Художній твір як явище мистецтва
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

     

Література — від латинського слова litera — означає:

    

а)

знак.

б)

буква.

в)

поняття.

2.

    

Головним предметом зображення в художній літературі є:

а)

людина;

б)

історична подія:

в)

пейзаж.

3.

Про мову художньої літератури кажуть, що вона є:

а)

специфічною;

б)

образною;

в)

лаконічною.

4.

 Першими почали використовувати папір для книгодрукування:

а)

угорці;

б)

слов’яни;

в)

болгари.

5.

Друковані книги в Україні почали з’являтися з 1460 р.:

а)

у Львові;

б)

у Києві;

в)

у Харкові.

6.

«О слово! Будь мечем моїм!

Ні, сонцем стань!

 Вгорі спинися,

 Осяй мій край і розлетися.

 Дощами судними над ним»,— так висловився:

а)

Володимир Сосюра;

б)

Паавло Тичина;

в)

Олександр Олесь.

7.

Який художній прийом використано у фразі: «Проміння, мов руки, простяглось до лісу»?

а)

Епітет;

б)

порівняння;

в)

інверсію.

8.

Літературні образи створюються за допомогою:

а)

картин;

б)

мови;

в)

музики.

9.

До образного мистецтва не належить:

а)

музика;

б)

живопис з його галузями;

в)

архітектура.

10.

Книга вчить людину бути:

а)

економною;

б)

хитрою;

в)

шляхетною.

11.

     

До тонічних та образних видів мистецтва одночасно належить:

а)

хореографія;

б)

поезія;

в)

скульптура.

12.

 

До словесного виду мистецтва не належить:

а)

література;

б)

скульптура;

в)

 театр.

Ключ до тесту

1. б (1 балів)
2. а (1 балів)
3. б (1 балів)
4. в (1 балів)
5. а (1 балів)
6. в (1 балів)
7. б (1 балів)
8. б (1 балів)
9. а (1 балів)
10. в (1 балів)
11. а (1 балів)
12. б (1 балів)