11 серпня о 18:00Вебінар: Зберегти креативність: корисні вправи для вчителів та учнів

Контрольна робота за ІІ семестр 1 варіант 9 клас

Додано: 10 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 16 разів
23 запитання
Запитання 1

Позначте спільну для пропанолу та гліцеролу ознаку:

варіанти відповідей

за нормальних умов перебувають у твердому стані

містять три атома Карбону і гідроксогрупи

містять гідроксогрупи

нерозчинні у воді

Запитання 2

Позначте клас органічних сполук, до якого належить етен:

варіанти відповідей

солі вищих карбонових кислот

етери

алкени

карбонові кислоти

Запитання 3

Зазначте речовини, з якими взаємодіє етанова кислота:

варіанти відповідей

мідь

натрій гідроксид

натрій хлорид

цинк оксид

Запитання 4

Вкажіть реакцію, яка лежить в основі виробництва маргарину:

варіанти відповідей

гідроліз

етерифікація

гідрування

обміну

Запитання 5

До складу твердих жирів входять залишки:

варіанти відповідей

нижчих насичених карбонових кислот

вищих насичених карбонових кислот

нижчих ненасичених карбонових кислот

вищих ненасичених карбонових кислот

Запитання 6

Вкажіть функціональну групу карбонових кислот:

варіанти відповідей

- СОН

- СООН

- ОН

- NH2

Запитання 7

Обери продукти, з яких ми отримуємо вуглеводи.

варіанти відповідей
Запитання 8

Яку масу пропану спалили, якщо витратили 5,6 л кисню?

варіанти відповідей

2,24 г

2,2 г

4,4 г

5,6 г

Запитання 9

До алкінів належать:

варіанти відповідей

С3Н4

С2Н4

С5Н8

С3Н6

Запитання 10

Вкажіть фізичні властивості сахарози:

варіанти відповідей

має запах

має солодкий смак

добре розчиняється у воді

рідина

блакитне забарвлення

Запитання 11

Під час спалювання 0.448 л алкіну утворилось 2,64 г СО2. Визначте формулу вуглеводню. Укажіть загальну кількість атомів.

варіанти відповідей

16

7

10

4

Запитання 12

Жири – це естери, утворені гліцеролом і:

варіанти відповідей

мурашиною кислотою

оцтовою кислотою

пропіоновою кислотою

вищими карбоновими кислотами

Запитання 13

Гідроліз жиру за наявності лугу називають:

варіанти відповідей

омиленням жиру

гідруванням жиру

гідратацією жиру

окисненням жиру

Запитання 14

Вкажіть функціональні групи амінокислот:

варіанти відповідей

>С=О і –NН2

–СОН і –NН2

–ОН і –NН2

–СООН і –NН2

Запитання 15

Первинна структура білка – це:

варіанти відповідей

послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі

форма поліпептидного ланцюга у просторі

просторове розміщення поліпептидних ланцюгів

розміщення у просторі кількох ланцюгів

Запитання 16

Сахароза належить до:

варіанти відповідей

дисахаридів

полісахаридів

моносахаридів

спиртів

Запитання 17

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

– СООН

– ОН

– СОН

– СН2

Запитання 18

Одноатомні спирти містять у своєму складі:

варіанти відповідей

один атом Оксигену

один атом Карбону

один атом Гідрогену

одну гідроксильну групу, сполучену з вуглеводневим радикалом

Запитання 19

Рідкі жири утворені:

варіанти відповідей

етанолом і оцтовою кислотою

вищими ненасиченими карбоновими кислотами

метанолом і мурашиною кислотою

вищими насиченими карбоновими кислотами

Запитання 20

Вкажіть формулу глюкози:

варіанти відповідей

(–С6Н10О5–)n

С6Н22О11

С6Н12О6

С2Н5ОН

Запитання 21

Молекули крохмалю мають:

варіанти відповідей

циклічну будову

тільки лінійну будову

тільки розгалужену будову

лінійну і розгалужену будову

Запитання 22

Амінокислоти проявляють:

варіанти відповідей

кислотні властивості

амфотерні властивості

основні властивості

властивості ненасичених вуглеводнів

Запитання 23

Руйнування вторинної, третинної і четвертинної структури білка називають:

варіанти відповідей

гідролізом

конденсацією

окисненням

денатурацією

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест