15 квітня о 18:00Вебінар: Інтегрований STEM-тиждень як ресурс формування цілісності сприйняття світу

Контрольна робота "Зорі. Еволюція зір.Наша Галактика. Будова і еволюція Всесвіту"

Додано: 5 травня 2020
Предмет: Астрономія, 11 клас
Тест виконано: 147 разів
34 запитання
Запитання 1

У центральній частині Сонця розміщена:

варіанти відповідей

зона ядерних реакцій

сонячна атмосфера

фотосфера

Запитання 2

Жовті зорі типу Сонця мають температуру близько:

варіанти відповідей

3000 К

6000 К

10 000 К

Запитання 3

Наша Галактика має форму:

варіанти відповідей

гіганської зоряної кулі;

гіганського сплюснутого диска із зір;

величезної невизначеноїформи сукупності зір.

Запитання 4

Які зорі називають періодично змінними?

варіанти відповідей

Це несподівано спалахуючі зорі, що в максимумі світності у тисячі разів яскравіші від рядових нових зір

Це спектрально-подвійні зорі, які періодично заступають одна одну

зорі, які періодично змінюються

Запитання 5

Слово "галактика" в перекладі з грецької означає...

варіанти відповідей

Чумацький Шлях


сріблястий шлях

чорний шлях

велика дорога

Молочний Шлях

Запитання 6

Що міститься в центрі Галактики?

варіанти відповідей

зоряне скупчення

чорна діра

червоний гігант

білий карлик

чорна хмара

Запитання 7

Що астрономи розуміють під терміном "галактичний канібалізм"?

варіанти відповідей

Зникнення галактик у чорній дірі

Зникнення галактики під час анігіляції

Зіткнення галактик

Зоряні війни чужих цівілізацій

Об'єднання галактик під час їхньої взаємодії

Запитання 8

Астрономи застосовують термін "чорна діра" до таких об'єктів:

варіанти відповідей

Зорі, яка перебуває у стадії, коли з поля тяжіння не випускаються електромагнітні хвилі.

Чорні планети, які обертаються далеко від Сонця й мають температуру, близьку до абсолютного нуля.

Провалля в космічному просторі, куди зникаютьпланети й зорі

Чорні хмари космічного пилу, з яких утворюються нові зорі

Чорні зорі, що руйнують космічні кораблі.

Запитання 9

Що означає в астрономії термін "Великий вибух"?

варіанти відповідей

Вибух нової зорі

Зіткнення галактик

Вибух ядра галактик

Момент, коли утворилися галактики

Момент, коли почалося розширення космічного простору

Запитання 10

Скільки обертів навколо центра Галактики зробило Сонце за період свого існування?

варіанти відповідей

4 оберти

20 обертів

150 обертів

14 млрд обертів

3600 обертів

Запитання 11

Що визначає закон Габбла?

варіанти відповідей

Швидкість руху Сонця в Галактиці

Зростання температури у Всесвіті

Швидкість обертання Галактик

Швидкість ролітання галактик

Розподіл галактик у космічному просторі

Запитання 12

Яка відстань від Сонця до центра Галактики?

варіанти відповідей

100 000 св. р.

25 000 пк

25 000 св.р.

100 000 пк

Запитання 13

Що наш Всесвіт розширюється, установив зі спостережень…

варіанти відповідей

М. Коперник

Дж. Бруно

Е. Галлей

Е. Габбл

Запитання 14

Зорі якого кольору мають найвищу температуру?

варіанти відповідей

Білі

Червоні

Сині

Жовті

Запитання 15

Який об’єкт розміщений у центрі нашої Галактики?

варіанти відповідей

Розсіяне скупчення

Чорна діра

Білий карлик

Червоний гігант

Запитання 16

Найближчою до нас галактикою у північній півсфері неба є …

варіанти відповідей

Туманність Андромеди

Мала Маггеланова Хмара

Велика Маггеланова Хмара

Туманність в Оріоні

Запитання 17

Зорі якого кольору мають найнижчу температуру?

варіанти відповідей

Білі

Жовті

Червоні

Сині

Запитання 18

Чому дорівнює середня температура Всесвіту?

варіанти відповідей

0оС

 2,7 К

0 К

-270оС

Запитання 19

Якою буде кінцева стадія еволюції Сонця?

варіанти відповідей

білий карлик

нейтронна зоря

чорна діра

пульсар

Запитання 20

Видима зоряна величина визначає:

варіанти відповідей

Світність зорі

Радіус зорі. 

Освітленість, яку створює зоря на Землі. 

Температуру зорі.

Яскравість зорі. 

Запитання 21

Виберіть температуру на поверхні та спектральний клас, до якого належить Сонце:

варіанти відповідей

А. +10 000°С

В. +10 000°С


С. +6000°С

G. +6000°С 


М. +3000°С

Запитання 22

Який космічний об’єкт називають пульсаром?


варіанти відповідей

Подвійну зорю, коли одна зоря заслоняє іншу. 


Нейтрон­ну зорю. 

Білого карлика. 


Пульсуючу зорю. 

Гіганта.

Запитання 23

Термін “Нова зоря” означає:

варіанти відповідей

У космосі утворилася молода зоря. 

Вибухнула стара зоря. 


Раптово збільшується яскравість зорі

Відбува­ються зіткнення зір. 


Космічні катастрофи з невідомим джерелом енергії

Запитання 24

Коли утворилася Сонячна система?

варіанти відповідей

6000 років до н. е.

100 000 років до н. е.

1 000 000 років до н. е. 

5 млрд. років до н. е.

15 млрд. років до н. е.

Запитання 25

У якому місці космосу стався Великий Вибух?

варіанти відповідей

У центрі Всесвіту. 

У ядрі нашої Галактики.

У скупченні галактик в сузір’ї Діви. 

Скрізь, бо галактики не летять відносно решти Всесвіту, адже сам простір теж розширюється.

В іншому вимірі за межами нашого Всесвіту.

Запитання 26

Чому астрономи, спостерігаючи в телескоп за далекими галактиками, бачать минуле Всесвіту?

варіанти відповідей

Бо астрономи почали користуватись телескопами тіль­ки в XVII ст.

Бо далекі галактики ми спостерігаємо ще до того моменту, як там утворились зорі. 

Бо швидкість світла 300 000 км/с є обмеженою величиною, тому від да­леких галактик надходить до Землі інформація тільки че­рез мільярди років після їхнього утворення. 

Бо сучас­ний стан Всесвіту побачать тільки далекі наші нащадки. 

Бо інформація про сучасний стан Всесвіту поглинаєть­ся чорними дірами.

Запитання 27

Що означає в астрономії термін «реліктове випроміню­вання»?

варіанти відповідей

Загадкове випромінювання.

Електромагнітні хви­лі, які утворились в еру випромінювання, ще до виник­нення зір і галактик.

Випромінювання, від якого за­гинули реліктові тварини.

Нейтринне випромінювання.

Запитання 28

Чим відрізняється в еволюції Всесвіту ера випромінюван­ня від сучасної епохи?

варіанти відповідей

В еру випромінювання Всесвіт не розширювався, а стискувався.

В еру випромінювання ще не утворились еле­ментарні частинки — електрони та протони.

Наприкін­ці ери випромінювання енергія електромагнітних хвиль стає меншою від енергії речовини.

В еру випромінюван­ня ще не утворились атоми, зорі й галактики.

На почат­ку ери речовини електромагнітне випромінювання відді­ляється від речовини.

Запитання 29

За яких умов Всесвіт може існувати вічно?

варіанти відповідей

Всесвіт існує вічно в будь-якому разі, бо в ньому пере­важний внесок у середню густину енергії робить енергія фізичного вакууму.

Якщо середня густина Всесвіту до­рівнює критичному значенню. 

Якщо середня густина Всесвіту більша від критичного значення.

Якщо середня густина Всесвіту менша за критичне значення. 

Як­що Всесвіт є замкненою системою.

Запитання 30

 Перші дослідження Галактики як зоряної системи розпочав…


варіанти відповідей

А) Г. Галілей;                                  

Б) Е. Габбл;

В) В. Гершель;                                 

Г) А. Енштейн.

Запитання 31

 Полярні сяйва в атмосфері Землі є наслідком…

варіанти відповідей

А) спалахів на Сонці                                   

Б) еліптичності орбіти Землі.

В) сонячного затемнення                

Г) вивержень вулканів на Землі.

Запитання 32

Найпотужнішим проявом сонячної активності є …

                                                                   

варіанти відповідей

А) факел;   

Б) спалах;

В) пляма  

Г) протуберанець.

Запитання 33

Пояс астероїдів міститься між орбітами…


варіанти відповідей

А) Землі і Марса                             

Б) Марса і Юпітера

В) Юпітера і Сатурна                                 

Г) Нептуна і Плутона.

Запитання 34

Які зорі ототожнюють з пульсарами?


варіанти відповідей

А) білі карлики;                               

Б) чорні діри;

В) нейтронні зорі                            

Г) червоні гіганти

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест