18 травня о 18:00Вебінар: Інтерактивний урок математики: алгоритми та приклади створення дидактичних матеріалів

історія зах.укр землі

Додано: 27 лютого
Предмет: Історія України, 10 клас
Тест виконано: 4 рази
33 запитання
Запитання 1

Які українські землі входили до складу Чехословацької республіки?

варіанти відповідей

Східна Галичини

Північна Буковина

Закарпаття

Західна Волинь

Запитання 2

З якою історичною подією пов’язана поява пам’яток «Свіча пам’яті» та «Гірка пам’ять дитинства»?

варіанти відповідей

Українська революція 1917-1921 рр.

 Друга світова війна 2939-1942 рр.

 Голодомор 1932-1933 рр.

Революція Гідності

Запитання 3

Наслідки гоніння та репресій проти діячів української культури в 1930-х рр. отримали назву...

варіанти відповідей

"білий терор"

"червоний терор"

"розруха"

"розстріляне відродження"

Запитання 4

Як називається художній метод, що утвердився в радянському мистецтві в 1930-х рр., який вимагав відтворювати дійсність не такою, яка вона є, а такою, якою вона повинна бути з точки зору інтересів робітничого класу?

варіанти відповідей

критичний реалізм

революційний конструктивізм

пролетарський авангардизм

соціалістичний реалізм

Запитання 5

Укажіть зображеного на світлині діяча культури.

варіанти відповідей

Олександр Довженко

Микола Хвильовий

Федір Кричевський

Лесь Курбас

Запитання 6

Хто в 1921 р. був обраний першим митрополитом-засновником Української автокефальної православної церкви?

варіанти відповідей

В. Липківський

М. Скрипник

А. Шептицький

Й. Сліпий

Запитання 7

У яких містах у 1933 році була відновлена діяльність університетів?

варіанти відповідей

Дніпропетровськ

Одеса

Полтава

Чернігів

Харків

Київ

Суми

Херсон

Запитання 8

Доповніть твердження.

ХV з′їзд ВКП (б) схвалив директиви першого п′ятирічного плану на ...

варіанти відповідей

1927/28 - 1931/32 рр.

1928/29 - 1932/33 рр.

1930/31 - 1933/34 рр.

1933 - 1937 рр.

Запитання 9

Якими були результати форсованої індустріалізації за підсумками першої п′ятирічки?

варіанти відповідей

підвищення матеріального добробуту населення

розбудова підприємств, які обслуговували машинобудівний комплекс

посилення залежності від іноземних капіталовкладень

пропорційний розвиток промисловості групи "А" та групи "Б"

Запитання 10

Про кого йдеться у повідомленні?

У ніч на 31 серпня 1935 р. вибійник шахти "Центральна-Ірмино" в Кадіївці (Луганщина), застосувавши метод роботи, що грунтувався на поділі виробничих операцій між вибійником і кріпильником, установив рекорд з видобутку вугілля за зміну.

варіанти відповідей

Микита Ізотов

Олексій Стаханов

Павло Постишев

Володимир Затонський

Запитання 11

Що було характерним для економіки радянської України 1929 - 1938 рр.?

варіанти відповідей

низькі темпи розвитку промисловості групи А

баланс ринкових та директивних механізмів управління

плановий характер

залежність від закордонних інвестицій

Запитання 12

Який із плакатів було створено в 1935 р.?

варіанти відповідей
Запитання 13

Які твердження розкривають суть суцільної колективізації?

варіанти відповідей

висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян

встановлення еквівалентного товарного обміну між містом та селом

експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств

підвищення соціального статусу селян

Запитання 14

Який документ, ухвалений у 1932 р., називали "законом про п′ять колосків"?

варіанти відповідей

постанову ЦК ВКП(б) "Про темпи колективізації і заходи допомоги держави колгоспному будівництву"

постанову ВЦВК і РНК СРСР "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів та кооперацій і зміцнення громадської (соціалістичної) власності

постанову ЦК ВКП(б) "Про заходи у справі ліквідації куркульських господарств у районах суцільної колективізації"

постанови РНК УСРР і ЦК КП(б)У про занесення на "чорну дошку" сіл, які "злісно саботують хлібозаготівлі"

Запитання 15

Оберіть правильне твердження.

варіанти відповідей

керівництво ВКП(б) та КП(б)У не знало справжніх масштабів голоду в Україні, тому не організувало масової допомоги українським селянам

українське селянство підтримало процес колективізації та масово вступало до колгоспів, які швидко довели переваги колективного господарства над індивідуальним

керівництво ВКП(б) та КП(б)У свідомо йшло на організацію голоду в Україні, бо вважало це дієвим методом "перевиховання" українського селянства на радянський лад та проведення індустріалізації

з початком першої п′ятирічки верхівка СРСР почала шукати нові методи інтенсифікації праці робітників, вдаючись, зокрема, до матеріального заохочення робітничого класу

Запитання 16

Яку назву мала республіка, створена повстанцями під проводом Махна?

варіанти відповідей

Вільна

Гуляйпільська

Зелена

Махновщина

Запитання 17

Постанова РНК УСРР про занесення на «чорну дошку» колгоспів «за злісне саботування хлібозаготівель» призвело до

варіанти відповідей

конфіскації всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідації «куркулів» і «підкуркульників», виселення решти селян до Сибіру

надання екстреної продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян-одноосібників

вилучення господарського реманенту та примусове відправлення колгоспників на промислові новобудови

Запитання 18

Укажіть наслідки суцільної колективізації, здійснюваної в Україні в 1930-х рр. (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

утвердження державної власності на засоби виробництва в сільському господарстві

стрімке зростання сільськогосподарського виробництва та матеріального добробуту колгоспного селянства

запровадження госпрозрахунку, товарно-грошових відносин між державою та колгоспами й радгоспами

«прикріплення» селян до сільської місцевості (колгоспів) безпаспортним статусом

багатомільйонні демографічні втрати, підрив і деградація продуктивних сил села

розширення мережі селянських збутових, споживчих, кредитних спілок і товариств

Запитання 19

Визначте причини голодомору 1932-1933 рр. в Україні (3 правильні відповіді)

варіанти відповідей

масове вилучення продовольства у селян

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

відсутність інформації у московського керівництва про початок голоду

небажання селян працювати на колгоспних полях задарма

штучне підтримування стану голоду щодо українських селян

криза перенаселення в Україні 

дотримання ідеології комунізму - прагнення покращити життєвий рівень населення

Запитання 20

Ставлення більшості українських селян до колективізації сільського господарства:


варіанти відповідей

байдуже, оскільки вони мали право не вступати в колгоспи, залишатися одноосібниками.


ентузіазм, піднесення, всебічна підтримка, добровільний запис у колгоспи.

вороже, стихійний опір, збройні повстання, не віддавали колгоспам своє майно і худобу.

стримана підтримка, адже селяни вважали колгоспи формою кооперації, яку вони сприймали цілком позитивно.

Запитання 21

Постанова СРСР від 7 серпня 1932 року "Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперативів та про зміцнення суспільної (соціалістичної) власності" в народі прозвали:

варіанти відповідей

"Драконовий закон"

"Соломонове рішення"

"Закон 12 таблиць"

"Закон про 5 колосків"

Запитання 22

Оберіть причини запровадження радянською владою суцільної колективізації:

1 настійливі клопотання українських селян про створення колгоспів

2 прагнення покращити життєвий рівень населення

3 намагання взяти під повний контроль держави ситуацію в аграрній сфері

4 потреба держави в додаткових коштах для продовження індустріалізації

5 необхідність подолання наслідків голодомору 1921 р.

6 дотримання ідеології комунізму, що визнавала усуспільнення засобів виробництва 

загибель всього урожаю через несприятливі кліматичні умови

варіанти відповідей

356

357

346

347

Запитання 23

Політика «ліквідації куркульства як класу», здійснювана партійно-радянським керівництвом СРСР і УСРР у 1930–1931 рр., мала за мету

варіанти відповідей

вигнати куркулів зі створюваних колгоспів і радгоспів.

посилити матеріальну зацікавленість селян у суспільній праці.

перерозподілити землю куркулів на користь бідняків.

змусити більшу частину селянства об’єднуватися в колгоспи.

Запитання 24

Якою була мета здійснення суцільної колективізації?

варіанти відповідей

зміцнення матеріально-технічної бази сільськогосподарського виробництва та піднесення добробуту селян

встановлення державного контролю над сільськогосподарським виробництвом і використання його ресурсів для модернізації всього господарства

допомога держави процесу колгоспного будівництва та вдосконалення агротехніки й агрокультури

подолання продовольчої кризи в країні, заміна екстенсивного сільськогосподарського виробництва інтенсивним

Запитання 25

Який висновок можна робити, аналізуючи цитований документ?

    «Кампанія щодо виселення куркулів і їхніх родин проводиться передусім у таких регіонах СРСР: з України – 30000 -35000 родин; з Білорусії – 6000-7000 родин; з Середньоволзького краю – 8000-10000 родин; з Уралу – 10000-15000 родин».

варіанти відповідей

Активний опір, який чинило селянство колективізації, спонукав радянську владу здійснювати репресивні заходи

Нестача вільних сільськогосподарських земель спричинила масове перенаселення селян у малоземельні регіони СРСР

Наявність цілинних земель спонукала радянський уряд залучати до їх освоєння найбільш активних селян

Відведення земель під новобудови перших п’ятирічок, спонукало владу до масового переселення селян

Запитання 26

 Які твердження розкривають суть суцільної колективізації


1 Висока продуктивність праці в сільському господарстві, зростання чисельності заможних селян.

2 Встановлення еквівалентного товарного обміну між містом та селом.

3 Втягнення сільського господарства в планову директивну економіку.

4 Експропріація або усуспільнення одноосібних селянських господарств.

5 Зміцнення соціального статусу селян.

варіанти відповідей

 1, 3

 2, 4

3, 4

4, 5 

Запитання 27

Занесення на "чорну дошку" означало:

варіанти відповідей

конфіскацію всього продовольства й посівного фонду, припинення постачання товарів

ліквідацію куркулів і підкуркульників

надання продовольчої допомоги членам колгоспу за рахунок селян - одноосібників

вилучення зерна, господарського інвентарю і відправка на примусові роботи на промислові новобудови

Запитання 28

Закон про п'ять колосків був складовою політики:

варіанти відповідей

масових репресій проти селянства

уведення госпрозрахунку між державою і колгоспами

перерозподілу земель заможних господарств на користь бідняцких

освоєння нових земель

Запитання 29

Що дало можливість більшовицькому керівництву реалізувати плани щодо форсованої колективізації?

варіанти відповідей

українські селяни щиро вірили в ідеали комунізму та підтримували політику КП(б)У

репресії та Голодомор

колгоспи швидко довели селянам свою ефективність

економічна зацікавленість селян

Запитання 30

Із якою метою в Україну було направлено комісію на чолі з В. Молотовим у жовтні 1932 р?

варіанти відповідей

проведення кадрових змін у партійному керівництві України

контролю за створенням МТС

контролю за повним виконанням хлібозаготівельного плану

участі у розслідуванні справи СВУ

Запитання 31

"Чорні дошки" - це....

варіанти відповідей

списки населенних пунктів України, занесення до яких означало бло­кування їх спецзагонами та військами, недопущення виїзду населення за межі цих територій, вилучення всіх продуктів харчування, заборону торгівлі

перелік міст, які підлягали індустріалізації

села України, де вмерло найбільше від голоду

Запитання 32

Геноци́д - це...

варіанти відповідей

каральні заходи, покарання, вжиті державними органами.

цілеспрямовані дії з метою знищення повністю або частково окремих груп населення чи цілих народів за національними, етнічними, расовими, корисливими або релігійними мотивами.

позбавлення волі

Запитання 33

Якими методами проводилася колективізація в СРСР?

варіанти відповідей

росвітою неписьменних селян

збільшенням закупівельних цін на зерно

репресіями проти тих, хто чинив опір влади

зниженням податків на сільгосппродукцію

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест