Київські князі Аскольд, Олег, Ігор, Ольга, Святослав.
ПІБ:
Клас:
Дата:
1.

Перший відомий морський похід русичів на Константинополь відбувся у

а)

882 р.

б)

907 р.

в)

860 р.

г)

911 р.

2.

Князь Аскольд правив у

а)

882 - 912 рр.

б)

912 - 945 рр.

в)

964 - 972 рр.

г)

860 - 882 рр.

3.

Київські князі збирали з підкорених племен

а)

полюддя

б)

погост

в)

оброк

г)

панщину

4.

Похід Олега на Константинополь у 907 р. завершився

а)

укладанням мирного договору без бою

б)

укладанням вигідного мирного договору з уплатою данини Константиноплем та правом безмитної торгівлі для русичів

в)

кораблі були спалено ""грецьким вогнем"

г)

відмова від захоплених придунайських земель

5.

Олег правив у Русі-Україна

а)

882 -912 рр.

б)

912-945 рр.

в)

964 - 972 рр.

г)

945 - 964 рр.

6.

На мініатюрі з "Повісті минулих літ" зображено вбивство князя Ігоря

а)

дреговичами

б)

сіверянами

в)

полянами

г)

древлянами

7.

Вказати роки правління в Русі-Україна княгині Ольги

а)

912 - 945 рр.

б)

882 - 912 рр.

в)

945 - 964 рр.

г)

964 - 972 рр.

8.

Назва держави на яку робили походи Аскольд, Олег, Ігор, Святослав.

а)

Болгарія

б)

Хозарський каганат

в)

Польське князівство

г)

Візантія

9.

Роздивіться мініатюру та укажіть про якого великого київського князя писав імператор Візантії Іоанн Цимісхій такими словами: "Вважаю, що ти не забув про поразку батька твого..., який, порушивши клятвенний договір, приплив до столиці нашої з величезним військом на 10 тисячах кораблях, а повернувся лише з десятком човнів, сам став передвісником своєї біди. Не згадую я вже про його подальшу жалюгідну долю..."

а)

Ігоря

б)

Олега

в)

Святослава

г)

Аскольда

10.

Хто звертався до древлян з такими словами: «Більше вже не хочу мститися, хочу тільки взяти з вас невелику данину. Дайте мені від кожного двору по три голуби і по три горобці...»?

а)

княгиня Ольга

б)

князь Ігор

в)

князь Святослав

г)

князь Олег

11.

На картосхемі заштриховано території, які приєднав князь Святослав до Русі-Україна. Вкажіть назви підкорених племен і територій.

а)

в'ятичів, уличів, тиверців, Тмуторакань

б)

Червенські міста, чудь, меря, вісь

в)

уличів, тиверців, придунайські землі

г)

сіверян, древлян, дреговичів

12.

Укажіть правильне твердження.

а)

Святослав доручив у 969 р. керувати в Києві синові Ярополку

б)

Ольга не мстила древлянам за вбивство князя Ігоря

в)

Ігор розгромив візантійський флот на Чорному морі

г)

Аскольд встановив панування у Новгороді

Ключ до тесту

1. в (1 балів)
2. г (1 балів)
3. а (1 балів)
4. б (1 балів)
5. а (1 балів)
6. г (1 балів)
7. в (1 балів)
8. г (1 балів)
9. а (1 балів)
10. а (1 балів)
11. а (1 балів)
12. а (1 балів)