Гіпертонічна хвороба

Додано: 18 січня
Предмет:
Тест виконано: 94 рази
10 запитань
Запитання 1

Вкажіть нормальні показники АТ

варіанти відповідей

90 – 110/60 – 80 мм рт.ст.

100 – 120/ 60 –80 мм рт.ст.

110 – 140/70 – 90 мм рт.ст.

120 – 160/80 – 95 мм рт.ст.

140 – 160/90 – 95 мм рт.ст.

Запитання 2

Злоякісна гіпертензія – це діастолічний тиск:

варіанти відповідей

90 – 95 мм рт.ст.

95 – 105 мм рт.ст.

105 – 110 мм рт.ст.

110 – 120 мм рт.ст.

понад 120 мм рт.ст.

Запитання 3

Які маніпуляції можна виконати для зниження АТ?

варіанти відповідей

грілка на нижні кінцівки

міхур із льодом підвісити над головою

кровопускання

гірчичники на грудну клітку

банки

Запитання 4

Які зміни фіксують при артеріальній гіпертензії у разі перкусії серця?

варіанти відповідей

зміни правої межі серця

зміни верхньої межі серця

зміни лівої межі серця

зміни усіх меж серця

відсутність змін меж серця

Запитання 5

Яких препаратів слід уникати при лікуванні хворих на гіпертензію із супутнім цукровим діабетом?


варіанти відповідей

Інгібітори АПФ

Блокатори кальцієва каналів

Тіазидні діуретики

β-адреноблокатори

Антагоністи ангіотензину

Запитання 6

Збільшення діастолічного тиску характерно для:


варіанти відповідей

Вазоренальної гіпертензії

Гіпертиреозу

Коарктації аорти

Атеросклерозу

Всі відповіді вірні

Запитання 7

З якими групами гіпотензивних засобів доцільно комбінувати петльові діуретики при лікуванні артеріальної гіпертензії?


варіанти відповідей

 Антагоністами кальцію

Периферійними вазодилятаторами

Інгібіторами ангіотензин-перетворюючого фермента

Бета-блокаторами

Всі відповіді вірні

Запитання 8

 Яка ознака ураження органів характерна для ІІІ ст. есенціальної гіпертензії?


варіанти відповідей

Астматичний стан


Печінкова недостатність

Кардіогенний шок

Серцева недостатність по лівошлуночковому типу

Ниркова коліка

Запитання 9

 Для есенціальної гіпертензії І ст. (по ВООЗ) характерно наступне:


варіанти відповідей

Підвищення АТ від 140/90 мм рт.ст

 Ураження органів-мішенів

Гіпертрофія лівого шлуночка серця

Підвищення АТ від 160/95 мм рт.ст

Стабільно підвищений артеріальний тиск

Запитання 10

Які додаткові методи діагностики слід застосувати у разі гіпертонічної хвороби?

варіанти відповідей

Загальний аналіз сечі

ЕКГ

Консультація окуліста

УЗД серця, нирок

Все перераховане

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест