Гроші і грошова система

Додано: 21 жовтня 2020
Предмет: Економіка
Тест виконано: 4 рази
7 запитань
Запитання 1

Гроші виникли тому, що:


варіанти відповідей

Люди домовились про їх утворення.

 Без них неможливе існування людства.

 На  ринку  об'єктивно  виникла   необхідність  у  загальному товарному еквіваленті.


Люди навчилися добувати благородні метали.

Запитання 2

Що є об'єктивною причиною виникнення грошей?

варіанти відповідей

Наявність держави.

 історичний розвиток товарного виробництва й обміну

 Суспільний поділ праці.

Посилення взаємозв'язків суб'єктів господарської діяльності.

Запитання 3

Яке з визначень найточніше характеризує генетичну сутність грошей?


варіанти відповідей

  Будь-який  товар,  що  отримує  товаровиробник  в  обмін  за свій товар.

 Це особливий товар, який виконує роль загального еквівалента та засобу обміну.

  Товар, який може обмінюватись на деякі інші товари.

Благородні метали - золото та срібло.

Запитання 4

Гроші як міра вартості - це:


варіанти відповідей

Засіб придбання товарів та послуг.

Засіб покриття повних боргових зобов'язань.

 Засіб кількісного визначення величини вартості товару.

Засіб зберігання купівельної сили грошей.

Запитання 5

Що з наведеного має абсолютну ліквідність?

варіанти відповідей

гроші

цінні папери

нерухомість

товари першої необхідності

Запитання 6

Що безпосередньо не впливає на кількість грошей в обігу?

варіанти відповідей

Фізичний обсяг товарної маси.

  Швидкість обігу грошової одиниці.

Золотовалютний запас національного банку країни.

Зміни товарних цін.

Запитання 7

Яка  з наведених  формул  є  формулою  "рівняння  обміну" Ірвінга Фішера?

варіанти відповідей

МО=РQ

 PQ=MV

 МV=РQ

  VС=МР

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест