Координати і вектори у просторі варіант 2

Додано: 16 червня 2020
Предмет: Геометрія, 10 клас
Тест виконано: 17 разів
12 запитань
Запитання 1

Якій координатній площині належить точка з координатами (х;0;z)

варіанти відповідей

Оyz

Оyx

Оxz

не належить жодній з координатних площин

Запитання 2

На якій осі лежить точка з координатами (0; у;0)?

варіанти відповідей

Оу

Oz

Ох

не належить жодній з координатних вісей

Запитання 3

Яка з точок А(2;-1;0), В(0;3;-5); С(-4;0;0); Д(5;0;-1) належить площині Oуz ?

варіанти відповідей

точка А

точка B

точка Д

точка С

Запитання 4

Знайдіть координати точки К1, симетричної точці K (9; 5;-1) відносно точки О (0; 0; 0).

варіанти відповідей

K1 (-9; - 5;-1)

K1 (-9; 5;-1)

K1 (9; - 5;-1)

K1 (-9; -5;1)

Запитання 5

Дано точки А(-2;1;3) і С(-3;4;2). Знайти координати вектора СА

варіанти відповідей

(-1;3;-1)

(1;3;-1)

(1;-3;1)

(13;-15;-5)

Запитання 6

Дано вектор ̅а(10;-3;-4). Знайти модуль вектора ̅а

варіанти відповідей

5

5√3

5√2

25

Запитання 7

означення вектора

варіанти відповідей

відрізок

напрямлений відрізок

пряма

промінь

Запитання 8

Рівні вектори- це вектори,які мають

варіанти відповідей

рівні координати

однаковий напрям

рівні модулі і однаковий напрям

лежати на паралельних прямих

Запитання 9

модуль вектора-це

варіанти відповідей

довжина відрізка, що зображує вектор

довжина відрізка

точки початку і кінця

модуль координат

Запитання 10

Знайдіть координати середини відрізка АВ, якщо А(8;3;-4), В(6;7;-2).

варіанти відповідей

(7;5;-3)

(1;-2;-1)

(7;-2;-3)

(-1;-2;1)

Запитання 11

Знайдіть відстань між точками М(3;-4;1) і N(2;-1;0)

варіанти відповідей

√51

√5

11

√11

Запитання 12

колінеарні вектори

варіанти відповідей

лежать на одній прямій або на паралельних прямих

на прямих, що перетинаються

на одній прямій

лежать на відрізках

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест