α ∕ 7 < b ∕ 7

Запитання 8

При яких значеннях х графік функції у = k ∕ х проходить через

точку А(27; -14)?


варіанти відповідей

-4

4

-14

не існує

Запитання 9

Знайдіть діагональ прямокутника зі сторонами 6 см і 8 см.  

варіанти відповідей

14 см

10 см

16 см

8 см

Запитання 10

Катети прямокутного трикутника дорівнюють 2 см і √5̅ см. Знайдіть

косинус меншого гострого кута цього трикутника.

варіанти відповідей

√5̅ ∕ 3

√5̅ ∕ 2

2 ∕ 3

2 ∕ √5̅

Запитання 11

Точка О — центр кола, зображеного на рисунку. Чому дорівнює градусна міра кута ∠АОС? 100° 80°

варіанти відповідей

100°

120°

130°

80°

Запитання 12

Укажіть рівняння прямої, паралельної осі ординат.  


варіанти відповідей

х + у = 1

х - у = 1

х - 1 = 0 

у +1= 0

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест