Контрольна робота (за рік) 9 кл

Додано: 12 травня 2020
Предмет: Хімія, 9 клас
Тест виконано: 4 рази
20 запитань
Запитання 1

Серед наведених речовин вказати електроліт

варіанти відповідей

барій сульфат

літій гідроксид

купрум(II) гідроксид

магній оксид

Запитання 2

Серед наведених речовин вибрати неелектроліт

варіанти відповідей

NaOH

CaCl2

BaCO3

Mg(NO3)2

Запитання 3

Вказати формулу речовини зі ступенем окиснення елементів 0

варіанти відповідей

N2O

NO2

N2

N2O3

Запитання 4

Вказати формулу речовини, в якій найвищий ступінь окиснення Мангану

варіанти відповідей

MnO

MnO2

K2MnO4

KMnO4

Запитання 5

Укажіть число елементів і число атомів у складі сполуки, формула якої CH3COOH.

варіанти відповідей

3 і 7


3 і 8


7 і 7


7 і 9

Запитання 6

Укажіть правильний запис рівняння реакції між ферум(ІІ) гідроксидом і хлоридною кислотою в повній йонній формі.

варіанти відповідей

Fe(OH)2 + 2HCl = Fe2+ + Cl2 – + 2Н2O

Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + 2Cl + 2Н2O

Fe(OH)2 + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + 2Cl + 2H+ + O2–

Fe2+ + 2OH + 2H+ + 2Cl = Fe2+ + Cl2 – + 2Н+ + 2OH

Запитання 7

Укажіть формулу гомолога метану.

варіанти відповідей

С2Н4

С3Н8

С4Н6

С6Н6

Запитання 8

Проаналізуйте твердження й укажіть, чи є поміж них правильні.

I. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідролізу.

II. Добування твердого жиру з олії ґрунтується на реакції гідрування.

варіанти відповідей

правильне лише І

правильне лише ІІ

обидва правильні

немає правильних

Запитання 9

Моносахаридами є

варіанти відповідей

крохмаль і глюкоза.

фруктоза і сахароза.

фруктоза і глюкоза.

сахароза і целюлоза.

Запитання 10

Обчисліть відносну молекулярну масу речовини, формула якої CH3ОC2H5

варіанти відповідей

48

50

60

80

Запитання 11

Обчисліть масу (г) кухонної солі, яку потрібно взяти для приготування розчину масою 9 кг із масовою часткою солі 0,9 %.

варіанти відповідей

810

81

8100

1800

Запитання 12

Позначити формулу речовини, яка належить до карбонових кислот

варіанти відповідей

C2H5ОН  

C4H8      

C3H7СООН        

CH3ОCH3

Запитання 13

Вказати назву спирту, що містить у своєму складі чотири атоми Карбону

варіанти відповідей

метанол   

етанол      

пропанол   

бутанол

Запитання 14

Позначити тип реакції: С12Н22О11+ Н2О → С6Н12О6  + С6Н12О6

варіанти відповідей

дегідратація 

заміщення  

гідроліз  

естерифікація

Запитання 15

Вказати клас речовин до якого належить речовина формула якої С6Н10О5

варіанти відповідей

спирти  

вуглеводи     

жири    

карбонові кислоти

Запитання 16

Вказати формулу одноатомного спирту

варіанти відповідей

НСООСН3  

 СН3-О-СН3   

СН2ОН-СНОН-СН2ОН    

С2Н5ОН

Запитання 17

Вказати види білків за агрегатним станом 

варіанти відповідей

тверді 

газуваті

рідкі 

мазеподібні

гелеві

драглисті

Запитання 18

Вказати продукти реакції гідролізу сахарози

варіанти відповідей

рибоза     

 целюлоза   

фруктоза

вода          

глюкоза     

 глікоген

Запитання 19

Обчислити відносну молекулярну масу глюкози.

варіанти відповідей

180

192

162

174

Запитання 20

Назвати речовину за такими даними: білий аморфний порошок, нерозчинний у холодній воді, при нагріванні розкладається

варіанти відповідей

фруктоза  

глюкоза  

крохмаль 

целюлоза

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест