Тематична контрольна робота."Нові тенденції у драматургії кінця ХІХ - початку ХХст. Література XX–XXI ст. Життя, історія, культура. Творчість Г. Ібсена, Б. Шоу, М.Булгакова "

Тест виконано: 1 раз
28 запитань
Запитання 1

Хто був засновником нової драми?

варіанти відповідей

Б. Брехт

Г. Ібсен

М. Метерлінк

А.Чехов

Запитання 2

За жанром «Ляльковий дім» — це:

варіанти відповідей

а) сатирична комедія

б) історичний роман

в) соціально-психологічна драма

г) психологічна новела

Запитання 3

Пригадайте особливості «нової драми». Яке твердження правильне?

 


варіанти відповідей

а) герої поділяються на головних і другорядних

б)глядач співпереживає і мислить разом із героями

в)йдеться про окрему трагедію в житті певної людини 

г) завершена розв’язка

Запитання 4

Пригадайте особливості «нової драми». Яке твердження неправильне?варіанти відповідей

а) персонажі поділяються на позитивних і негативних

б) змінюються стосунки між драмою і глядачем,

в)дослідження глибини внутрішнього життя людей.

г) показ життя особистості в суспільстві

Запитання 5

Він першим розпочав перехід від «старої» до «нової драми».

  

варіанти відповідей

а) А.Чехов, 

б) Г.Ібсен,

в) Б.Шоу.

г) М. Метерлінк

Запитання 6

Як Хельмер називав свою дружину? 


варіанти відповідей

а) лисичка

б) котик

в) білочка

г) білочка

Запитання 7

У якому творі показано творчий потенціал народу, його прагнення до культури, морального вдосконалення?

варіанти відповідей

а) "Ляльковий дім"

б) "Пігмаліон"

в) "Чайка"

г) "Синій птах"

Запитання 8

Що було покладено в основу написання твору «Пігмаліон»?


варіанти відповідей

а) балада

б) пісня

в) гімн

г) міф

Запитання 9

Хто і з ким заключає парі?

   

варіанти відповідей

 а) Пікерінг й Хіггінс;

б) Пікерінг та Елайза;

 в) Елайза та Хіггінс;

г) Місіс Хіггінс та Місіс Пірс.

Запитання 10

Героїня драми Г. Ібсена «Ляльковий дім» Нора скоїла такий злочин:


варіанти відповідей

а) підробила підпис на документі;

б) витратила велику суму із сімейного бюджету;

в) без дозволу продала будинок батька;

г) зрадила чоловіка.

Запитання 11

На початку твору Дж. Б. Шоу «Пігмаліон» квіткарка Еліза відзначалася:


варіанти відповідей

а) легковажною поведінкою ;

б) потворною зовнішністю;

в) шахрайством;

г) жахливою вимовою.

Запитання 12

Кульмінацією п’єси "Ляльковий дім" є :

     
   

  

  

варіанти відповідей

а)  поява фру Лінне

б) лист Нори    

в) лист Крогстада;

г) лист Хельмера.

Запитання 13

Виберіть дієслова, що характеризують ставлення Хельмера до дружини. Декілька правильних відповідей.

варіанти відповідей

радиться

грається

засуджує

вислуховує

зраджує

повчає

розуміє

докоряє

Запитання 14

Генрік Ібсен в п’єсі "Ляльковий дім" порушує проблеми:

(декілька правильних відповідей)

варіанти відповідей

«втрати ілюзій» під впливом обставин

свобода людської особистості


людина і природа

проблема моральної відповідальності людини за свій вибір

істинних і фальшивих ідеалів і цінностей

становище жінки в суспільстві

батьки і діти

проблема жіночої емансипації.

Запитання 15

Основна проблема п'єси Б. Шоу "Пігмаліон" ...

варіанти відповідей

батьки і діти

освіта й виховання

кохання та сім’я

Кар’єризм і підприємливість

Запитання 16

В образі Елізи Дулітл, головної героїні п'єси "Пігмаліон" показано

варіанти відповідей

а) прагнення до збагачення та кар'єризм

б) прагнення вдало вийти заміж

в) величезний творчий потенціал людини з народу, його прагнення до культури та кращої долі

г) прагнення познайомитися з професором Хіггінсом

Запитання 17

Чого навчав Хіггінс Елайзу?

варіанти відповідей

а) Правил письма та вимови

б) Правил поведінки та вимови

в) Синтаксису та пунктуації

г) Акторства

Запитання 18

Як можна назвати урок, який дає Елайза професорові?

варіанти відповідей

а) людяності

б) доброти

в) гідності

г) мужності

Запитання 19

Встановити правильну послідовність зовнішніх та внутрішніх перетворень Елайзи.

   1 дівчина, яка прагнула навчатися

   2 господиня власного життя

   3 духовно багата особистість

   4 представниця лондонських низів

варіанти відповідей

а) 1 2 3 4

б)  3 4 1 2

в) 4 1 3 2

г) 1 4 2 3

Запитання 20

У фіналі п'єси Елайза стає справжньою леді і відчуває себе:

варіанти відповідей

а) щасливою, бо зможе ввійти до вищого світу;

б) безмежно вдячною своєму вчителеві;

в) нещасною, бо її тривожить майбутнє, а до минулого вона не може повернутися;

г) щасливою, бо вийде заміж за Хігінса.

Запитання 21

Які твердження можуть бути головною думкою твору "Пігмаліон"?

варіанти відповідей

а) В експериментах над людьми немає нічого страшного.

б) Якщо ти втручається в життя іншої людини, ти береш на себе відповідальність за її майбутнє.

в) Парі може стати поштовхом до змін.

г) У кожної людини є шанс змінити своє життя.

Запитання 22

Визначте ознаки «нової драми» Вкажіть декілька правильних відповідей

варіанти відповідей

зіткнення особистості з навколишнім світом;

 дискусія – рушійна сила сюжету;

відкритий фінал;

 наявність авторської позиції;


домінування внутрішньої дії над зовнішньою.

Персонажі усі важливі, характери неоднозначні

поділ на позитивних і негативних героїв

Запитання 23

Оберіть персонажів п'єси Б.Шоу «Пігмаліон»

варіанти відповідей

Крогстад 

Зарєчна

 Елайза,

Торнвальд

Хіггінс

Пікерінг

Трєплєв

Запитання 24

Встановити відповідність між символом і  його значенням.

1.обшарпана ялинка  А "штучне" життя, фальш родини героїв

2.мигдалеве печиво   Б зруйноване подружнє життя Нори

3."ляльковий дім"      В обмеження та приховані прагнення Нори

         

варіанти відповідей

1А 2Б 3В

1Б 2В 3А

 1В 2А 3Б

Запитання 25

Після операції Шариков вимовив своє перше слово ....? ("Собаче серце" М.Булгаков)

варіанти відповідей

 абир-валг

вип'ємо

 де кіт

 гау-у-у

Запитання 26

Позначте осіб, від яких ми дізнаємося про події твору "Собаче серце".

варіанти відповідей

лікар Борменталь

оповідач

 пес Шарик

комуніст Швондер

Запитання 27

Операція у повісті М. Булгакова є алегорією

варіанти відповідей


революційного насильства

невігластва медиків

 тваринної поведінки людей

деградації людства

Запитання 28

Головною думкою повісті М. Булгакова "Собаче серце" є заклик

варіанти відповідей

до найсміливіших експериментів учених

до захисту буржуазії як ієрархічного класу людства

 проти насильницького втручання у закони природи

пробудження комуністичної свідомості суспільства

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест