Екзаменаційна робота з "Економіки виробництва"

Додано: 4 травня
Предмет: Економіка, 11 клас
Тест виконано: 28 разів
14 запитань
Запитання 1

Підприємство  - це:

варіанти відповідей

самостійний господарюючий суб’єкт, утворений об’єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення особистих потреб та отримання прибутку; 

самостійний господарюючий суб’єкт, утворений підприємцем для виробництва продукції та отримання прибутку; 

самостійний господарюючий суб’єкт, утворений підприємцем або об’єднанням підприємців для виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг з метою задоволення суспільних потреб та отримання прибутку; 

це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється підприємцями з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.

Запитання 2

Великими визнаються підприємства,  в  яких …

варіанти відповідей

середньооблікова  чисельність працюючих за звітний рік не перевищує  п'ятдесяти  осіб,  а обсяг валового  доходу  від реалізації продукції за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень; 

середньооблікова чисельність працюючих за звітний рік перевищує двісті п'ятдесят осіб,  а  обсяг  валового  доходу  від реалізації продукції  за  рік  перевищує суму сто мільйонів гривень; 

середньооблікова  чисельність працюючих за звітний рік не перевищує  п'ятдесяти  осіб; 

обсяг валового  доходу  від реалізації продукції за цей період не перевищує сімдесяти мільйонів гривень.

Запитання 3

Визначити    рентабельність  власного капіталу підприємства за такими вихідними даними :

- валюта балансу: ВБ  = 150000(грн.);

- вартість  власного  капіталу:  ВК   = 100000(грн.); сума отриманого прибутку :  П     = 10000(грн.)

варіанти відповідей

10%

100%

1%

15%

Запитання 4

Визначити суми  валового та чистого доходу підприємства за такими  вихідними даними:

- реалізовано продукції: Кп р. = 2000(од.) ; ціна за одиницю продукції  :  Ц1п р. = 60(грн.) з ПДВ.

варіанти відповідей

ВД=100000; ЧД=120000

ВД=120000; ЧД=100000

ВД=110000; ЧД=100000

ВД=10000; ЧД=12000

Запитання 5

Витрати виробництва на підприємстві складаються із:

варіанти відповідей

заробітної плати, амортизаційних відрахувань, вартості матеріалів, нарахувань на ФОП, інших витрат;

податків, заробітної плати, амортизаційних відрахувань, підприємницького прибутку;

відсотка за кредитом, заробітної плати, податку з прибутку, амортизаційних відрахувань;

витрат на відрядження і представницьких витрат, вартості матеріалів, податку з прибутку, прибуткового податку.

Запитання 6

Календарний  період  часу  протягом  якого  виріб  проходить  усі  опера-ції  виробничого процесу  і перетворюється на завершений продукт це…

варіанти відповідей

фінансовий цикл;

час виробництва; 

виробничий цикл;  

технологічний цикл.

Запитання 7

Рівень використання виробничої потужності визначається  коефіцієнтом...

варіанти відповідей

фізичного спрацювання устаткування

ритмічності виробництва;    

використання виробничої потужності;   

коефіцієнтом автономії.

Запитання 8

До оборотних засобів відносять такі засоби виробництва:

варіанти відповідей

виробниче обладнання;

споруди;

матеріали;

гроші в касі

Запитання 9

Основною ознакою нематеріальних ресурсів є:

варіанти відповідей

відсутність матеріально-речової структури; 

участь в одному виробничому циклі; 

участь у виробничому процесі тривалий час

вкладення їх в об’єкти підприємницької діяльності з метою отримання прибутку.

Запитання 10

Визначити обсяг  товарної продукції за такими вихідними даними: кількість виготовленої  продукції:  Кп р. = 1000(од.);

- оптова ціна  одиниці продукції:  Ц1п р =25(грн.);

- вартість робіт та послуг  на сторону :  Вр.,п о сл.  = 500(грн.)

варіанти відповідей

25000грн.;

25500грн.;

20000грн.;

30000грн.

Запитання 11

Визначити виробіток підприємства, за такими вихідними даними:

-обсяг реалізованої продукції: РП = 250 (тис. грн.);

- середньооблікова чисельність персоналу: Чобл. - 50(чол.).

варіанти відповідей

5тис.грн./чол.;

260 тис.грн./чол.;

0,2 тис.грн./чол.;

200 тис.грн./чол.;

Запитання 12

За методом прискореного зменшення залишкової вартості річна сума амортизації основних засобів визначається…


варіанти відповідей

діленням вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об’єкта основних засобів; 

як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного року та річної норми амортизації; 

 як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта; 

як добуток залишкової вартості об’єкта на початок звітного періоду та подвоєної річної норми амортизації.

Запитання 13

Сутність складського господарства полягає у..:


варіанти відповідей

ремонтно-профілактичному обслуговуванні виробництва та устаткування на підприємстві

безперервному забезпеченні виробництва всіма видами енергії;

організації доставки всіх вантажів на підприємство, їх переміщенні, а також вивезенням готової продукції;

прийманні, зберіганні, обліку матеріально-технічних ресурсів.

Запитання 14

Ліквідаційна вартість основних засобів – це:


варіанти відповідей

ринкова вартість на момент оцінки;

фактична вартість на момент придбання та взяття на баланс;

вартість основних фондів після їх переоцінки;

початкова вартість основних фондів, що вибувають з експлуатації.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест