Функції. Їх графіки та властивості
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Функцію задано формулою у=3-5х. Знайдіть значення функції, якщо значення аргумента -2.

а)

1

б)

-2

в)

13

г)

11

Ключ до тесту

1. в (5 балів)