14 квітня о 18:00Вебінар: Як урізноманітнити вивчення французької мови в класі та дистанційно

Ефективна комунікація. Стереотипи та упередження

Додано: 23 лютого
Предмет: Громадянська освіта, 10 клас
Тест виконано: 39 разів
12 запитань
Запитання 1

Процес людської діяльності з метою встановлення контактів між окремими людьми й цілими групами називається

варіанти відповідей

 комунікація

 конфронтація

спілкування

конкуренція

Запитання 2

Яким поняттям характеризують зіткнення протилежних інтересів, думок, поглядів? 

варіанти відповідей

упередження

медіація

консенсус

конфлікт

Запитання 3

Який із цих термінів позначає спосіб вирішення конфліктів?

варіанти відповідей

компроміс

 суперництво

конфронтація

комунікація

Запитання 4

Спілкування за допомогою міміки, жестів і пантоміміки, через прямі сенсорні або тілесні контакти (тактильні, зорові, слухові, нюхові та інші відчуття й образи, отримані від іншої особи) називають

варіанти відповідей

діагностичне

невербальне

непряме

інтимно-особистісне

Запитання 5

Вплив якого із цих соціальних явищ на суспільство є однозначно негативним?

варіанти відповідей

упередження

відповідальність

стереотипи

терпимість

Запитання 6

Усвідомлення людиною свого обов’язку означає усвідомлення нею своєї

варіанти відповідей

відповідальності

соціалізованості

толерантності

цінності

Запитання 7

Як називають те, що часто повторюється, стало звичайним, загальноприйнятим, чого дотримуються і що наслідують у своїй діяльності?

варіанти відповідей

упередження

приклад

стереотип

неповторність

Запитання 8

Як називають сукупність проблематики, пов’язаної з наданням соціологічного значення і встановленням соціального розподілу між чоловіками та жінками на основі їхніх статевих відмінностей?

варіанти відповідей

біосоціальна

гендерна

етнічна

расова

Запитання 9

Подане зображення розкриває суть такого явища, як

варіанти відповідей

дискримінація

забобони

упередження

стереотипи

Запитання 10

Розв’язання проблеми шляхом досягнення загальної згоди - це

варіанти відповідей

компроміс

арбітраж

консенсус

медіація

Запитання 11

Конкуренція - це

варіанти відповідей

пасивне протистояння протиборчих груп із відмінними політичними, економічними та соціальними інтересами.

боротьба за визнання особистих досягнень і творчих здібностей особи з боку суспільства, групи, організації тощо.

явище, що виникає в результаті зіткнення протилежних дій, поглядів, інтересів, прагнень, планів різних людей або мотивів і потреб однієї людини.

особлива форма суперництва, в основу якої покладено прагнення отримати

вигоду або доступ до дефіцитних ресурсів.

Запитання 12

Спілкування та комунікація - це тотожні поняття?

варіанти відповідей

так

ні

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест