19 квітня о 18:00Вебінар: Як організувати якісний урок літератури для учнів із кліповим мисленням

Конус. Площа бічної та повної поверхонь конуса. Об′єм конуса

Додано: 25 травня 2020
Предмет: Геометрія, 11 клас
12 запитань
Запитання 1

Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник. Твірна конуса дорівнює 6√3см. Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

3 см

3√3 см

18 см

9 см

Запитання 2

Твірна конуса утворює з площиною основи кут 45°, висота конуса дорівнює 3√2см. Знайдіть бічну поверхню конуса.

варіанти відповідей

18π см2

18√3π см2

18√2π см2

інша відповідь

Запитання 3

Площа основи конуса дорівнює 36π см2 , його твірна - 10 см. Обчисліть об′єм конуса.

варіанти відповідей

120 см3

96π см3

60 см3

360π см3

Запитання 4

Площа бічної поверхні конуса - 260π см2 . Твірна цього конуса дорівнює 26 см. Обчисліть синус кута між твірною і висотою конуса.

варіанти відповідей

½

інша відповідь

Запитання 5

У скільки разів збільшиться площа бічної поверхні конуса, якщо радіус його основи збільшити у 3 рази, а твірну зменшити у 2 рази?

варіанти відповідей

у 1,5 разів

у 6 разів

у 5 разів

інша відповідь

Запитання 6

Площа основи конуса - 9π см2, повна поверхня - 24π см2 . Знайдіть висоту конуса.

варіанти відповідей

6 см

3 см

4 см

інша відповідь

Запитання 7

Обчисліть плошу бічної поверхні конуса, радіус основи якого дорівнює 16 см, а висота- 30 см.

варіанти відповідей

480 см2

960 см2

544π см2

480π см2

Запитання 8

Твірна конуса дорівнює L, а кут між твірною і висотою β. Визначити об′єм конуса.

варіанти відповідей

πL3 sinβcosβ

(πL3 sin2βcosβ)∕3

(2πL2 sinβcosβ)/3

πL3cosβ/ sinβ

Запитання 9

Хорду основи конуса, довжина якої a, видно з центра основи під кутом α. Твірна конуса нахилена до площини основи під кутом β. визначити висоту конуса.

варіанти відповідей

(atgβ):(2cosα/2)

(atgβ):(2sinα/2)

(atgβ/2):(2cosα/2)

(atgβ/2):(2sinα/2)

Запитання 10

Прямокутний трикутник з катетами 3 см і 4 см обертається навколо меншого катета. Обчислити об′єм утвореного тіла обертання

варіанти відповідей

16 π см3

36 π см3

12 π см3

48 π см3

Запитання 11

Осьовим перерізом конуса є правильний трикутник зі стороною 2r. Визначити площу перерізу, проведеного через дві твірні, кут між якими дорівнює 30⁰.

варіанти відповідей

r2

2r2

3r2

4r2

Запитання 12

Твірна конуса дорівнює 14 см, кут при вершині осьового перерізу дорівнює 60°. Знайдіть повну поверхню конуса.

варіанти відповідей

147π см2

 98 см2

147 см2

інша відповідь

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест