12 липня о 18:00Вебінар: Формування історичних уявлень учнів: практичні поради вчителю

Екологія

Додано: 31 березня
Предмет: Екологія
Тест виконано: 17 разів
20 запитань
Запитання 1

У чому виявляються пристосування до перенесення зимових умов у тварин?


варіанти відповідей

у зниженні інтенсивності обміну речовин

у підвищенні температури тіла

у накопиченні в клітинах жиру


у зменшенні кількості води в клітинах

Запитання 2

У чому виявляється пристосування до перенесення зимових умов у рослин?

варіанти відповідей

у зменшенні кількості води в тканинах

у накопиченні вуглеводів у клітинах

у накопиченні мінеральних речовин

в утворенні клітинами додаткових оболонок

Запитання 3

Вкажіть, якими показниками характеризується популяція:


варіанти відповідей

чисельність

смертність

щільність

біологічний потенціал

народжуваність

Запитання 4

Назвіть, які тварини належать до осілих:


варіанти відповідей

песці

ведмеді

кроти

шпаки

граки

Запитання 5

Зазначте, як поділяються рослини залежно від їхніх потреб в освітленості:

варіанти відповідей

світлолюбні

тіньовитривалі

тіньолюбні

нічні

денні

Запитання 6

Виберіть форми паразитизму:

варіанти відповідей

облігатний

мутуалізм

факультативний

квартирантство

нахлібництво

Запитання 7

Вкажіть, які є адаптивні біологічні ритми:

варіанти відповідей

добові

припливно-відпливні

сезонні

годинні

річні

Запитання 8

З'ясуйте суть правила конкурентного виключення:


варіанти відповідей

кожен фактор позитивно впливає на організм лише у певних межах

не існує двох близьких видів, подібних за своїми адаптаціями

популяції двох видів з однаковими екологічними потребами не можуть тривалий час існувати в одному біогеоценозі за умови незмінності екологічних факторів

взаємокомпенсація життєво важливих екологічних факторів має певні межі

Запитання 9

Визначте, які організми називаються сапротрофами:

варіанти відповідей

ті, які здатні синтезувати органічні сполуки з неорганічних, використовуючи або енергію світла, або хімічних реакцій

ті, які живляться залишками інших організмів або продуктами їхньої життєдіяльності

ті, які використовують для живлення органічні сполуки, синтезовані іншими видами

ті, які використовують декілька типів живлення

Запитання 10

Тварини, що живуть у широкому діапазоні умов навколишнього середовища:

варіанти відповідей

ведмідь бурий

форель

аскарида

рак річковий

вовк

Запитання 11

Які властивості рослин сприяють економному витрачанню вологи?


варіанти відповідей

товста кутикула

редукція листків

добре розвинена коренева система

наявність великої кількості листків

Запитання 12

Вкажіть тварин, що утворюють колонії:

варіанти відповідей

копитні тварини

горобці

губки

берегові ластівки

Запитання 13

Вкажіть, для яких тварин характерний високий репродуктивний потенціал:

варіанти відповідей

дрібних

дуже великих

тих, в яких нетривалий період життя

тих, які займають великі території

Запитання 14

Визначте, що називається гомеостазом популяції:

варіанти відповідей

співвідношення між народжуваністю і смертністю в популяції

набір стабільних форм поведінки особин у даній популяції

підтримання чисельності особин популяції на певному рівні, який є оптимальним для даного середовища існування

система поведінкових зв'язків, які передаються спадково в певній популяції

Запитання 15

Назвіть основні типи зв'язків між популяціями різних видів у біогеоценозах:


варіанти відповідей

топічні

морфологічні

синтетичні

трофічні

Запитання 16

Назвіть типи, ланцюги живлення яких виділяють в біогеоценозах:


варіанти відповідей

пасовищний

лучний

лісовий

детритний

Запитання 17

З'ясуйте, як поділяються рослини залежно від реакції на довжину світлового дня:


варіанти відповідей

рослини довгого дня

рослини з високою продуктивністю фітогормонів

рослини короткого дня

рослини з високою інтенсивністю фотосинтезу

Запитання 18

Вкажіть, які групи рослин виділяють по відношенню до вологи:варіанти відповідей

гідатофіти

гідрофіти

гігрофіти

мезофіти

ксерофіти

геліофіти

пірофіти

Запитання 19

Віднайдіть характерні ознаки світлолюбних видів рослин:

варіанти відповідей

вище стебло

листки темно–зеленого кольору з високою концентрацією хлорофілу

стовпчаста паренхіма погано розвинута або відсутня

у листках добре розвинута стовпчаста асиміляційна паренхіма

Запитання 20

Вкажіть основні методи екологічних досліджень:


варіанти відповідей

антропометричний

екологічної індукції

клінічний

моніторинг

математичного моделювання

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест