23 вересня о 18:00Вебінар: Математика на дотик: формати роботи та ідеї завдань для дітей із порушеннями зору

№1 ПРОБНИЙ ТЕСТ Королівство Руське (Галицько-Волинська держава)

Додано: 3 квітня
Предмет: Історія України, 7 клас
Тест виконано: 407 разів
12 запитань
Запитання 1

Назвати князівства, які межували з Галицьким князівством.

варіанти відповідей

Київське

Чернігово-Сіверське

Новгородське

Смоленське

Волинське

Запитання 2

В якому році Роман Мстиславович об'єднав Волинське та Галицьке князівства в одну державу?

варіанти відповідей

1198 рік

1199 рік

1054 рік

1168 рік

Запитання 3

Яким чином Роман Мстиславович об'єднав Галицьку та Волинську землі в одну державу.

варіанти відповідей

Через домовленість з імператором Священної Римської імперії

Захопивши місто Галич

Після битви під Завихостом

Після смерті Володимира Ярославовича

Запитання 4

Назвати причини економісного піднесення Галицько-Волинської держави.

варіанти відповідей

Монголо-татарська навала.

Вдале географічне розташування.

Важкодоступне для набігів кочівників.

Наступ хрестоносців.

Енергійна політика князів Романа Мстиславовича та Данила Романовича.

Наявність багатих родовищ солі.

Запитання 5

Хто став наступним князем держави після смерті Романа Мстиславовича?

варіанти відповідей

Василько Романович

Володислав Кормильчич

Данило Романович

Бояри

Запитання 6

У якому році Данило Галицький утвердився на престолі Галицько-Волинської держави?

варіанти відповідей

1199 р.

1205 р.

1238 р.

1223 р.

Запитання 7

Як саме вплинула монголо-татарська навала на розвиток Галицько-Волинської держави?

варіанти відповідей

Розорення всієї території, її занепад.

Розквіт та економічне піднесення.

Монголи зіткнулися із завзятим опором та не змогли захопити гірські фортеці.

Чіною особистого приниження Данило зберіг цілісність своєї держави, не допустив монгольських баскаків до рідної землі.

Землі не потрапили в безпосередню залежність від Золотої Орди.

Повне спустошення та обезлюднення.

Запитання 8

В якому році відбулася коронація Данила Романовича?

варіанти відповідей

1253 р.

1245 р.

1240 р.

1254 р.

Запитання 9

Які битви відбулися під час монголо-татарської навали?

варіанти відповідей

Битва під Завихостом.

Битва на річці Калка.

Облога Києва.

Битва на Жовтих Водах

Битва під Ярославом

Битва на Синіх Водах.

Запитання 10

Правителем держави після смерті Данила Галицького став:

варіанти відповідей

Лев Шалений

Василько Романович

Володимир Василькович

Мстислав Данилович

Запитання 11

Причинами загибелі Галицько-Волинської держави були:

варіанти відповідей

Провадження активної антипольської політики Юрієм ІІІ Болеславовичем.

Боротьба Польщі, Угорщини та Литви за замлі Галицько-Волинського князівства.

Перебування при владі у державі самозванців.

1366 рік підписання "Вічного миру" між Польщею та Литвою.

Діяльність Казимира ІІ.

Відновлення метрополії Юрієм ІІ.

Боротьба з боярами за владу в державі.

Запитання 12

Яким було історичне значення Галицько-Волинської держави?

варіанти відповідей

Вело постійну боротьбу за незалежність.

Забезпечувало наступність і безперервність розвитку державницьких традицій на українських землях.

Перетворилося на центр політичного та економічного життя українських земель.

Зв'язки з Центральною та Західною Європою сприяли долученню українських земель до західної культури.

Було сильним та величним князівством.

Збереження власної культурної традиції, що зазнавала значного візантійського впливу.

Утвердження центральної влади в державі.

Створюйте онлайн-тести
для контролю знань і залучення учнів
до активної роботи у класі та вдома

Створити тест