18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ-1

Додано: 12 січня
Предмет: Фізика, 11 клас
Тест виконано: 4 рази
12 запитань
Запитання 1

До складу коливального контуру входять...

варіанти відповідей

...трансформатор і резистор

...конденсатор і резистор

...конденсатор і котушка

...резистор і котушка

Немає правильної відповіді

Запитання 2

Коливання, під час яких магнітна енергія котушки змінюється з часом t за законом косинуса, називають, ...

варіанти відповідей

вимушеними

вільними

незатухаючими

автоколиваннями

гармонічними

Немає правильної відповіді

Запитання 3

Які коливання є згасаючими ? Оберіть усі правильні відповіді:

варіанти відповідей

будь-які автоколивання

змінний струм

будь-які вільні електромагнітні коливання

будь-які вимушені електромагнітні коливання

коливання напруги на клемах первинної обмотки трансформатора

Немає правильної відповіді

Запитання 4

Як зміниться частота вільних електромагнітних коливань у контурі, якщо ємність конденсатора збільшиться в 1,5 рази, а індуктивність котушки - в 6 разів?

варіанти відповідей

Збільшиться в 9 разів

Збільшиться в 3 рази

Зменшиться в 9 разів

Зменшиться в 3 рази

Немає правильної відповіді

Запитання 5

Амплітуда коливань заряду в мКл дорівнює...

варіанти відповідей

6

5

2,5

2

0

Немає правильної відповіді

Запитання 6

Величина, що однозначно визначає стан коливальної системи в даний момент часу - це ...

варіанти відповідей

частота коливання

період коливання

амплітуда коливання

фаза коливання

Немає правильної відповіді

Запитання 7

За поданим графіком визначити циклічну частоту та період коливань ЕРС

варіанти відповідей

5π рад/с ; 0,2 с

10π рад/с ; 0,2 с

5π рад/с ; 0,4 с

10π рад/с ; 0,4 с

50π рад/с ; 0,4 с

Немає правильної відповіді

Запитання 8

змінний струм здійснює ..., ... коливання

варіанти відповідей

затухаючі ... вільні

затухаючі ... вимушені

незатухаючі ... вимушені

незатухаючі ... вільні

Немає правильної відповіді

Запитання 9

Які фізичні величини змінюються за гармонічним законом під час роботи трансформатора? Назвіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

амплітуда коливань напруги

електрорушійна сила

фаза коливань сили струму

період коливань напруги

частота коливань ЕРС

циклічна частота коливань активного опору

напруга

Запитання 10

Відбуваються вільні коливання в коливальному контурі. Які твердження є справедливими? Назвіть усі правильні відповіді.

варіанти відповідей

Коливальна система була виведена зі стану рівноваги

Коливальній системі періодично надається додаткова енергія

Коливання затухнут тим швидше, чим менша індуктивність котушки

Для таких коливань необхідний зовнішній вплив, що періодично змінюється

Коливання згодом затухнут

Коливання затухнут тим швидше, чим більша ємність конденсатора

Коливання затухнут тим швидше, чим більше активний опір котушки

Запитання 11

Запишіть рівняння гармонічних коливань для заряду, якщо амплітуда його коливань 2мкКл , а період коливань — 1мс. Вважайте, що в момент початку спостереження заряд набув максимального значення

варіанти відповідей

q = 2⋅10-6cos2000πt 

q = 0,002cos2000πt 

q = 2sіn2πt 

q = 2⋅10-6sіn2000πt

q = 2соs2πt 

q = 0,002cos200πt  

Немає правильної відповіді

Запитання 12

Визначити період коливань коливального контура, якщо індуктивність котушки 0,5 Гн, а ємність конденсатора 0,5 мкФ

варіанти відповідей

3,14 с

0,628 с

0,314 с

0,0314 с

0,00628 с

Немає правильної відповіді

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест