5 серпня о 18:00Вебінар: Навички самооцінювання у професійному становленні людини

Контрольна робота за ІІ семестр 2 варіант 9 клас

Додано: 10 травня
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 18 разів
23 запитання
Запитання 1

Позначте реакцію, характерну для етанової кислоти:

варіанти відповідей

гідрогенізація

гідроліз

гідратація

взаємодія з основами

Запитання 2

Оберіть формулу твердого мила:

варіанти відповідей

КОН

NaOH

C17H35COOK

C17H35COONa

Запитання 3

До рослинних жирів належать

варіанти відповідей

яловичий

свинний

оливкова

баранячий

Запитання 4

Вкажіть функціональну групу спиртів:

варіанти відповідей

- СОН

- СООН

- ОН

- NH2

Запитання 5

Вкажіть речовину, яку можна використати для виявлення крохмалю:

варіанти відповідей

метилоранж

Сu(ОН)2

йод

Ag2O

Запитання 6

Вкажіть фізичні властивості етанолу:

варіанти відповідей

рідина з характерним запахом

рідина без запаху

добре розчиняється у воді

погано розчиняється у воді

має температуру кипіння 100оС

Запитання 7

Обери продукти, з яких ми отримуємо вуглеводи.

варіанти відповідей
Запитання 8

Який об`єм вуглекислого газу отримають, якщо спалили 13г етину

варіанти відповідей

5.6 л

11.2 л

22.4 л

4.48 л

Запитання 9

Сахароза має формулу:

варіанти відповідей

С12Н22О11

С6Н12О6

С6Н10О5

С2Н4О2

Запитання 10

У алкенів ________ зв`язок.

варіанти відповідей

подвійнй

потрійний

одинарний

полуторний

Запитання 11

При спалювання алкіну, маса якого 30 г, утворилось 50,4 л СО2. Визначте формулу вуглеводню. Укажіть його молярну масу.

варіанти відповідей

40

80 г/моль

40 г/моль

80

Запитання 12

Групу атомів, яка визначає властивості класу сполук, називають:

варіанти відповідей

аміногрупою

гідроксогрупою

функціональною (характеристичною)

гомологічною різницею

Запитання 13

До складу вуглеводів входять такі хімічні елементи:

варіанти відповідей

Карбон, Гідроген, Оксиген

Карбон, Гідроген

Карбон, Гідроген, Нітроген

Карбон, Гідроген, Хлор

Запитання 14

Тверді жири утворені:

варіанти відповідей

вищими насиченими карбоновими кислотами

вищими ненасиченими карбоновими кислотами

вищими насиченими спиртами

вищими ненасиченими спиртами

Запитання 15

Зазначте формулу крохмалю:

варіанти відповідей

С12Н22О11

С6Н12О6

(–С6Н10О5–)n

С2Н5ОН

Запитання 16

Глюкоза і фруктоза належать до:

варіанти відповідей

дисахаридів

полісахаридів

моносахаридів

спиртів

Запитання 17

Вкажіть формулу амінооцтової кислоти:

варіанти відповідей

2 – СН2 – СОН

2 – СН2 – СН2 – СООН

2 – СН2 – СООН

2 – СН2 – ОН

Запитання 18

Вторинна структура білка – це:

варіанти відповідей

послідовність амінокислот у поліпептидному ланцюзі

форма поліпептидного ланцюга у просторі

просторове розміщення поліпептидних ланцюгів

розміщення у просторі кількох ланцюгів

Запитання 19

Жири утворюються під час взаємодії вищих карбонових кислот з:

варіанти відповідей

метанолом

гліцеролом

етанолом

пропанолом

Запитання 20

Крохмаль і целюлоза належать до:

варіанти відповідей

дисахаридів

полісахаридів

моносахаридів

спиртів

Запитання 21

Розщеплення білків на амінокислоти під час нагрівання з водою за наявності кислот називають:

варіанти відповідей

денатурацією

полімеризацією

гідролізом

відновленням

Запитання 22

Вкажіть формулу аміногрупи:

варіанти відповідей

3

– NН2

– СН2 –NН2

С2Н5– NН2

Запитання 23

Білки – це:

варіанти відповідей

природні полімери, побудовані із залишків глюкози

штучні волокна

полімери, отримані синтетичним способом

природні полімери, побудовані із залишків амінокислот, які сполучені між собою пептидними зв‘язками

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест