HTML Основи

Додано: 1 грудня 2019
Предмет: Інформатика, 8 клас
Тест виконано: 91 раз
45 запитань
Запитання 1

Що означає HTML?

варіанти відповідей

HyperText Markup Language

Home Tool Markup Language

HyperLinks Markup Language

Hyper Markup Language

Запитання 2

За допомогою якого тега в HTML створюються посилання?

варіанти відповідей

 <a>

<p>

<b>

<i>

Запитання 3

Як написати жирний текст? 

варіанти відповідей

<a> жирний </a>

<br> жирний </br>

<P> жирний </ p>

<strong> жирний </ strong>

Запитання 4

Як виділити текст курсивом?

варіанти відповідей

<p> курсив </ p>

 <hr> курсив </ hr>

 <i> курсив </ i>

<c> курсив </ c>

Запитання 5

За допомогою якого властивості таблиці визначаються її межі?

варіанти відповідей

gran

width

property

 border

Запитання 6

За допомогою якого тега слід розділяти абзаци?

варіанти відповідей

<p>

 <br>

 <b>

 <span>

Запитання 7

У HTML-коді веб-сторінки в кутових дужках <> записують:

Позначте одну правильну відповідь.

варіанти відповідей

параметри 

теги 

позначки 

мітки 

Запитання 8

Який тег означає початок HTML-документу?

варіанти відповідей

body

html

center

title

Запитання 9

Хто задає Web стандарти?


варіанти відповідей

 Microsoft

 Mozilla

Консорціум Всесвітньої павутини

Google

Запитання 10

Виберіть HTML тег для найбільшого заголовка


варіанти відповідей

<Heading>

<h6>

<head>

<h1>

Запитання 11

Виберіть правильний спосіб створення посилання?


варіанти відповідей

<a> http://www.w3schools.com </a>

 <a href="http://www.w3schools.com"> W3Schools </a>

 <a name="http://www.w3schools.com"> W3Schools.com </a>

<a url="http://www.w3schools.com"> W3Schools.com </a>

Запитання 12

Виберіть правильний HTML тег для перенесення на новий рядок?


варіанти відповідей

<break>

<br>

<hr>

<li>

Запитання 13

Виберіть правильний HTML тег для перетворення звичайного тексту в курсивний


варіанти відповідей

<i>

<hr>

<br>

<h1>

Запитання 14

Яка помилка в наступному коді: <a href="page.html"> <b> <i> Сторінка 1 </ i> </a>

варіанти відповідей

Не вказаний обов'язковий атрибут alt у тегу <a>.

Не закритий тег <b>.

Не вказаний обов'язковий атрибут title у тега <a>.

Усередині тега <a> не може бути тег <b> і / або тег <i>.

Запитання 15

Ігорю потрібно зробити ширину таблиці на всю сторінку (або батьківського контейнера). Як йому потрібно написати тег <table>?

варіанти відповідей

<table>

<table width = "auto">

<table width = "100%">

<table width = "100">

Запитання 16

Якого тега НЕ існує:

варіанти відповідей

<adress>

<ol>

<pre>

<em>

Запитання 17

Яке розширення повинні мати HTML документи?

варіанти відповідей

 .php або .asp

 .txt або .doc

.doc

.html або .htm

Запитання 18

Який тег дозволяє вставляти картинки в HTML документи?

варіанти відповідей

<pic>

<img>

<image>

<picture>

Запитання 19

Вкажіть тег дозволяє визначити таблицю.

варіанти відповідей

<tab>

<table>

<tabs>

<trtd>

Запитання 20

Вкажіть тег дозволяє визначити впорядкований список.

варіанти відповідей

<list>

<li>

<ul>

<ol>

Запитання 21

В якому місці HTML документа повинні визначатися теги <title>, <link> і <meta>.

варіанти відповідей

Дані теги можуть визначаться в будь-якому місці документа

У секції <body>

У секції <head>

У секції <foot>

Запитання 22

Вкажіть тег дозволяє визначити поле для введення пароля.

варіанти відповідей

<password>

<input type = 'password' />

<pass>

<hide>

Запитання 23

Як відкрити посилання в новій вкладці?


варіанти відповідей

<a href="url" new

 <a href="url" target="_blank"

<a href="url" target="newblank">

<a href="url" target="new">

Запитання 24

Тег, який створює невпорядкований список?

варіанти відповідей

<li>

<ol>

<ul>

<il>

Запитання 25

Непарний тег, в якому можна підключити зовнішній файл зі стилями?

варіанти відповідей

link

style

href

script

Запитання 26

Тег, за допомогою якого можна написати CSS всередині HTML сторінки?

варіанти відповідей

style

body

head

href

Запитання 27

Значення text-align, яке задає вирівнювання по центру?

варіанти відповідей

top

text-center

right

center

Запитання 28

Тег, який створює багатострокове поле введення?

варіанти відповідей

area

textarea

text

text-align

Запитання 29

Значення атрибута type тега input, яке створює кнопку відправки?

варіанти відповідей

button

textarea

send

submit

Запитання 30

Значення атрибута type тега input, яке створює поле для введення пароля?

варіанти відповідей

textarea

submit

pass

password

Запитання 31

Значення атрибута type тега input, яке створює поле введення місяці?

варіанти відповідей

month

mounth

monther

manth

Запитання 32

Значення атрибута type тега input, яке створює поле введення кольору

варіанти відповідей

rgbl

color

bgcolor

cmyk

Запитання 33

Тег, який створює пункт списку .

варіанти відповідей

li

password

option

textarea

Запитання 34

Атрибут, який задає підказку в поле вводу.

варіанти відповідей

input

password

textarea

placeholder

Запитання 35

Атрибут, який говорить про те, що інпут обов'язковий до заповнення?

варіанти відповідей

key

textarea

required

placefolder

Запитання 36

Атрибут, який задає ширину?

варіанти відповідей

width

height

Запитання 37

Значення атрибута type тега input, яке створює кнопку для очиски полів

варіанти відповідей

delete

reset

copy

Запитання 38

Значення атрибута type тега input, яке створює галочку?

варіанти відповідей

textarea

checkbox

placefolder

Запитання 39

Тег, в якому лежить основний вміст сторінки?

варіанти відповідей

head

body

title

footer

Запитання 40

Атрибут, який задає значення за замовчуванням в полі введення?

варіанти відповідей

chekbox

requiered

value

placefolder

Запитання 41

Виберіть HTML-тег, який виводить текст в вигляді верхнього індексу вище базової лінії тексту


варіанти відповідей

sub

sup

up

super

Запитання 42

Які параметри необхідно вказати тегу <textarea>, щоб поле введення було 4 рядки і шириною 60 символів?варіанти відповідей

cols = 4 rows = 60

rows = 4 cols = 60

size = 60 rows = 4

cols = 60 size = 4

Запитання 43

Яким тегом задається осередок заголовка в таблицях?


варіанти відповідей

<th>

<hr>

<td>

<tr>

Запитання 44

Яким чином виведеться текст, укладений в тег <u>


варіанти відповідей

Текст виведеться курсивом

Текст виведеться підкресленим

Текст виведеться перекресленим

Текст виведеться жирним

Запитання 45

Як оголосити коментар в HTML?


варіанти відповідей

<!-- qwerty -->

<!- qwerty -->

/* qwerty */

/ qwerty /

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест