14 травня о 18:00Вебінар: Закордонний досвід: принципи взаємодії батьків, вчителів та учнів у закладах освіти (на прикладі школи «Британніка», м. Будапешт)

Індустріалізація. Колективізація в радянській Україні

Додано: 27 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 8 разів
16 запитань
Запитання 1

Доповніть твердження.

ХV з′їзд ВКП (б) схвалив директиви першого п′ятирічного плану на ...

варіанти відповідей

1927/28 - 1931/32 рр.

1928/29 - 1932/33 рр.

1930/31 - 1933/34 рр.

1933 - 1937 рр.

Запитання 2

Коли Дніпровська гідроелектростанція (Дніпрогес) дала перший струм?

варіанти відповідей

1927 р.

1930 р.

1932 р.

1937 р.

Запитання 3

Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

підвищення матеріального добробуту населення

розбудова підприємств, які обслуговували машинобудівний комплекс

посилення залежності від іноземних капіталовкладень

пропорційний розвиток промисловості групи "А" та групи "Б"

Запитання 4

Про кого йдеться у повідомленні?

У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірмино" в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що грунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

варіанти відповідей

Микита Ізотов

Олексій Стаханов

Павло Постишев

Володимир Затонський

Запитання 5

Які заходи більшовицької влади мали на меті форсування індустріалізації в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

поєднання великої державної промисловості та дрібнотоварного приватного виробництва

відмова від директивного способу ведення господарювання

встановлення надвисоких планових завдань і покарання тих, хто опинявся позаду

матеріальне заохочення робітників

запровадження масового виробничого змагання трудових колективів

Запитання 6

Що було характерним для економіки радянської України 1929 - 1938 рр.?

варіанти відповідей

низькі темпи розвитку промисловості групи А

баланс ринкових та директивних механізмів управління

плановий характер

залежність від закордонних інвестицій

Запитання 7

Укажіть особливості соціально-економічної ситуації УСРР у роки першої п′ятирічки.

варіанти відповідей

підвищення купівельної спроможності населення

запровадження в містах нормованої торгівлі хлібом за картками

переведення промисловості на семиденний робочий тиждень

поширення стаханівського руху

"ліквідація куркульства як класу"

Запитання 8

Що характеризувало політику радянського керівництва щодо українського села в роки першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

сприяння вільній торгівлі хлібом та іншими сільгосппродуктами

заниження цін на сільськогосподарську продукцію - "ножиці цін"

репресії через саботаж селян колективізації та примусове вилучення зерна

відновлення ринкових відносин, фінансова допомога одноосібним господарствам

використання матеріальних стимулів для заохочення до праці колгоспників

Запитання 9

Які зміни відбулися в соціальній структурі населення радянської України 1929 - 1938 рр.?

варіанти відповідей

створення нової верстви - колгоспного селянства

зростання заможного прошарку селян

істотне поповнення складу робітників жінками

зростання чисельності службовців

зменшення чисельності робітників

Запитання 10

Який із плакатів було створено в 1935 р.?

варіанти відповідей
Запитання 11

Які твердження розкривають суть суцільної колективізації?

варіанти відповідей

висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян

встановлення еквівалентного товарного обміну між містом та селом

експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств

підвищення соціального статусу селян

Запитання 12

Де й коли постало перше державне сільськогосподарське підприємство, яке нагромаджувало техніку й забезпечувало виробничо-технічне обслуговування колгоспів?

варіанти відповідей

1927 р. на Київщині

1928 р. на Одещині

1929 р. на Полтавщині

1930 р. на Луганщині

Запитання 13

Яке явище 1930-х рр. унаочнює ця пам′ятка?

варіанти відповідей

"ганебний стовп" для робітників, які ситематично не виконують планових завдань

боротьбу влади з "куркульським саботажем" під час хлібозаготівлі 1932 р.

саботаж "соціалістичного будівництва"працівниками культури

шкідництво технічного персоналу на заводах і фабриках

Запитання 14

Який документ, ухвалений у 1932 р., називали "законом про п′ять колосків"?

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКП(б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву"

постанову ВЦВК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення громадської (соціалістичної) власності

постанову ЦК ВКП(б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації"

постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У про занесення на "чорну дошку" сіл, які "злісно саботують хлібозаготівлі"

Запитання 15

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

керівництво ВКП(б) та КП(б)У не знало справжніх масштабів голоду в Україні, тому не організувало масової допомоги українським селянам

українське селянство підтримало процес колективізації та масово вступало до колгоспів, які швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним

керівництво ВКП(б) та КП(б)У свідомо йшло на організацію голоду в Україні, бо вважало це дієвим методом "перевиховання" українського селянства на радянський лад та проведення індустріалізації

з початком першої п′ятирічки верхівка СРСР почала шукати нові методи інтенсифікації праці робітників, вдаючись, зокрема, до матеріального заохочення робітничого класу

Запитання 16

Укажіть наслідки колективізації в УСРР на кінець першої п′ятирічки.

варіанти відповідей

усуспільнення майже 70 % селянських господарств, понад 80 % посівних площ

збалансування розвитку промисловості й сільського господарства

зростання прошарку заможних селян

зростання врожаїв і збільшення поголів′я худоби

утвердження командно-адміністративної системи управління сільським господарством

закріпачення селян у колгоспах через запровадження паспортної системи

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест